24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

Concurso Socorrista


24 no soportat


24 no soportat


24 no soportat

  • 24 no soportat
    06/10/2022 24 no soportat Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal laboral
  • 24 no soportat
    11/02/2023 24 no soportat Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal laboral

24 no soportatcatalà . castellano