24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

CFS Seguridad en el trabajo Mallorca promocion interna vertical


24 no soportat


24 no soportat

  • 24 no soportat
    07/01/2023 24 no soportat Resoluci de la consellera de Presidncia Funci Pblica i Igualtat de modificaci dels requisits per a participar a les proves selectives de promoci interna vertical al cos facultatiu superior, escala de prevenci de riscs laborals
  • 24 no soportat
    11/03/2023 24 no soportat Resoluci modificaci del calendari de realitzaci dels exercicis de les proves selectives pel torn de promoci interna

24 no soportatcatal . castellano