Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Anunci de la data, hora i lloc de l'exercici de la prova selectiva, a l'illa de Menorca
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS I COMUNICACIÓ DATA, HORA I LLOC DE LA PROVA SELECTIVA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Publicació nomenament personal funcionari de carrera del cos Administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Constitució borsa ordinària cos Administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Instruccions pel 1er exercici del tribunal del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport:
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  MODIFICACIÓ DATA TORN DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Data i hora del sorteig del primer exercici del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala científica, especialitat ciències ambientals.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Distribució per aules del primer exercici de dia 28 de juny del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica.
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  ANUNCI NOVES DATES DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL MODIFICADA DE VALORACIÓ DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Publicació del nomenament com a funcionaris de carrera del cos subaltern corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Borsa temporal funcionari interí CFS Informàtica
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del segon exercici del CFS Estadística
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del 2n exercici del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, pel torn lliure
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿arquitectura
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Modificació composició Tribunal borsa extraordinària Cos Subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Correcció errades llista definitva admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  COMUNICAT PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL BORSÍ TEMPORAL D'INTERINS DEL CFS INFORMÀTICA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Llista defiitiva persones aspirants admeses i excloses
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions generals per al segon exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat estadística, i sorteig públic
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admeses i excloses
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, especialitat assessorament lingüístic, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat farmàcia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat geologia, i sorteig públic
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admesesi excloses
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a l'examen amb ordinador i per fer canvi d'idioma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat veterinària, i sorteig públic
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
  Llista provisional de valoració de mèrits
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de data 6 de juny de 2022
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2n EXERCICI CFS FARMÀCIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2on EXERCICI CFS GEOLOGIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat ciències ambientals
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a la realització del segon exercici dels cossos facultatius superiors
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d'arquitectura
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC ARQUITECTURA, MALLORCA.
  Publicació de la resolució d'exclusió de participació de varis aspirants
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  Publicació de la resolució d'exclusió de participació de varis aspirants
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat veterinària
