212 no soportat

212 no soportat

212 no soportat


212 no soportat

212 no soportat


212 no soportat

CFT, ESC ARCHIVOS, MUSEOS, BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACIÓN. MALLORCA


674 no soportat


674 no soportat


674 no soportat

  • 674 no soportat
    06/10/2022 674 no soportat Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal funcionari
  • 674 no soportat
    11/02/2023 674 no soportat Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal funcionari
  • 674 no soportat
    25/11/2023 674 no soportat Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits del personal funcionari

674 no soportatcatalà . castellano