Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  PUBLICACIÓ DE CORRECCIÓ DE L'ERROR ADVERTIT
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Anunci de la data, hora i lloc de l'exercici de la prova selectiva, a l'illa de Menorca
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS I COMUNICACIÓ DATA, HORA I LLOC DE LA PROVA SELECTIVA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Publicació nomenament personal funcionari de carrera del cos Administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Constitució borsa ordinària cos Administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala científica, especialitat ciències ambientals.
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  MODIFICACIÓ DATA TORN DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Distribució per aules del primer exercici de dia 28 de juny del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Instruccions pel 1er exercici del tribunal del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport:
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Data i hora del sorteig del primer exercici del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Borsa temporal funcionari interí CFS Informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Publicació del nomenament com a funcionaris de carrera del cos subaltern corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL MODIFICADA DE VALORACIÓ DE MÈRITS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  ANUNCI NOVES DATES DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del 2n exercici del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, pel torn lliure
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos superior
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del segon exercici del CFS Estadística
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿arquitectura
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Modificació composició Tribunal borsa extraordinària Cos Subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Correcció errades llista definitva admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  COMUNICAT PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL BORSÍ TEMPORAL D'INTERINS DEL CFS INFORMÀTICA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admesesi excloses
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a l'examen amb ordinador i per fer canvi d'idioma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions generals per al segon exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat estadística, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat veterinària, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, especialitat assessorament lingüístic, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat farmàcia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat geologia, i sorteig públic
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Llista defiitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
  Llista provisional de valoració de mèrits
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de data 6 de juny de 2022
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2n EXERCICI CFS FARMÀCIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2on EXERCICI CFS GEOLOGIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat ciències ambientals
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a la realització del segon exercici dels cossos facultatius superiors
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d'arquitectura
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos subaltern Mallorca torn lliure

  Pàgina del cos


  Resum de notes dels exercicis

  Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
  aprovats
  Suma de
  notes
  1   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   2   17,069  