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat biologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS psicologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l''ngrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat psicologia, i sorteig públic
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat química, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat assessorament lingüístic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives al cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport reserva 2%
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Acord del Tribunal Qualificador del cos facultatiu subaltern
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos auxiliar Mallorca torn lliure

  Pàgina del cos


  Tipus Test- Llista provisional d'aprovats

  Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
  1   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   7.018  
  2   AGENJO   CARVAJAL   MARIA CRISTINA   ***2391*   7.588  
  3   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   8.816  
  4   AGUILAR   PÉREZ   DIANA   ***3835*   6.93  
  5   AGUILO   CABRERA   ELENA   ***1443*   6.228  
  6   AGUILÓ   PUJADAS   PEPA   ***2452*   7.456  
  7   ALARCON   GONZALEZ   JOSEP   ***0607*   6.754  
  8   ALBERTI   CAÑELLAS   MARIA DEL MAR   ***9089*   6.535  
  9   ALOMAR   SALVA   ESPERANZA   ***9459*   6.798  
  10   ALONSO   COTONER   BEATRIZ   ***7538*   6.14  
  11   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   7.281  
  12   ALONSO   PONS   MARIA DEL MAR   ***7595*   5.79  
  13   ALORDA   GAYA   PAU   ***3870*   5.877  
  14   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   7.237  
  15   ALVAREZ   OTERO   SUSANA   ***1848*   7.281  
  16   AMAT   MEDINA   DAVID   ***6678*   6.623  
  17   AMENGUAL   ALVAREZ   JOAN   ***7765*   7.763  
  18   AMENGUAL   BOVER   ALBA   ***7463*   6.404  
  19   AMENGUAL   MAÑOSA   NURIA   ***5976*   5.746  
  20   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   5.658  
  21   AMENGUAL   VAQUER   MARIA   ***2240*   7.5  
  22   AMER   GOMILA   PEDRO   ***5860*   6.184  
  23   AMER   PONS   CATALINA   ***2395*   7.018  
  24   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   7.456  
  25   ANGUERA   MOLINA   JOSE RAMON   ***9847*   5.965  
  26   ANTICH   SASTRE   SALVADOR   ***3627*   6.93  
  27   ANTON   LOPEZ ACEVEDO   PATRICIA   ***2367*   6.097  
  28   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   6.798  
  29   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   7.851  
  30   ARIZA   ARIZA   MARIA JESUS   ***2040*   6.447  
  31   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   6.491  
  32   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   6.36  
  33   ARROM   FERNANDEZ   MARIA ESPERANZA   ***8674*   6.974  
  34   ARROM   TOMAS   CATALINA MONTSERRAT   ***8218*   5.833  
  35   ASENSI   GONZALEZ   CRISTOBAL   ***1101*   7.061  
  36   AYUSO   VICENS   CECILIA   ***4906*   8.07  
  37   BALLESTER   BONNIN   PATRICIA   ***5344*   6.009  
  38   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   7.061  
  39   BARCELO   RIERA   ANTONIA   ***3759*   5.746  
  40   BARCELÓ   SERRA   MARGARITA DEL PILAR   ***6829*   5.79  
  41   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   7.588  
  42   BAUZA   CAPELLÀ   MARGARITA   ***6967*   6.491  
  43   BAUZA   CIFRE   PILAR   ***2871*   6.053  
  44   BAUZÁ   ROSSELLÓ   CONSTANÇA   ***9323*   6.272  
  45   BENITEZ   RODRIGUEZ   ROCIO   ***7818*   7.193  
  46   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   5.658  
  47   BENNASAR   BELTRAN   CATALINA MARIA   ***1866*   6.579  
  48   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   8.026  
  49   BEZZINA   CALDERÓN   ANGELA   ***1746*   6.711  
  50   BIEDMA   MARIN   VANESSA   ***6601*   6.009  
  51   BISBAL   FRANCH   VANESA   ***1383*   6.14  
  52   BITATA   SOPALE   WARI KONO   ***6763*   6.228  
