24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

Concurso CAF operador de informática


24 no soportat


24 no soportat


24 no soportat

  • 24 no soportat
    06/10/2022 24 no soportat Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal funcionari
  • 24 no soportat
    11/02/2023 24 no soportat Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal funcionari
  • 24 no soportat
    25/11/2023 24 no soportat Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal funcionari

24 no soportatcatalà . castellano