218 no soportat

218 no soportat

218 no soportat


218 no soportat

218 no soportat


218 no soportat

Concurso Mozo de apoyo reserva personas con discapacidad intelectual (2%)


218 no soportat

  • 218 no soportat
    06/10/2022 218 no soportat Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal laboral
  • 218 no soportat
    11/02/2023 218 no soportat Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal laboral

218 no soportatcatalà . castellano