  2   LOPEZ   PONS   ROSA MARIA   ***1732*   2   16,261  
  3   COLOM   PLANAS   GUILLERMO EMILIO   ***2700*   2   16,194  
  4   VERGER   VICENS   ESPERANZA   ***0961*   2   16,183  
  5   GUERRERO   HERNÁNDEZ   FRANCISCO   ***6198*   2   15,717  
  6   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   2   15,625  
  7   GELABERT   VALLESPIR   MARIA MARTINA   ***4656*   2   15,556  
  8   VICENS   SALVA   LORENA   ***6023*   2   15,461  
  9   GIL   MIR   MARÍA DE LAS MERCEDES   ***3910*   2   15,395  
  10   VENY   COCA   MATIAS   ***4623*   2   15,325  
  11   GARCIA   HERNANDEZ   MARIA LOURDES   ***4870*   2   15,275  
  12   MOLINA   LANA   OLGA   ***8313*   2   15,106  
  13   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   2   15,086  
  14   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   2   15,039  
  15   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   2   15,031  
  16   TORRES   ROMERA   MARIA DEL MAR   ***6373*   2   14,953  
  17   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   2   14,914  
  18   POL   BLANDO   ANTONIA ISABEL   ***0111*   2   14,806  
  19   SASTRE   SAÑUDO   JUAN   ***3939*   2   14,72  
  20   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   2   14,7  
  21   GARCIA   GONZALEZ   JOAQUINA   ***0137*   2   14,583  
  22   ROTGER   COVAS   JUANA MARIA   ***2876*   2   14,517  
  23   PUJOL   FERRA   JOSEP   ***1514*   2   14,428  
  24   CUESTA   PACHECO   CARLOS   ***3912*   2   14,372  
  25   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   2   14,336  
  26   RODRIGUEZ   GARCIA   ALICIA   ***3673*   2   14,328  
  27   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   2   14,322  
  28   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   2   14,314  
  29   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   2   14,264  
  30   ROSSELLO   CALVO   MARIA DESAMPARADOS   ***0638*   2   14,25  
  31   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   2   14,108  
  32   EL OUELHANI   BERROUHOU   AMAN   ***3222*   2   14,056  
  33   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   2   13,989  
  34   BLACH   PEREZ   ARANZAZU   ***6626*   2   13,942  
  35   COLL   MIR   GUILLERMO GABRIEL   ***6381*   2   13,908  
  36   FERRER   MELGAREJO   PABLO   ***8862*   2   13,9  
  37   JIMENEZ   ROSSELLO   FRANCISCO   ***7067*   2   13,844  
  38   SALLERAS   VICENS   GABRIEL   ***8758*   2   13,814  
  39   SERRANO   PEREZ   LINA DOLORES   ***5037*   2   13,806  
  40   PLANISI   CORTES   GUILLEM   ***1508*   2   13,789  
  41   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   2   13,786  
  42   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   2   13,722  
  43   ANGUERA   MOLINA   JOSE RAMON   ***9847*   2   13,664  
  44   PALMER   PONS   MARTA   ***5441*   2   13,653  
  45   FAJEDA   LARA   ANTONIA   ***5098*   2   13,622  
  46   LARA   MARTIN   FATIMA   ***0967*   2   13,586  
  47   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   2   13,581  
  48   PEREZ   MOYA   JOSE JAVIER   ***4772*   2   13,528  
  49   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   2   13,508  
  50   ROMERO   CANOVAS   PEDRO   ***0385*   2   13,489  
  51   SEDA   ROSSELLÓ   ANTONI ÀNGEL   ***3263*   2   13,472  
  52   GIL   VAZQUEZ   RUTH   ***0311*   2   13,472  
  53   MARTÍNEZ   SITJAR   MARIA DEL PILAR   ***9026*   2   13,467  
  54   GARCIA   MORENO   MARIA ISABEL   ***3727*   2   13,456  
  55   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   2   13,386  
  56   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   2   13,367  
  57   VICH   FERRAGUT   MARINA   ***3695*   2   13,35  
  58   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   2   13,3  
  59   PEREZ   GINARD   EVARISTO   ***1689*   2   13,292  
  60   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   2   13,256  
