212 no soportat

212 no soportat

212 no soportat


212 no soportat

212 no soportat


212 no soportat

CFS Higiene industrial Mallorca promocion interna vertical


212 no soportat


212 no soportat

  • 212 no soportat
    07/01/2023 212 no soportat Resoluci de la consellera de Presidncia Funci Pblica i Igualtat de modificaci dels requisits per a participar a les proves selectives de promoci interna vertical al cos facultatiu superior, escala de prevenci de riscs laborals
  • 212 no soportat
    11/03/2023 212 no soportat Resoluci modificaci del calendari de realitzaci dels exercicis de les proves selectives pel torn de promoci interna

212 no soportatcatal . castellano