  53   BLANCO   MARQUET   ELENA   ***0768*   7.105  
  54   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   8.421  
  55   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   5.746  
  56   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   7.018  
  57   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   6.535  
  58   BORDOY   SEGURA   MATIAS JOSE   ***3553*   6.754  
  59   BORRAS   MAURI   INMACULADA   ***1849*   7.149  
  60   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   8.158  
  61   BRAVO   LOPEZ   AMELIA   ***4550*   7.018  
  62   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   6.097  
  63   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   6.491  
  64   CABOT   CANALS   ISABEL MARIA   ***4247*   5.746  
  65   CAJO   ALCAINA   TAMARA IVONE   ***9507*   5.965  
  66   CALDENTEY   DIAS-COELHO   VANIA   ***2047*   6.667  
  67   CALDENTEY   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***2018*   6.053  
  68   CAMPINS   PEREYRA   ANTONIA   ***5281*   7.5  
  69   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   6.316  
  70   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   8.246  
  71   CANO   BAUZA   JUAN   ***3837*   7.193  
  72   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   7.237  
  73   CANO   GARCIA   VERONICA   ***8328*   6.535  
  74   CAÑELLAS   AMENGUAL   MARIA MAGDALENA   ***6638*   6.14  
  75   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   6.316  
  76   CARMONA   ROBERT   LAURA   ***7742*   8.026  
  77   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   7.675  
  78   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   6.491  
  79   CASTILLA   CARMONA   MANUEL   ***8330*   6.491  
  80   CASTRO   SOLER   LAURA IRENE   ***7761*   6.184  
  81   CATALA   MOREY   CRISTINA   ***1866*   6.009  
  82   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   6.447  
  83   CAZALLAS   GARCIA   MARIA DOLORES   ***4641*   6.667  
  84   CERDÓ   VANDELLÓS   MARGARITA MARIA   ***0114*   7.851  
  85   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   6.667  
  86   CLADERA   SIQUIER   JERONIMA   ***4495*   5.658  
  87   CLOQUELL   MIRO   JUAN MIGUEL   ***5835*   5.658  
  88   COLL   CAMPANER   MARIA ANTONIA   ***2498*   7.149  
  89   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   6.14  
  90   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   5.877  
  91   COLL   PONS   FRANCESC   ***2519*   5.833  
  92   COLOM   REUS   SILVIA   ***3482*   8.904  
  93   CORTES   ORTEGA   JAIME OSVALDO   ***6215*   6.228  
  94   CRESPI   PASCUAL   FRANCISCA   ***1564*   5.79  
  95   CRESPÍ   BESTARD   MARGARITA   ***3691*   7.456  
  96   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   7.5  
  97   CURRÁS   ZAFRA   EVA MARIA   ***0881*   5.79  
  98   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   6.316  
  99   DE JUAN   SUAU   MATIAS   ***3857*   7.105  
  100   DE LAMO   DIAZ   CLOTILDE   ***8270*   6.491  
  101   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   5.877  
  102   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   6.842  
  103   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   6.754  
  104   DOMINGO   COMPANY   MARÍA MAGDALENA   ***8036*   5.746  
  105   ENSEÑAT   INES   MATIAS   ***1743*   6.974  
  106   ENSEÑAT   JAUME   MIGUEL   ***3026*   7.719  
  107   ENSEÑAT   NIETO   ALEJANDRO   ***7464*   7.281  
  108   ESCARRER   MONSERRAT   JAUME   ***1471*   6.36  
  109   ESCRIBANO   MORALES   MARIA ELISA   ***5746*   6.053  
  110   ESCUDERO   LOPEZ   CARMEN ROCIO   ***0018*   6.667  
  111   ESPEJO   GIL   ANDREA   ***1900*   6.491  
  112   ESPINOSA   DOBLAS   MARIA ANGELES   ***2595*   6.009  
  113   ESTRANY   VILLALONGA   JAUME   ***7471*   6.14  
  114   FEMENIAS   DE TEBA   MARIA ANTONIA   ***2148*   7.456  
  115   FERNANDEZ   JIMENEZ   ROCIO   ***4510*   7.763  
