24 no soportat

24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

24 no soportat


24 no soportat

CFS Ingenieria agronoma Mallorca promocion interna vertical


Resultat del procés selectiu


Exercicis

 • Exercici tipus test
  27/03/2024 - LLISTA PROVISIONAL D'APROVATS

  Els aspirants disposen de 3 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista provisional per sol·licitar la revisió de l'exercici o efectuar la reclamació oportuna.

  Data, hora i lloc de revisió.
  -

Admesos, exclosos


Informació d'interès

 • Correcció de les bases
  06/10/2022 Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició de personal funcionari
 • Correcció de les bases
  11/02/2023 Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició del personal funcionari
 • Correcció de les bases
  25/11/2023 Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició del personal funcionari

Comunicatscatalà . castellano