  61   ALONSO   PONS   MARIA DEL MAR   ***7595*   2   13,211  
  62   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   2   13,106  
  63   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   2   13,05  
  64   VALLS   PASCUAL   ANTONI   ***3339*   2   13,05  
  65   RULLAN   COLL   AZAR   ***7134*   2   13,017  
  66   GARAU   TUR   CATALINA MARIA   ***3577*   2   12,995  
  67   POL   ADELL   FRANCISCO   ***5754*   2   12,989  
  68   VENY   RIERA   ANTONI   ***2338*   2   12,933  
  69   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   2   12,922  
  70   BOLIVAR   RIGO   MIRIAM JUDIT   ***9754*   2   12,844  
  71   MARTINEZ   PRIETO   MARIA MERCEDES   ***1542*   2   12,822  
  72   VIDAL   PIZA   PEDRO JOSE   ***7223*   2   12,792  
  73   MATAS   FERRER   JAIME   ***5536*   2   12,761  
  74   SIQUIER   MORELL   MARIA   ***3567*   2   12,714  
  75   BORDOY   SEGURA   MATIAS JOSE   ***3553*   2   12,7  
  76   SIMONET   LLITERAS   MARGARITA   ***4940*   2   12,683  
  77   SERRA   SARD   MIQUEL   ***4617*   2   12,642  
  78   RIERA   SANSÓ   MARIA ANTONIA   ***3638*   2   12,575  
  79   GARCIA   RODRIGUEZ   ELENA   ***3516*   2   12,545  
  80   MULET   PERELLO   MARIA ROSA   ***6476*   2   12,525  
  81   MARCHAL   CUENCAS   DINA   ***8440*   2   12,492  
  82   GUTIERREZ   LLODRA   MANUEL   ***1626*   2   12,425  
  83   SARMIENTO   MOLINA   RAMÓN   ***2728*   2   12,356  
  84   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   2   12,342  
  85   OLLERS   ALCOVER   MARIA ANGELS   ***3702*   2   12,339  
  86   GIL   SANCHEZ   ROSA MARIA   ***5367*   2   12,281  
  87   ROIG   SERVERA   MARGARITA JUANA   ***6140*   2   12,233  
  88   CASADO   BERJILLOS   MARIA DEL CARMEN   ***6982*   2   12,161  
  89   FULLANA   PLAZA   JOSE MIGUEL   ***3701*   2   12,131  
  90   LOPEZ   TOMAS   ROSA MARIA   ***8975*   2   12,103  
  91   CALDENTEY   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***2018*   2   12,089  
  92   SANTOS   DOMINGO   ANA DOMINICA   ***6845*   2   12,061  
  93   SASTRE   BOSCH   ANTONIA   ***3658*   2   12,058  
  94   DIAZ   MAESTRE   MARIA PIEDAD   ***4822*   2   12,033  
  95   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   2   12,019  
  96   SALAMANCA   SANSO   MARGARITA   ***3099*   2   11,995  
  97   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   2   11,922  
  98   PARETS   NICOLAU   COLOMA   ***1001*   2   11,858  
  99   QUETGLAS   LLABRÉS   JUANA MARÍA   ***7739*   2   11,85  
  100   ENSEÑAT   MIRO   MARTA FRANCISCA   ***7003*   2   11,822  
  101   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   2   11,806  
  102   MENDEZ   CARRERA   ISABEL   ***1311*   2   11,783  
  103   BELLOSTA   RIGO   MARIA DOLORES   ***3053*   2   11,756  
  104   VASCO   ZAPATA   FERNANDO ESTEBAN   ***6670*   2   11,728  
  105   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   2   11,711  
  106   CASADO   MARI   CARLOS   ***8973*   2   11,667  
  107   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   2   11,667  
  108   HERREROS   GARCIA   SERAFINA   ***9109*   2   11,653  
  109   GOMEZ   LOPEZ   JOSE   ***6577*   2   11,645  
  110   BAUSÀ   ENSENYAT   ÀNGELA   ***8696*   2   11,617  
  111   VERA   GARCIA   ANTONIO   ***0588*   2   11,606  
  112   VAZQUEZ   PALACIOS   FRANÇOISE   ***9142*   2   11,545  
  113   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   2   11,517  
  114   MARQUEZ   COLL   MARIA MAGDALENA   ***1358*   2   11,508  
  115   MAS   SASTRE   CATALINA   ***3299*   2   11,45  
  116   ONETO   CARMONA   ANGELES   ***2851*   2   11,422  
  117   GOMEZ   FERREIRA   FRANCISCO JAVIER   ***0478*   2   11,383  
  118   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   2   11,295  
  119   BUSTAMANTE   HERNANDEZ   SILVIA   ***2664*   2   11,267  
  120   CARRASCO   OLMO   FRANCISCO JAVIER   ***0223*   2   11,211  
