24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

CFT, ESC ARCHIVOS, MUSEOS, BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACIÓN. MALLORCA


es∠no soportat


es∠no soportat


es∠no soportat

  • es∠no soportat
    06/10/2022 es∠no soportat Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició de personal funcionari
  • es∠no soportat
    11/02/2023 es∠no soportat Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició del personal funcionari

es∠no soportatcatalà . castellano