24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

Concurso CFT ingeniería técnica industrial Eivissa


24 no soportat


24 no soportat


24 no soportat

  • 24 no soportat
    06/10/2022 24 no soportat Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal funcionari
  • 24 no soportat
    11/02/2023 24 no soportat Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal funcionari
  • 24 no soportat
    25/11/2023 24 no soportat Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal funcionari

24 no soportatcatalà . castellano