  121   FRAU   MONTERRUBIO   RICARDO   ***9702*   2   11,206  
  122   MESQUIDA   OLIVER   MARIA TERESA   ***3994*   2   11,189  
  123   MAIMÓ   FLOR   NÚRIA   ***3610*   2   11,07  
  124   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   2   11,064  
  125   INIESTA   FUSTER   MIGUEL   ***4718*   2   11,056  
  126   CÓRCOLES   TUGORES   MATILDE   ***3706*   2   11,045  
  127   PERALTA   JAUME   MARIA DEL ROCIO   ***2830*   2   11,045  
  128   ROIG   SARRALDE   MIGUEL   ***0831*   2   11,033  
  129   LLOMPART   BELTRAN   BÀRBARA   ***3311*   2   10,995  
  130   RIERA   RODRIGUEZ   VANESA   ***7451*   2   10,958  
  131   LIÉBANA   MORAGUES   ELEKA   ***6309*   2   10,922  
  132   VERA   PÁEZ   JOSE ANTONIO   ***5404*   2   10,85  
  133   SARCH   GUASP   MARÍA CRISTINA   ***2959*   2   10,778  
  134   BARCELÓ   MOREY   CATARINA   ***1921*   2   10,581  
  135   ROIG   NICOLAU   MARIA FRANCISCA   ***3979*   2   10,572  
  136   CAMPS   PERELLÓ   PEDRO VICENTE   ***6387*   2   10,556  
  137   GIORDANO   ARTICARDI   PAOLA   ***8149*   2   10,5  
  138   ESGUEVA   GUTIERREZ   MARIA ALMUDENA   ***7073*   2   10,442  
  139   BORRAS   SERRA   BENITA   ***0391*   2   10,439  
  140   BARCELO   SANCHEZ   MARIA   ***9923*   2   10,422  
  141   PIZA   CAÑELLAS   MARIA TERESA   ***3623*   2   10,261  
  142   SASTRE   DURAN   JESUS   ***6962*   2   10,167  
  143   GARCÍA   MENA   IRENE   ***8004*   1   8,5  
  144   RODRIGUEZ   RODRIGUEZ   CRISTINA   ***3757*   1   8,222  
  145   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   1   8,167  
  146   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   1   8,111  
  147   NAVARRO   PERIS   NURIA   ***4832*   1   8,056  
  148   ALOMAR   SALVA   ESPERANZA   ***9459*   1   8  
  149   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   1   7,944  
  150   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   1   7,944  
  151   CABA   GARCIA   JOSE MARIO   ***4515*   1   7,944  
  152   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   1   7,944  
  153   TUR   ARQUES   FRANCESCA   ***5289*   1   7,889  
  154   TRILLO   PIZA   ALICIA   ***1986*   1   7,833  
  155   CRESPO   PIZARRO   ANTONIO   ***1232*   1   7,833  
  156   POU   OLIVER   MARIA MAGDALENA   ***8214*   1   7,778  
  157   RODRIGUEZ   null   ROXANA ALEJANDRA   ****4931   1   7,778  
  158   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   1   7,722  
  159   PERELLO   BENNASAR   MIQUEL   ***0376*   1   7,667  
  160   PERELLO   GARCIA   ROSA MARIA   ***6849*   1   7,667  
  161   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   1   7,667  
  162   ROS   RIUTORT   RAFAEL A   ***7102*   1   7,667  
  163   RIERA   JAUME   CATERINA   ***3014*   1   7,611  
  164   SASTRE   SERRA   JAUME   ***2784*   1   7,611  
  165   MARTI   ALOMAR   ANTONIA   ***8915*   1   7,611  
  166   DOPAZO   SANTOS   RAFAEL   ***1830*   1   7,556  
  167   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   1   7,556  
  168   CANO   GARCIA   VERONICA   ***8328*   1   7,556  
  169   VARELA   VÁZQUEZ   BEGOÑA   ***2410*   1   7,556  
  170   SALOM   SIQUIER   MARGARITA   ***1260*   1   7,556  
  171   MORENO   ORTEGA   BEATRIZ   ***4940*   1   7,556  
  172   AGUILAR   CABALLERO   FRANCISCA   ***4388*   1   7,5  
  173   GOMEZ   GENOVARD   NIEVES PILAR   ***0701*   1   7,5  
  174   ALONSO   CALDERON   VENTURA   ***8962*   1   7,5  
  175   PLAZA   JIMÉNEZ   MARÍA LUISA   ***1831*   1   7,5  
  176   COLL   SAMPOL   JUANA MARIA   ***2972*   1   7,5  
  177   ARANGO   QUICENO   MARIA JOSE   ***6040*   1   7,5  
  178   ESCUDERO   LOPEZ   CARMEN ROCIO   ***0018*   1   7,5  
  179   SEGUÍ   FERNÁNDEZ   BRÍGIDA   ***6867*   1   7,445  
  180   RODRIGUEZ   BAOS   CRISTINA   ***0944*   1   7,444  
  181   ROMERO   JORDAN   MAIG   ***6423*   1   7,389  