  116   FERNANDEZ   OLIVARES   SILVIA   ***1888*   6.097  
  117   FERNANDEZ   SANTIAGO   YLENIA   ***7662*   7.325  
  118   FERNANDEZ   VEGA   LORENA   ***1940*   8.553  
  119   FERRAGUT   CARREÑO   BERNARDO   ***7081*   6.491  
  120   FERRER   SEGUI   FRANCISCA   ***1576*   7.456  
  121   FIACCHINI   null   JACOPO   ****7028   6.974  
  122   FIGUEROLA   GUAL   MARGARITA DEL MAR   ***2016*   6.535  
  123   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   6.754  
  124   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   6.272  
  125   FLO   COMPANY   SUSANA   ***8767*   6.14  
  126   FLORES   SANCENON   IGNACIO   ***8401*   8.202  
  127   FONT   GARCIA   MARIA ELENA   ***5033*   6.36  
  128   FONT   ROCA   CARME   ***8100*   8.29  
  129   FONT   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***8518*   6.053  
  130   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   7.456  
  131   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   6.14  
  132   FRANCO   VELAZQUEZ   JOAQUIN   ***9573*   8.158  
  133   FRAU   CALLE   INES   ***9542*   6.491  
  134   FRAU   RAMIS   MARIA TERESA   ***1231*   7.018  
  135   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   6.272  
  136   FUENTESAL   TORO   MARIA   ***4309*   6.667  
  137   FULLANA   PLAZA   JOSE MIGUEL   ***3701*   6.404  
  138   GALISTEO   SANTANDREU   CLARA   ***2260*   6.535  
  139   GALVEZ   SANCHEZ   MARTA MARIA   ***0653*   6.36  
  140   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   5.746  
  141   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   6.579  
  142   GARAU   PUJOL   MAGDALENA   ***7020*   6.36  
  143   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   6.711  
  144   GARCIA   GARCIA   MARIA TERESA   ***2625*   6.097  
  145   GARCIA   GONZALEZ   ALVARO   ***3761*   7.281  
  146   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   6.009  
  147   GARCIA   MORENO   LAURA CONCEPCIÓN   ***3120*   5.79  
  148   GARCÍA   BRAO   LAURA   ***1613*   6.93  
  149   GARCÍA   DYER   ESTEFANÍA   ***2600*   8.29  
  150   GARRIDO   TORRES   JUANA   ***8019*   6.535  
  151   GARRIGO   CAMPINS   CATALINA M.   ***5744*   6.667  
  152   GAZQUEZ   ARQUES   MERCEDES   ***5731*   5.702  
  153   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   8.86  
  154   GELABERT   CARULLA   MARIA TERESA   ***2398*   6.272  
  155   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   6.053  
  156   GERVILLA   ALMENDROS   FRANCISCA   ***2651*   6.491  
  157   GIL   GIMENEZ   JUANA MARIA   ***9107*   6.097  
  158   GIL   SANCHEZ   ROSA MARIA   ***5367*   6.404  
  159   GODOY   MUÑOZ   DANIEL   ***1567*   6.711  
  160   GOMEZ   ORTS   LAURA   ***4920*   6.623  
  161   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   7.632  
  162   GONZALEZ   ACOSTA   GIANINA GABRIELA   ***6251*   6.184  
  163   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   6.184  
  164   GONZALEZ   POZO   VERONICA   ***3640*   7.105  
  165   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   6.974  
  166   GONZALEZ   SANZ   ALBERTO   ***0058*   6.36  
  167   GONZALEZ   VILLA   MARIA JESUS   ***8005*   6.097  
  168   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   7.895  
  169   GUADALAJARA   MONDÉJAR   ESTEFANIA   ***0196*   6.798  
  170   GUARDIOLA   FIOL   MARGALIDA   ***5564*   5.702  
  171   GUERRERO   NARANJO   MARIA ESTER   ***5654*   6.228  
  172   GUTIERREZ   GRANADO   ANA   ***1836*   6.667  
  173   GUTIÉRREZ   MALAGÓN   MARIA DEL CARMEN   ***8336*   8.202  
  174   HERDING   null   LISA CHRISTINA   ****8663   7.237  
  175   HERNANDEZ   DIAZ   PATRICIA   ***3460*   6.93  
  176   HERNANDEZ   ZANCAJO   RAQUEL   ***0339*   6.097  
  177   HERREROS   GARCIA   JUAN   ***2471*   5.702  
  178   HORRACH   BURKHOLZ   GUILLEM   ***1666*   6.14  
  179   IBAÑEZ   LOPEZ   SARA   ***8572*   6.184  
  180   ISERN   BARCELO   JOSE   ***2916*   6.228  
