Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. MENORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del 2on exercici del CFS Farmàcia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Llista definitiva admesos i exclosos cos subaltern i data examen
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  COMUNICAT PUBLICACIÓ NOTES
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Comunicat publicació notes
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  COMUNICAT PUBLICACIÓ NOTES
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Data, hora i lloc 1er examen cos subaltern
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  PUBLICACIÓ DE CORRECCIÓ DE L'ERROR ADVERTIT
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Anunci de la data, hora i lloc de l'exercici de la prova selectiva, a l'illa de Menorca
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS I COMUNICACIÓ DATA, HORA I LLOC DE LA PROVA SELECTIVA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Publicació nomenament personal funcionari de carrera del cos Administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Constitució borsa ordinària cos Administratiu
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  MODIFICACIÓ DATA TORN DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala científica, especialitat ciències ambientals.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Data i hora del sorteig del primer exercici del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Instruccions pel 1er exercici del tribunal del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport:
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Distribució per aules del primer exercici de dia 28 de juny del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Publicació del nomenament com a funcionaris de carrera del cos subaltern corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  ANUNCI NOVES DATES DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Borsa temporal funcionari interí CFS Informàtica
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL MODIFICADA DE VALORACIÓ DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos superior
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del segon exercici del CFS Estadística
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del 2n exercici del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, pel torn lliure
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿arquitectura
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Modificació composició Tribunal borsa extraordinària Cos Subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Correcció errades llista definitva admesos i exclosos
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  COMUNICAT PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL BORSÍ TEMPORAL D'INTERINS DEL CFS INFORMÀTICA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, especialitat assessorament lingüístic, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions generals per al segon exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat geologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a l'examen amb ordinador i per fer canvi d'idioma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat farmàcia, i sorteig públic
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admesesi excloses
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat veterinària, i sorteig públic
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Llista defiitiva persones aspirants admeses i excloses
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat estadística, i sorteig públic
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
  Llista provisional de valoració de mèrits
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de data 6 de juny de 2022
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2n EXERCICI CFS FARMÀCIA
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos subaltern Mallorca torn lliure

  Pàgina del cos


  Exercici casos pràctics Cos subaltern Mallorca torn lliure- Llista definitiva d'aprovats

  Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
  1   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   5.675  
  2   ALONSO   PONS   MARIA DEL MAR   ***7595*   6.1  
  3   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   5  
  4   ANGUERA   MOLINA   JOSE RAMON   ***9847*   6.275  
  5   BARCELO   SANCHEZ   MARIA   ***9923*   5.2  
  6   BARCELÓ   MOREY   CATARINA   ***1921*   5.025  
  7   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   6.1  
  8   BAUSÀ   ENSENYAT   ÀNGELA   ***8696*   5.45  
  9   BELLOSTA   RIGO   MARIA DOLORES   ***3053*   5.2  
  10   BLACH   PEREZ   ARANZAZU   ***6626*   5.275  
  11   BOLIVAR   RIGO   MIRIAM JUDIT   ***9754*   5.9  
  12   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   5.225  
  13   BORDOY   SEGURA   MATIAS JOSE   ***3553*   6.2  
  14   BORRAS   SERRA   BENITA   ***0391*   5.05  
  15   BUSTAMANTE   HERNANDEZ   SILVIA   ***2664*   6.1  
  16   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   5.85  
  17   CALDENTEY   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***2018*   5.2  
  18   CAMPS   PERELLÓ   PEDRO VICENTE   ***6387*   5  
  19   CARRASCO   OLMO   FRANCISCO JAVIER   ***0223*   5.6  
  20   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   6.2  
  21   CASADO   BERJILLOS   MARIA DEL CARMEN   ***6982*   5.05  
  22   CASADO   MARI   CARLOS   ***8973*   5  
  23   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   5.175  
  24   COLL   MIR   GUILLERMO GABRIEL   ***6381*   6.075  
  25   COLOM   PLANAS   GUILLERMO EMILIO   ***2700*   7.25  
  26   CÓRCOLES   TUGORES   MATILDE   ***3706*   5.1  
  27   CUESTA   PACHECO   CARLOS   ***3912*   6.65  
  28   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   6.05  
  29   DIAZ   MAESTRE   MARIA PIEDAD   ***4822*   5.2  
  30   EL OUELHANI   BERROUHOU   AMAN   ***3222*   7  
  31   ENSEÑAT   MIRO   MARTA FRANCISCA   ***7003*   5.1  
  32   ESGUEVA   GUTIERREZ   MARIA ALMUDENA   ***7073*   5.275  
  33   FAJEDA   LARA   ANTONIA   ***5098*   5.4  
  34   FERRER   MELGAREJO   PABLO   ***8862*   6.4  
  35   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   6.525  
  36   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   5.1  
  37   FRAU   MONTERRUBIO   RICARDO   ***9702*   5.15  
  38   FULLANA   PLAZA   JOSE MIGUEL   ***3701*   5.575  
  39   GARAU   TUR   CATALINA MARIA   ***3577*   6.55  
  40   GARCIA   GONZALEZ   JOAQUINA   ***0137*   7.25  
  41   GARCIA   HERNANDEZ   MARIA LOURDES   ***4870*   6.775  
  42   GARCIA   MORENO   MARIA ISABEL   ***3727*   5.4  
  43   GARCIA   RODRIGUEZ   ELENA   ***3516*   6.6  
  44   GELABERT   VALLESPIR   MARIA MARTINA   ***4656*   6.5  
  45   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   5.7  
  46   GIL   MIR   MARÍA DE LAS MERCEDES   ***3910*   7.95  
  47   GIL   SANCHEZ   ROSA MARIA   ***5367*   5.225  
  48   GIL   VAZQUEZ   RUTH   ***0311*   5.75  
  49   GIORDANO   ARTICARDI   PAOLA   ***8149*   5.5  
  50   GOMEZ   FERREIRA   FRANCISCO JAVIER   ***0478*   5.55  
  51   GOMEZ   LOPEZ   JOSE   ***6577*   5.2  
  52   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   5.65  
  53   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   8.125  
  54   GUERRERO   HERNÁNDEZ   FRANCISCO   ***6198*   7.05  
  55   GUTIERREZ   LLODRA   MANUEL   ***1626*   5.925  
  56   HERREROS   GARCIA   SERAFINA   ***9109*   5.375  
  57   INIESTA   FUSTER   MIGUEL   ***4718*   5  
  58   JIMENEZ   ROSSELLO   FRANCISCO   ***7067*   5.9  
  59   LARA   MARTIN   FATIMA   ***0967*   6.475  
  60   LIÉBANA   MORAGUES   ELEKA   ***6309*   5.2  
  61   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   6.275  
  62   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   5.7  
  63   LLOMPART   BELTRAN   BÀRBARA   ***3311*   5.05  
  64   LOPEZ   PONS   ROSA MARIA   ***1732*   8.15  
  65   LOPEZ   TOMAS   ROSA MARIA   ***8975*   5.325  
  66   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   6.425  
  67   MAIMÓ   FLOR   NÚRIA   ***3610*   5.625  
  68   MARCHAL   CUENCAS   DINA   ***8440*   5.825  
  69   MARQUEZ   COLL   MARIA MAGDALENA   ***1358*   5.675  
  70   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   5.175  