  182   SERRA   CAPO   BARTOLOME   ***4845*   1   7,389  
  183   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   1   7,389  
  184   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   1   7,389  
  185   SUÑER   JIMENEZ   MARIA DEL CARMEN   ***4864*   1   7,333  
  186   VALIENTE   ALMAZÁN   ROCÍO   ***2935*   1   7,333  
  187   BITATA   SOPALE   WARI KONO   ***6763*   1   7,333  
  188   RIGO   BIBILONI   M.ANGELES   ***7121*   1   7,333  
  189   CÁNAVES   CÁNAVES   ISABEL   ***4537*   1   7,333  
  190   ESCOBEDO   IBAÑEZ   EDUARDO   ***6828*   1   7,333  
  191   BUJOSA   PICORNELL   BARBARA MARIA   ***8010*   1   7,333  
  192   HERREROS   GARCIA   JUAN   ***2471*   1   7,278  
  193   MARTÍN   QUILES   MARÍA CORONADA   ***5819*   1   7,278  
  194   SÁNCHEZ   JIMÉNEZ   FELIPE   ***0688*   1   7,278  
  195   BLANCO   MARQUET   ELENA   ***0768*   1   7,222  
  196   PERIS   PEREZ   AURORA   ***3686*   1   7,222  
  197   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   1   7,222  
  198   ORFILA   SEGUI   PEDRO LUIS   ***9640*   1   7,222  
  199   COLOM   QUILES   ANTONIA   ***1558*   1   7,222  
  200   GOMILA   GARCIAS   CATALINA LORETO   ***3959*   1   7,167  
  201   ENSEÑAT   MIRO   MARGARITA   ***7003*   1   7,167  
  202   MEDINA   MAYOL   MAGDALENA   ***8526*   1   7,167  
  203   RUIZ   PARRA   ENRIQUE   ***3467*   1   7,111  
  204   INFIESTA   ALEMANY   JESUS   ***1053*   1   7,111  
  205   MORENO   GUTIÉRREZ   JUANA MARIA   ***2129*   1   7,111  
  206   VIDAL   PIZA   FRANCISCA   ***7223*   1   7,111  
  207   JUNCOSA   CANALS   ANTONIA   ***3417*   1   7,111  
  208   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   1   7,111  
  209   CÓRDOBA   HERNÁNDEZ   CRISTINA   ***3546*   1   7,056  
  210   FERNÁNDEZ   GARCÍA   MARÍA JOSÉ   ***0145*   1   7,056  
  211   MARCÉ   RAMIS   SANTIAGO JOSÉ   ***3272*   1   7,056  
  212   BIEDMA   MARIN   VANESSA   ***6601*   1   7,056  
  213   MAIMÓ   PERELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***1945*   1   7  
  214   PALOMAR   QUINTANA   ALMUDENA   ***9390*   1   7  
  215   OLMEDO   NAVAS   ANTONIA   ***9596*   1   7  
  216   PLANAS   TORRES   ANA Mª   ***3115*   1   6,945  
  217   AMENGUAL   VAQUER   MARIA   ***2240*   1   6,944  
  218   LLULL   ZURITA   MARIA ISABEL   ***2980*   1   6,944  
  219   PONS   MARTÍNEZ   CELESTINO   ***8756*   1   6,889  
  220   SASTRE   PALMER   DAVID PAU   ***0715*   1   6,889  
  221   ANTICH   AGUILO   CATALINA   ***9329*   1   6,889  
  222   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   1   6,889  
  223   CARRERAS   LEÓN   AZAHARA   ***4735*   1   6,889  
  224   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   1   6,889  
  225   ESCRIBANO   CEBRIAN   MARIA DE JESUS   ***6487*   1   6,833  
  226   AMENGUAL   ALVAREZ   JOAN   ***7765*   1   6,833  
  227   JOY   ALBERTI   MARIA ROSA   ***1569*   1   6,833  
  228   BELLIDO   MARTORELL   MONICA   ***0155*   1   6,833  
  229   SASTRE   BOSCH   FRANCISCA   ***1549*   1   6,833  
  230   BINIMELIS   ARISTIN   MARIA FRANCISCA   ***5755*   1   6,833  
  231   SANCHEZ   LOPEZ   EVA   ***4039*   1   6,833  
  232   VALERO   PERDIGONES   MARÍA DEL CARMEN   ***6085*   1   6,778  
  233   CABOT   CANALS   ISABEL MARIA   ***4247*   1   6,722  
  234   BARCELO   BRUYEL   CARMEN   ***9870*   1   6,722  
  235   MARTINEZ   RIERA   MARIA GREGORIA   ***8270*   1   6,667  
  236   BEZARES   MOLINA   MARIA DOLORES   ***6572*   1   6,667  
  237   PICALLO   MAYOL   MARIA ELENA   ***6172*   1   6,667  
  238   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   1   6,667  
  239   ROSSELLO   NADAL   MIQUELA   ***0603*   1   6,667  
  240   SANTANDREU   PONS   MARGALIDA   ***4780*   1   6,667  
  241   CARRETERO   PATIÑO   MARIA DE LAS NIEVES   ***1394*   1   6,611  