  181   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   6.36  
  182   JIMENEZ   AMOROS   MARIA CONSUELO   ***3190*   5.658  
  183   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   6.316  
  184   JIMÉNEZ   BARTOLOMÉ   MARÍA   ***0404*   6.228  
  185   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   7.018  
  186   JIMENO   SANCHEZ   DOLORES ANTONIA   ***7968*   8.158  
  187   JOY   ALBERTI   MARIA ROSA   ***1569*   7.325  
  188   JUAN   GOMEZ   JOSE   ***5367*   5.79  
  189   LAGUNA   SOTO   ALAN   ***4524*   6.009  
  190   LARA   MARTIN   FATIMA   ***0967*   6.886  
  191   LEANDRO   MARTIN   MIRIAM   ***5087*   6.447  
  192   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   6.097  
  193   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   7.807  
  194   LLINÀS   FONT   MARIA   ***0428*   6.009  
  195   LLOBET   MOREY   ALICIA   ***0589*   6.754  
  196   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   6.798  
  197   LLULL   GARRIGA   MARGALIDA   ***0674*   6.623  
  198   LLULL   ZURITA   MARIA ISABEL   ***2980*   6.447  
  199   LOPEZ   ANGELINI   MARINA DE LOS MILAGROS   ***2656*   6.842  
  200   LOPEZ   CARRASCO   ROSA MARIA   ***3183*   7.325  
  201   LOPEZ   GAMBOA   JESSICA   ***9506*   7.193  
  202   LOPEZ   GIL   ADELAIDA   ***2529*   6.623  
  203   LOPEZ   MARCO   PALOMA   ***6959*   6.754  
  204   LOPEZ   TOMAS   ROSA MARIA   ***8975*   6.36  
  205   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   6.754  
  206   LORENZO   MARROIG   ESTHER   ***4292*   7.412  
  207   LOZANO   CUADRADO   PENELOPE TERESA   ***1206*   5.702  
  208   LUCENA   ARCO   ISABEL MARIA   ***0984*   6.886  
  209   MAIMÓ   PERELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***1945*   6.316  
  210   MARCOS   TORRES   ANA ISABEL   ***1044*   5.746  
  211   MARCOS   TORRES   MARIA VICTORIA   ***0124*   6.228  
  212   MARIN   GONZALEZ   NATIVIDAD   ***1870*   7.632  
  213   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   8.728  
  214   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   7.719  
  215   MARQUEZ   CALDES   MARGALIDA MAXIMA   ***2566*   5.79  
  216   MARTI   ALOMAR   ANTONIA   ***8915*   6.623  
  217   MARTI   PALMER   FRANCISCA   ***3169*   6.754  
  218   MARTIN   DE FILIPPIS   EDUARDO   ***7560*   5.658  
  219   MARTIN   GARCIA   MARIA JESUS   ***7617*   6.404  
  220   MARTIN   SANCHEZ   ROSANA BEATRIZ   ***8204*   7.412  
  221   MARTÍN   QUILES   MARÍA CORONADA   ***5819*   6.491  
  222   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   6.447  
  223   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   6.14  
  224   MARTINEZ   MARTINEZ   CONCEPCION   ***2666*   6.886  
  225   MARTINEZ   QUEREDA   Mª DOLORES   ***0839*   6.754  
  226   MARTINEZ   SOLER   LAIA ISABEL   ***5699*   6.316  
  227   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   6.272  
  228   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   8.597  
  229   MARTÍNEZ   SANTIAGO   ÓSCAR   ***7686*   6.097  
  230   MARTORELL   BESTARD   MARIA   ***8625*   6.272  
  231   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   7.193  
  232   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   5.746  
  233   MARTORELL   SERRA   JOAN   ***1532*   6.14  
  234   MASSUTÍ   PASCUAL   MARIA DOLORES   ***3423*   8.158  
  235   MAYOL   COLOM   MIREIA   ***2836*   7.368  
  236   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   6.447  
  237   MEGIAS   CEREIJO   ILUMINADA   ***1381*   5.965  
  238   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   6.842  
  239   MESQUIDA   ESTEVA   BERNARDO DAVID   ***6973*   7.983  
  240   MESQUIDA   OLIVER   MARIA TERESA   ***3994*   5.965  
  241   MESQUIDA   VERWILST   PATRICIA   ***9903*   6.798  
  242   MESTRE   BARCELÓ   MARIA   ***3881*   5.702  
  243   MESTRES   MAZA   LAURA   ***3424*   6.711  