  71   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   5.575  
  72   MARTINEZ   PRIETO   MARIA MERCEDES   ***1542*   7.6  
  73   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   6.975  
  74   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   7.125  
  75   MARTÍNEZ   SITJAR   MARIA DEL PILAR   ***9026*   5.8  
  76   MAS   SASTRE   CATALINA   ***3299*   5.45  
  77   MATAS   FERRER   JAIME   ***5536*   5.65  
  78   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   5.775  
  79   MENDEZ   CARRERA   ISABEL   ***1311*   6.45  
  80   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   5.35  
  81   MESQUIDA   OLIVER   MARIA TERESA   ***3994*   5.8  
  82   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   6.675  
  83   MOLINA   LANA   OLGA   ***8313*   7.55  
  84   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   6.8  
  85   MULET   PERELLO   MARIA ROSA   ***6476*   5.025  
  86   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   5.05  
  87   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   5.5  
  88   OLLERS   ALCOVER   MARIA ANGELS   ***3702*   5.45  
  89   ONETO   CARMONA   ANGELES   ***2851*   5.2  
  90   PALMER   PONS   MARTA   ***5441*   5.875  
  91   PARETS   NICOLAU   COLOMA   ***1001*   6.025  
  92   PERALTA   JAUME   MARIA DEL ROCIO   ***2830*   5.1  
  93   PEREZ   GINARD   EVARISTO   ***1689*   5.125  
  94   PEREZ   MOYA   JOSE JAVIER   ***4772*   5.75  
  95   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   5.875  
  96   PIZA   CAÑELLAS   MARIA TERESA   ***3623*   5.15  
  97   PLANISI   CORTES   GUILLEM   ***1508*   5.4  
  98   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   6.025  
  99   POL   ADELL   FRANCISCO   ***5754*   5.1  
  100   POL   BLANDO   ANTONIA ISABEL   ***0111*   6.75  
  101   PUJOL   FERRA   JOSEP   ***1514*   7.15  
  102   QUETGLAS   LLABRÉS   JUANA MARÍA   ***7739*   5.35  
  103   RIERA   RODRIGUEZ   VANESA   ***7451*   5.625  
  104   RIERA   SANSÓ   MARIA ANTONIA   ***3638*   6.075  
  105   RODRIGUEZ   GARCIA   ALICIA   ***3673*   6.05  
  106   ROIG   NICOLAU   MARIA FRANCISCA   ***3979*   5.35  
  107   ROIG   SARRALDE   MIGUEL   ***0831*   5.2  
  108   ROIG   SERVERA   MARGARITA JUANA   ***6140*   5.4  
  109   ROMERO   CANOVAS   PEDRO   ***0385*   5.6  
  110   ROSSELLO   CALVO   MARIA DESAMPARADOS   ***0638*   5.75  
  111   ROTGER   COVAS   JUANA MARIA   ***2876*   6.35  
  112   RULLAN   COLL   AZAR   ***7134*   5.35  
  113   SALAMANCA   SANSO   MARGARITA   ***3099*   5.05  
  114   SALLERAS   VICENS   GABRIEL   ***8758*   6.425  
  115   SANTOS   DOMINGO   ANA DOMINICA   ***6845*   6.95  
  116   SARCH   GUASP   MARÍA CRISTINA   ***2959*   5.5  
  117   SARMIENTO   MOLINA   RAMÓN   ***2728*   6.3  
  118   SASTRE   BOSCH   ANTONIA   ***3658*   5.725  
  119   SASTRE   DURAN   JESUS   ***6962*   5  
  120   SASTRE   SAÑUDO   JUAN   ***3939*   7.775  
  121   SEDA   ROSSELLÓ   ANTONI ÀNGEL   ***3263*   5.75  
  122   SERRA   SARD   MIQUEL   ***4617*   5.975  
  123   SERRANO   PEREZ   LINA DOLORES   ***5037*   5.75  
  124   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   6.975  
  125   SIMONET   LLITERAS   MARGARITA   ***4940*   5.35  
  126   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   5.7  
  127   SIQUIER   MORELL   MARIA   ***3567*   6.325  
  128   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   5.25  
  129   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   6.1  
  130   TORRES   ROMERA   MARIA DEL MAR   ***6373*   6.675  
  131   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   5.2  
  132   VALLS   PASCUAL   ANTONI   ***3339*   5.55  
  133   VASCO   ZAPATA   FERNANDO ESTEBAN   ***6670*   5.45  
  134   VAZQUEZ   PALACIOS   FRANÇOISE   ***9142*   5.6  
  135   VENY   COCA   MATIAS   ***4623*   6.825  
  136   VENY   RIERA   ANTONI   ***2338*   6.1  
  137   VERA   GARCIA   ANTONIO   ***0588*   5.55  
  138   VERA   PÁEZ   JOSE ANTONIO   ***5404*   5.35  
  139   VERGER   VICENS   ESPERANZA   ***0961*   7.85  
  140   VICENS   SALVA   LORENA   ***6023*   7.35  
  141   VICH   FERRAGUT   MARINA   ***3695*   6.85  
  142   VIDAL   PIZA   PEDRO JOSE   ***7223*   5.625  

  Pàgina del cos

  català . castellano