  242   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   1   6,611  
  243   FUENTE   PASCUAL   SONIA   ***3694*   1   6,611  
  244   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   1   6,611  
  245   VADELL   BAUZA   ISABEL   ***9612*   1   6,611  
  246   POMAR   FORTEZA   EVA MARIA   ***9499*   1   6,556  
  247   CORTES   ORTEGA   JAIME OSVALDO   ***6215*   1   6,556  
  248   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   1   6,556  
  249   GONZALEZ   LOBATO   MARIA ELENA   ***6085*   1   6,556  
  250   POL   MESEGUER   MIGUEL GUILLERMO   ***5776*   1   6,556  
  251   EGURROLA   HORMAETXEA   XABIER   ***5692*   1   6,556  
  252   RADO   VAÑÓ   AGNÈS   ***9593*   1   6,5  
  253   PUIG   MONSERRAT   MARIA DEL MAR   ***2790*   1   6,5  
  254   BELTRAN   CASTELLO   MIGUEL ANGEL   ***5238*   1   6,5  
  255   ROIG   ALMEIDA   MONICA   ***8836*   1   6,5  
  256   JOAN   FONT   ANTONI   ***1949*   1   6,5  
  257   CRESPI   LLADO   CATALINA   ***6274*   1   6,445  
  258   PUJADAS   PERELLÓ   JORDI   ***9013*   1   6,445  
  259   MORENO   MACARRILLA   IRENE   ***1260*   1   6,444  
  260   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   1   6,389  
  261   FERRAGUT   COLL   JAUME   ***2803*   1   6,389  
  262   DOMINGUEZ   MULERO   RAUL   ***9136*   1   6,389  
  263   GRACIA   RUIZ   EUFEMIO   ***1429*   1   6,389  
  264   HOMS   MESTRES   CARME   ***7751*   1   6,389  
  265   CANTALLOPS   CIFRE   MIQUEL   ***1530*   1   6,389  
  266   MORAGUES   COLOMBAS   MARIA DEL PILAR   ***2188*   1   6,389  
  267   RIBOT   MUÑOZ   FRANCISCA EVA   ***5354*   1   6,333  
  268   CAÑEDO   RIBAS   JOSÉ MANUEL   ***5837*   1   6,333  
  269   PLAZA   BONNIN   VALENTIN   ***2685*   1   6,333  
  270   MORELL   POU   LUIS FRANCISCO   ***5723*   1   6,333  
  271   FERNANDEZ   VEGA   LORENA   ***1940*   1   6,333  
  272   VALIENTE   ALMAZAN   TERESA   ***2935*   1   6,333  
  273   GOST   MARTINEZ   ISABEL MARIA   ***5530*   1   6,278  
  274   COLL   BESTARD   ESPERANZA   ***2768*   1   6,278  
  275   TORRANDELL   SANTANDREU   MARIA ANTONIA   ***9585*   1   6,278  
  276   OBRADOR   DE AGUILAR   MARÍA SARA   ***9851*   1   6,278  
  277   NOGUEROL   FERNANDEZ   JOSEFINA   ***0822*   1   6,278  
  278   FERNANDEZ   MARTINEZ   CARMEN   ***3935*   1   6,278  
  279   VICENS   VALVERDE   MARIA FRANCISCA   ***6230*   1   6,278  
  280   BURRUECO   HUARTE   FRANCISCO   ***2776*   1   6,278  
  281   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   1   6,222  
  282   BUJOSA   MORAGUES   ANTONI   ***1181*   1   6,222  
  283   MARTIN   GARCIA   MARIA JESUS   ***7617*   1   6,222  
  284   BINIMELIS   FERRER   CRISTOBAL   ***7344*   1   6,167  
  285   CONTRERAS ORDOÑEZ   TORRES   EZEQUIEL   ***6118*   1   6,167  
  286   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   1   6,167  
  287   MAYOL   RIBOT   GUILLEM   ***3927*   1   6,167  
  288   GUASP   FUSTER   FCA ELENA   ***0088*   1   6,167  
  289   SANCHEZ   HERMAN   CATALINA   ***0344*   1   6,167  
  290   PONS   MUNAR   PETRA   ***3787*   1   6,167  
  291   MARTI   PALMER   FRANCISCA   ***3169*   1   6,167  
  292   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   1   6,111  
  293   CAPERA   DASSOY   BEGOÑA   ***7227*   1   6,111  
  294   PARETS   MANGAS   JOANA Mª   ***8771*   1   6,111  
  295   ARANDA   LINDSAY   CRISTINA   ***1316*   1   6,111  
  296   ALVAREZ   OTERO   SUSANA   ***1848*   1   6,111  
  297   ROSSELLO   MENA   FERNANDO   ***6168*   1   6,111  
  298   AMOROS   TORRES   SILVIA   ***2318*   1   6,056  
  299   RECIO   GÓMEZ   CRISTINA CARMEN   ***7470*   1   6,056  
  300   BENITEZ   RODRIGUEZ   ROCIO   ***7818*   1   6,056  
  301   MUÑIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   1   6,056  
  302   OCAÑA   SERRANO   SILVIA   ***0649*   1   6,056  