  244   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   5.965  
  245   MOLINA   LANA   OLGA   ***8313*   7.237  
  246   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   7.149  
  247   MONSERRAT   GELABERT   ANDRÉS   ***7709*   7.544  
  248   MONSERRAT   SALOM   MARGARITA   ***2383*   5.658  
  249   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   5.658  
  250   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   8.421  
  251   MORALES   CALVO   SUSANA   ***6243*   6.053  
  252   MORALES   NAVARRO   MARIANO   ***8653*   7.018  
  253   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   6.009  
  254   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   7.281  
  255   MORENO   GUTIÉRREZ   JUANA MARIA   ***2129*   5.702  
  256   MORENO   ORTEGA   BEATRIZ   ***4940*   8.07  
  257   MOREY   SALAS   CATALINA   ***2096*   5.921  
  258   MOREY   SOLER   PAU   ***2266*   6.579  
  259   MOREY   TERRASA   FRANCISCO JAVIER   ***4624*   5.79  
  260   MORMENEO   KLOSE   ERICA   ***9346*   7.5  
  261   MULET   PERELLO   MARIA ROSA   ***6476*   6.886  
  262   MUÑIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   6.491  
  263   NADAL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6975*   6.754  
  264   NAJERA   MARTINEZ   MANUEL   ***2585*   7.675  
  265   NAVARRO   DOMENECH   MONTSERRAT   ***0490*   5.79  
  266   NAVARRO   GORDILLO   MARIA DEL MAR   ***0319*   6.93  
  267   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   6.053  
  268   NAVAS   PÉREZ   SONIA BELÉN   ***5320*   6.754  
  269   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   7.193  
  270   NEVADO   FERRÀ   ALEJANDRO   ***6396*   7.5  
  271   NÚÑEZ   MARÍ   VIRGÍNIA   ***8009*   8.114  
  272   OBRADOR   DE AGUILAR   MARÍA SARA   ***9851*   8.114  
  273   OBRADOR   LLOMPART   FRANCISCA MARIA   ***2256*   5.79  
  274   OBRADOR   SALVÀ   MARIA FRANCESCA   ***7282*   5.921  
  275   OCAÑA   SERRANO   SILVIA   ***0649*   5.921  
  276   O'DONNELL   ESTEVA   MARIA EUGENIA   ***3007*   5.789  
  277   OLABARRIA   VAQUERO   FRANCISCO DE BORJA   ***3986*   6.842  
  278   OLIVER   AGUILÓ   MARIA   ***0186*   7.895  
  279   OLIVER   DESHAIES   VANESSA   ***3442*   8.026  
  280   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   7.763  
  281   OLIVER   MOREY   JERONIMO   ***3660*   5.877  
  282   OLIVER   RAYÓ   MARGALIDA   ***9831*   6.009  
  283   OLIVER   SASTRE   FRANCISCA   ***3935*   5.702  
  284   OLLERS   ALCOVER   MARIA ANGELS   ***3702*   6.579  
  285   OLMEDO   NAVAS   ANTONIA   ***9596*   6.36  
  286   ONIEVA   OÑATE   VÍCTOR DAVID   ***1384*   9.035  
  287   ORDINAS   PERELLO   VICTORIA EUGENIA   ***1744*   5.746  
  288   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   6.842  
  289   OSMA   PEREZ   JOSE ALBERTO   ***6478*   5.746  
  290   OSORIO   HURTADO   SANDRA MILENA   ***9637*   7.193  
  291   OZONAS   SUREDA   BARTOLOME   ***6609*   6.491  
  292   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   8.114  
  293   PALMER   COCARD   BRIGITTE VERONIQUE   ***6722*   6.667  
  294   PALOU   ROTGER   JAUME   ***0426*   6.009  
  295   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   5.746  
  296   PARADELA   MORAGUES   SOFIA   ***2414*   6.009  
  297   PARDO   PRATS   ANTONIA   ***1615*   6.184  
  298   PAREDES   ALOU   YOLANDA   ***6001*   6.842  
  299   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   7.632  
  300   PARETS   COLL   INES   ***5595*   7.149  
  301   PASCUAL   MAS   ESTHER   ***2179*   5.79  
  302   PAZOS   ARCINIEGA   SARA MARIA   ***0099*   6.272  
  303   PECOS   PEREZ   LORENZA   ***3319*   6.097  
  304   PEDROL   CAÑELLAS   VIRGINIA   ***6831*   8.597  
  305   PEÑALVER   LLORCA   OLGA MARIA   ***4148*   6.798  
  306   PERELLO   BENNASAR   MIQUEL   ***0376*   6.272  
  307   PERELLO   GUAL   MIGUEL ANGEL   ***1149*   6.097  
  308   PERELLO   MOLL   IRENE NIEVES   ***2909*   7.061  