  303   POCOVI   HEREDIA   TABITHA   ***4821*   1   6,056  
  304   SOLER   PUJADAS   CATALINA MARIA   ***2912*   1   6,056  
  305   PAREDES   ALOU   YOLANDA   ***6001*   1   6  
  306   MUÑOZ   RAMIS   CATALINA   ***7586*   1   6  
  307   SALMERON   CARRION   Mª ENCARNA   ***8108*   1   6  
  308   BROTONS   HERVAS   ANA MARIA   ***1695*   1   6  
  309   ARTERO   SAEZ   Mª BLANCA   ***3930*   1   6  
  310   ARTIGUES   LUNA   MARGARITA   ***9882*   1   6  
  311   SEGURA   PALMER   DANIEL   ***9259*   1   6  
  312   RODRIGUEZ   RODRIGUEZ   ESTHER   ***2664*   1   6  
  313   POL   MARTINEZ   MARIA MAGDALENA   ***7921*   1   6  
  314   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   1   5,945  
  315   CALAFAT   PONSETI   LLUÏSA   ***4440*   1   5,945  
  316   VIDAL   ALAGARDA   OLGA   ***9676*   1   5,945  
  317   PERELLO   PASCUAL   CATALINA   ***0770*   1   5,945  
  318   POU   OBRADOR   MARIA ANTONIA   ***3344*   1   5,945  
  319   GONZALEZ   VILLA   MARIA JESUS   ***8005*   1   5,945  
  320   FERNANDEZ   ALARCON   YOLANDA   ***0958*   1   5,944  
  321   BARCELO   MUNAR   EULALIA   ***8910*   1   5,944  
  322   FERNÁNDEZ   SASTRE   SALVADOR   ***7555*   1   5,889  
  323   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   1   5,889  
  324   ORDINAS   SEGUI   MARIA ANTONIA   ***0417*   1   5,889  
  325   CLADERA   SIQUIER   JERONIMA   ***4495*   1   5,889  
  326   CANO   CAMPOS   MARIANO   ***6924*   1   5,889  
  327   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   1   5,889  
  328   MEGÍAS   LIZANCOS   JOSE ANTONIO   ***8275*   1   5,889  
  329   PARDO   PRATS   ANTONIA   ***1615*   1   5,889  
  330   LILLO   ESCANELLAS   MARIA ANGELES   ***6578*   1   5,889  
  331   GINEL   MELLADO   LAURA   ***0812*   1   5,889  
  332   PÉREZ   SMITH   MARÍA DEL MAR   ***7571*   1   5,889  
  333   MOREY   SALAS   CATALINA   ***2096*   1   5,833  
  334   PERICAS   LLOMPART   SERGIO   ***1958*   1   5,833  
  335   QUETGLAS   LLABRÉS   MARGALIDA   ***4195*   1   5,833  
  336   PLANAS   TEIXEDO   ANTONIO JOSE   ***5286*   1   5,833  
  337   SASTRE   MESQUIDA   FRANCISCA MARIA   ***4782*   1   5,833  
  338   REAL   RODRÍGUEZ   SERGIO LUIS   ***6860*   1   5,833  
  339   LOZANO   DELGADO   SILVIA   ***9673*   1   5,778  
  340   GUARI   TORRES   JUAN FRANCISCO   ***5765*   1   5,778  
  341   BALLESTER   ARISTIN   MIGUEL   ***7340*   1   5,778  
  342   CIFRE   MARTINEZ   JUAN   ***1668*   1   5,778  
  343   DÍAZ   DIEGO   MIGUEL   ***1698*   1   5,778  
  344   RUBIO   ESTÉVEZ   CRISTINA   ***9504*   1   5,778  
  345   FARRE   VICENTE   JOSE MARIA   ***1032*   1   5,778  
  346   ASENSI   GONZALEZ   CRISTOBAL   ***1101*   1   5,778  
  347   ISERN   SUÑER   MATEU   ***0071*   1   5,722  
  348   HERRÁEZ   MAQUEDA   MARTA NANCY   ***7239*   1   5,722  
  349   GENOVART   LLABRES   BARBARA ESPERANZA   ***9236*   1   5,722  
  350   FLEITAS   IBARRA   JORGE JAVIER   ***1607*   1   5,722  
  351   MUÑOZ   LEON   MARIA DEL MAR   ***8664*   1   5,722  
  352   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   1   5,722  
  353   BORRAS   MASCARO   ISABEL MARIA   ***3396*   1   5,722  
  354   FERNANDEZ   FERNANDEZ   CARMEN   ***1206*   1   5,722  
  355   ALONSO   REBOLLO   MONICA   ***8772*   1   5,667  
  356   JURADO   GARCIA   JUANA Mª   ***8694*   1   5,667  
  357   MIR   PONS   JUAN   ***2755*   1   5,667  
  358   LOZANO   LOPEZ   CONSUELO   ***6867*   1   5,667  
  359   RODRIGUEZ   PARRA   AVELINA   ***7072*   1   5,667  
  360   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   1   5,667  
  361   GERVILLA   GARCIA   CRISTINA   ***9705*   1   5,667  
  362   PRATS   MIRO   CATALINA MARGARITA   ***2879*   1   5,611  
  363   MARTORELL   LLABRES   ISABEL MARIA   ***2871*   1   5,611  
  364   SORIA   ORIA   MARIA DOLORES   ***0766*   1   5,556  