  309   PERELLO   TRIÑANES   MARIA CONCEPCION   ***8331*   7.325  
  310   PERELLÓ   AMENGUAL   MARIA ANTÒNIA   ***1842*   6.579  
  311   PERELLÓ   CHAMARRO   BARTOMEU   ***2423*   6.842  
  312   PEREZ   CASTRO   JOSE JAVIER   ***0899*   6.316  
  313   PEREZ   FLORES   ISABEL   ***2642*   5.746  
  314   PEREZ   GINARD   EVARISTO   ***1689*   6.535  
  315   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   5.965  
  316   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   8.728  
  317   PICO   MARIMON   CRISTINA   ***2130*   6.667  
  318   PIÑA   CALDENTEY   DORIS   ***2295*   5.921  
  319   PLAZA   JIMÉNEZ   MARÍA LUISA   ***1831*   7.018  
  320   POL   MESEGUER   MIGUEL GUILLERMO   ***5776*   6.097  
  321   POMAR   FORTEZA   EVA MARIA   ***9499*   8.421  
  322   PONS   HERNÁNDEZ   MARÍA DEL MAR   ***9175*   5.702  
  323   PONS   MUNAR   PETRA   ***3787*   5.658  
  324   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   5.833  
  325   PRIETO   MELGAR   MANUEL   ***7127*   5.658  
  326   PUIG   MONSERRAT   MARIA DEL MAR   ***2790*   7.018  
  327   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   6.974  
  328   RADO   GAYA   GERMAN   ***0972*   6.623  
  329   RAMIREZ   NARANJO   ROSA MARIA   ***6912*   6.491  
  330   RAMÍREZ   JURADO   SANDRA   ***2804*   5.746  
  331   RAMIS   CATALAN   JOAN ANTONI   ***8282*   7.061  
  332   RAMIS DE AYREFLOR   FRONTERA   CARLOS   ***8143*   7.675  
  333   RAMON   LIDON   MARIA ANTONIA   ***9047*   6.053  
  334   RENDON   SERRANO   VANESA   ***4293*   5.658  
  335   REQUENA   SOTO   DELIA   ***0078*   7.193  
  336   REY   CARRICONDO   ANA   ***5106*   6.404  
  337   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   7.5  
  338   REYNES   TRIAS   ROSA MARIA   ***0637*   6.754  
  339   RIBAS   CONRADO   MARIA MAGDALENA   ***6656*   7.237  
  340   RIERA   BATLE   MARIA INMACULADA   ***9732*   5.921  
  341   RIERA   CARDONA   EVA   ***0831*   7.193  
  342   RINCON   GALMES   MARIA DEL MAR   ***2002*   7.632  
  343   RINCON   OTERO   SUSANA   ***0927*   7.018  
  344   RIPOLL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6935*   5.921  
  345   RIVERA   GUTIÉRREZ   MÓNICA   ***4011*   5.877  
  346   ROCA   RODRIGUEZ   MARIA DEL CARMEN   ***0548*   7.018  
  347   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   6.491  
  348   RODRIGUEZ   BENNASAR   MARIA   ***6455*   6.053  
  349   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   6.184  
  350   RODRIGUEZ   MUÑOZ   RAQUEL   ***7447*   5.658  
  351   RODRÍGUEZ   LAS   MIGUEL ÁNGEL   ***9081*   7.149  
  352   ROIG   ALMEIDA   MONICA   ***8836*   5.658  
  353   ROIG   SARRALDE   MIGUEL   ***0831*   5.965  
  354   ROIG   SERVERA   MARGARITA JUANA   ***6140*   5.702  
  355   ROMAGUERA   MERCE   MATIAS   ***1389*   6.228  
  356   ROMERO   PEREZ   FRANCISCO JAVIER   ***9303*   6.097  
  357   ROSENDE   MUSTILLO   MARIA EMILIA   ***6188*   7.588  
  358   ROTGER   COVAS   JUANA MARIA   ***2876*   7.851  
  359   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   7.281  
  360   RUIZ   RIVERA   MARIA DEL CARMEN   ***6864*   6.623  
  361   SALAMANCA   SANSO   MARGARITA   ***3099*   8.07  
  362   SALAS   NIETO   MARGARITA GEMA   ***3485*   6.886  
  363   SALLERAS   VALLESPIR   BERNARDO DAVID   ***2407*   5.877  
  364   SALOM   CAÑELLAS   PAULA   ***5950*   5.702  
  365   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   6.14  
  366   SALOM   SIQUIER   MARGARITA   ***1260*   8.07  
  367   SALVA   GOMEZ   CARLES   ***4976*   7.895  
  368   SAMPER   FERNANDEZ   JOSE LUIS   ***0423*   5.79  
  369   SAMPOL   FRONTERA   FRANCISCA   ***2067*   6.36  
  370   SANCHEZ   FONT   FRANCISCO   ***2952*   6.842  
  371   SANCHEZ   HERMAN   CATALINA   ***0344*   6.623  
  372   SANCHEZ   MARTINEZ   VERONICA   ***0129*   7.105  
  373   SANCHEZ   MIÑAN   ESPERANZA   ***8890*   6.579  