  365   GUASP   BONNIN   MARGARITA ISABEL   ***3585*   1   5,556  
  366   SUAU   MAYOL   TOMÀS   ***9763*   1   5,556  
  367   VERA   PLANAS   ASUN   ***7604*   1   5,5  
  368   MARTINEZ   CARRA   VICENTA   ***7027*   1   5,5  
  369   JAUME   LLABRES   SALVADOR   ***1449*   1   5,5  
  370   MARTÍNEZ   SANTIAGO   ÓSCAR   ***7686*   1   5,5  
  371   MUÑOZ   LIZCANO   ALEXANDRA   ***5078*   1   5,5  
  372   PAYERAS   NICOLAU   ANTONI   ***3205*   1   5,5  
  373   FLEXAS   BAUZA   BARTOLOME   ***6836*   1   5,5  
  374   GARCIA   GARCIA   MARIA TERESA   ***2625*   1   5,445  
  375   JIMENEZ   PORRAS   JOSE MANUEL   ***4470*   1   5,445  
  376   FLAQUER   FEBRER   NICOLAS   ***2082*   1   5,445  
  377   RUBI   SALOM   XAVIER   ***3348*   1   5,445  
  378   PLAZA   DURAN   PEDRO   ***0921*   1   5,445  
  379   MORAGUES   POL   JORGE LUIS   ***6803*   1   5,444  
  380   BINIMELIS   RIUTORT   ANTONIA   ***9919*   1   5,389  
  381   OLIVER   GAYA   ESTER   ***8477*   1   5,389  
  382   BAUZA   PICO   PEDRO   ***5251*   1   5,389  
  383   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   1   5,389  
  384   CABANELLAS   SEGUI   FRANCISCA MARIA   ***8050*   1   5,389  
  385   CAÑELLAS   VIVES   MARIA DELS ANGELS   ***1000*   1   5,389  
  386   ROCA   ALEMANY   CATALINA   ***1292*   1   5,389  
  387   GONZALEZ   TIRADO   MARÍA DEL CARMEN   ***5737*   1   5,389  
  388   SOBERATS   MARTINEZ   SILVIA   ***4644*   1   5,389  
  389   POMAR   GALEA   ISABEL   ***4186*   1   5,389  
  390   PUJOL   SANS   ALICIA   ***8494*   1   5,333  
  391   VALLORI   GUAL   MAGDALENA   ***2253*   1   5,333  
  392   OLIVER   TERRASA   GABRIEL   ***9353*   1   5,333  
  393   POZO   GALLEGO   Mª DOLORES   ***7590*   1   5,333  
  394   REYAT   VIDAL   CATALINA   ***3940*   1   5,333  
  395   POU   MESQUIDA   MARGARITA   ***2731*   1   5,278  
  396   GUERRERO   TORCQUE   LOÏC   ***6499*   1   5,278  
  397   BONILLA   VALENCIA   MARIA JOSE   ***1620*   1   5,278  
  398   RUIZ   MARTINEZ   MARIA DE LA CRUZ   ***4399*   1   5,278  
  399   PUJADAS   LLOMPART   MARIA MAGDALENA   ***3931*   1   5,278  
  400   SUÑER   BENNASAR   CATALINA   ***4853*   1   5,278  
  401   PICORNELL   VALLESPIR   CAROLINA   ***3956*   1   5,278  
  402   SERNA   ROLDÁN   NATALIA   ***2068*   1   5,222  
  403   RAMON   ESTRANY   JAUME XAVIER   ***0149*   1   5,222  
  404   PIZA   NIGORRA   JAUME   ***2876*   1   5,222  
  405   CONTRERAS   GARCIA   MARIA ISABEL   ***6337*   1   5,222  
  406   MARTORELL   BESTARD   MARIA   ***8625*   1   5,222  
  407   FONT   VILLALONGA   LUIS   ***3839*   1   5,222  
  408   PRIETO   MELGAR   MANUEL   ***7127*   1   5,167  
  409   CABOT   LEON   BERNARDO   ***0537*   1   5,167  
  410   DE NOREÑA   MARTINEZ   OSCAR   ***2581*   1   5,167  
  411   OLIVER   PERELLO   MARIA ANTONIA   ***2676*   1   5,167  
  412   COLL   POL   JOAN ANTONI   ***9002*   1   5,111  
  413   HERNANDEZ   MARCOS   MARIA TERESA   ***4428*   1   5,111  
  414   PUJULA   FONT   MARIA GLORIA   ***1295*   1   5,111  
  415   ARROM   RIBAS   MARGARITA   ***6617*   1   5,111  
  416   SANTANA   RODRIGUEZ   ALEJANDRO   ***6913*   1   5,111  
  417   RIERA   JUAN   JOSE ANTONIO   ***4844*   1   5,111  
  418   ARBOS   NADAL   MARIA MAGDALENA   ***7086*   1   5,111  
  419   OLMO   OLMO   CIPRIANA   ***2867*   1   5,056  
  420   FONT   THOMAS   MARIA NARCISA   ***9840*   1   5,056  
  421   PEREZ   NAVARRO   JOSE LUIS   ***7374*   1   5  
  422   ORDINAS   FAR   PATRICIA   ***4943*   1   5  
  423   MORAGUES   DE GOLS   CRISTINA   ***1171*   1   5  
  424   RIERA   BENNASAR   MARIA MAGDALENA   ***0184*   1   5  
  425   MORENO   MARTINEZ   MARIA CRISTINA   ***0690*   1   5  
  426   GARCIA   JUSTO   LUIS ALBERTO   ***2625*   1   5  
  427   GENESTRA   SERRA   JAIME MIGUEL   ***3651*   1   5  

  Pàgina del cos

  català . castellano