  374   SANCHEZ   REOLID   MONTSERRAT   ***9214*   6.711  
  375   SÁNCHEZ   BOLIVAR   MARIA DOLORES   ***7631*   5.658  
  376   SÁNCHEZ   COLLADOS   RAQUEL   ***0880*   7.018  
  377   SÁNCHEZ   GÁLVEZ   Mª CARMEN   ***8299*   6.053  
  378   SÁNCHEZ   JIMÉNEZ   FELIPE   ***0688*   6.009  
  379   SÁNCHEZ   MORENO   JAVIER   ***5960*   6.93  
  380   SASTRE   DE LA BANDERA   CRISTINA   ***8907*   7.807  
  381   SASTRE   REYNES   CATALINA   ***2898*   7.719  
  382   SASTRE   SERRA   SEBASTIÀ   ***1223*   7.632  
  383   SASTRE   SIMÓN   JUAN MIGUEL   ***3811*   6.316  
  384   SEGUI   VALLCANERAS   Mª ASCENSIO   ***3348*   5.702  
  385   SEGUÍ   FERNÁNDEZ   BRÍGIDA   ***6867*   7.149  
  386   SENDRA   SANCHEZ   JOAN   ***2924*   7.193  
  387   SERRA   ADROVER   ANTONIA   ***4076*   6.053  
  388   SERRA   SENÓN   MONTSERRAT   ***1895*   6.097  
  389   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   6.184  
  390   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   7.588  
  391   SIMONET   ALBENDEA   CAROLINA   ***5155*   6.798  
  392   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   8.64  
  393   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   6.404  
  394   SOCIAS   REINES   JAUME   ***0598*   6.623  
  395   SOLDUGA   COSTA   SANDRA   ***4951*   5.658  
  396   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   5.877  
  397   SUÑER   LLITERAS   FRANCESC XAVIER   ***3627*   6.842  
  398   SUREDA   TORRES   JOSÉ ANTONIO   ***7714*   7.456  
  399   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   8.421  
  400   TACCONE   null   ANDREA ELISABETH   ****5238   7.939  
  401   TALAVERA   PEREZ   MARTA   ***2582*   5.658  
  402   TAULER   MARIMÓN   MARGARITA   ***4960*   7.983  
  403   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   6.447  
  404   TOBARUELA   ARBONA   MERCE   ***2383*   5.79  
  405   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   7.5  
  406   TORRANDELL   SANTANDREU   MARIA ANTONIA   ***9585*   6.36  
  407   TORRELLO   COCERA   LUISA   ***8804*   7.325  
  408   TORRES   FERRER   DIEGO   ***4004*   7.5  
  409   TOSTON   GIL   MARIA ESTHER   ***9142*   5.658  
  410   TRUYOL   FIOL   AINA   ***1783*   6.886  
  411   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   5.921  
  412   UCENDO   ARROYO   ALVARO   ***6914*   6.623  
  413   UGUET   CASTILLO   MARIA DOLORES   ***8326*   5.833  
  414   VALCARCEL   JIMENEZ   IRENE   ***0550*   6.272  
  415   VALENCIA   SANTANA   REMEDIOS   ***7126*   7.325  
  416   VALENZUELA   AGUSTIN   IDOYA   ***1338*   7.544  
  417   VALERO   COLL   PAULA   ***9556*   6.009  
  418   VALIENTE   ALMAZAN   TERESA   ***2935*   6.053  
  419   VALIENTE   ALMAZÁN   ROCÍO   ***2935*   5.833  
  420   VALLESPIR   PALMER   BARTOMEU   ***2699*   5.702  
  421   VALLESPIR   TUGORES   DAVID   ***1110*   6.009  
  422   VALLS   PASCUAL   ANTONI   ***3339*   6.404  
  423   VAN DER KNOOP   CAÑERO   PEDRO FRANCISCO   ***8100*   6.754  
  424   VARO   MUNAR   JOSÉ FRANCISCO   ***0863*   6.316  
  425   VAZQUEZ   PALACIOS   FRANÇOISE   ***9142*   7.763  
  426   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   6.097  
  427   VÁZQUEZ   JUAN   SILVIA   ***5499*   5.833  
  428   VERA   JAUME   MARIA ISABEL   ***9399*   6.184  
  429   VERGER   FULLANA   MARIA   ***7033*   7.105  
  430   VERGER   VICENS   ESPERANZA   ***0961*   7.763  
  431   VICENS   MUNAR   PILAR   ***9066*   5.965  
  432   VICH   FERRAGUT   MARINA   ***3695*   5.79  
  433   VICH   FULLANA   CATALINA   ***0430*   6.798  
  434   VICO   GRANADO   JUANA   ***9922*   5.833  
  435   VIDAL   PIZA   FRANCISCA   ***7223*   6.14  
  436   VILLALONGA   MASSOT   ALICIA   ***2777*   6.404  
  437   VIVES   RIERA   CÀNDIDA   ***2290*   7.851  
  438   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   6.36  
  439   YEDRO   VALADES   EVA MARIA   ***8868*   7.763  

  Pàgina del cos

  català . castellano