Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  PUBLICACIÓ DE CORRECCIÓ DE L'ERROR ADVERTIT
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Anunci de la data, hora i lloc de l'exercici de la prova selectiva, a l'illa de Menorca
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS I COMUNICACIÓ DATA, HORA I LLOC DE LA PROVA SELECTIVA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Publicació nomenament personal funcionari de carrera del cos Administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Constitució borsa ordinària cos Administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala científica, especialitat ciències ambientals.
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  MODIFICACIÓ DATA TORN DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Distribució per aules del primer exercici de dia 28 de juny del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Instruccions pel 1er exercici del tribunal del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport:
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Data i hora del sorteig del primer exercici del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Borsa temporal funcionari interí CFS Informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Publicació del nomenament com a funcionaris de carrera del cos subaltern corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL MODIFICADA DE VALORACIÓ DE MÈRITS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  ANUNCI NOVES DATES DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del 2n exercici del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, pel torn lliure
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos superior
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del segon exercici del CFS Estadística
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿arquitectura
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Modificació composició Tribunal borsa extraordinària Cos Subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Correcció errades llista definitva admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  COMUNICAT PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL BORSÍ TEMPORAL D'INTERINS DEL CFS INFORMÀTICA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admesesi excloses
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a l'examen amb ordinador i per fer canvi d'idioma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions generals per al segon exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat estadística, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat veterinària, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, especialitat assessorament lingüístic, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat farmàcia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat geologia, i sorteig públic
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Llista defiitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
  Llista provisional de valoració de mèrits
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de data 6 de juny de 2022
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2n EXERCICI CFS FARMÀCIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2on EXERCICI CFS GEOLOGIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat ciències ambientals
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a la realització del segon exercici dels cossos facultatius superiors
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d'arquitectura
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos subaltern Mallorca torn lliure

  Pàgina del cos


  Exercici tipus test sobre el programa de temes Cos subaltern Torn Lliure Mallorca- Llista definitiva d'aprovats

  Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
  1   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   7.722  
  2   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   6.611  
  3   AGUILAR   CABALLERO   FRANCISCA   ***4388*   7.5  
  4   ALOMAR   SALVA   ESPERANZA   ***9459*   8  
  5   ALONSO   CALDERON   VENTURA   ***8962*   7.5  
  6   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   7.833  
  7   ALONSO   PONS   MARIA DEL MAR   ***7595*   7.111  
  8   ALONSO   REBOLLO   MONICA   ***8772*   5.667  
  9   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   6.667  
  10   ALVAREZ   OTERO   SUSANA   ***1848*   6.111  
  11   AMENGUAL   ALVAREZ   JOAN   ***7765*   6.833  
  12   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   6.556  
  13   AMENGUAL   VAQUER   MARIA   ***2240*   6.944  
  14   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   7.556  
  15   AMOROS   TORRES   SILVIA   ***2318*   6.056  
  16   ANGUERA   MOLINA   JOSE RAMON   ***9847*   7.389  
  17   ANTICH   AGUILO   CATALINA   ***9329*   6.889  
  18   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   6.167  
  19   ARANDA   LINDSAY   CRISTINA   ***1316*   6.111  
  20   ARANGO   QUICENO   MARIA JOSE   ***6040*   7.5  
  21   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   6.111  
  22   ARBOS   NADAL   MARIA MAGDALENA   ***7086*   5.111  
  23   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   5.889  
  24   ARROM   RIBAS   MARGARITA   ***6617*   5.111  
  25   ARTERO   SAEZ   Mª BLANCA   ***3930*   6  
  26   ARTIGUES   LUNA   MARGARITA   ***9882*   6  
  27   ASENSI   GONZALEZ   CRISTOBAL   ***1101*   5.778  
  28   BALLESTER   ARISTIN   MIGUEL   ***7340*   5.778  
  29   BARCELO   BRUYEL   CARMEN   ***9870*   6.722  
  30   BARCELO   MUNAR   EULALIA   ***8910*   5.944  
  31   BARCELO   SANCHEZ   MARIA   ***9923*   5.222  
  32   BARCELÓ   MOREY   CATARINA   ***1921*   5.556  
  33   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   7.889  
  34   BAUSÀ   ENSENYAT   ÀNGELA   ***8696*   6.167  
  35   BAUZA   PICO   PEDRO   ***5251*   5.389  
  36   BELLIDO   MARTORELL   MONICA   ***0155*   6.833  
  37   BELLOSTA   RIGO   MARIA DOLORES   ***3053*   6.556  
  38   BELTRAN   CASTELLO   MIGUEL ANGEL   ***5238*   6.5  
  39   BENITEZ   RODRIGUEZ   ROCIO   ***7818*   6.056  
  40   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   5.945  
  41   BEZARES   MOLINA   MARIA DOLORES   ***6572*   6.667  
  42   BIEDMA   MARIN   VANESSA   ***6601*   7.056  
  43   BINIMELIS   ARISTIN   MARIA FRANCISCA   ***5755*   6.833  
  44   BINIMELIS   FERRER   CRISTOBAL   ***7344*   6.167  
  45   BINIMELIS   RIUTORT   ANTONIA   ***9919*   5.389  
  46   BITATA   SOPALE   WARI KONO   ***6763*   7.333  
  47   BLACH   PEREZ   ARANZAZU   ***6626*   8.667  
  48   BLANCO   MARQUET   ELENA   ***0768*   7.222  
  49   BOLIVAR   RIGO   MIRIAM JUDIT   ***9754*   6.944  
  50   BONILLA   VALENCIA   MARIA JOSE   ***1620*   5.278  
  51   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   9.111  
  52   BORDOY   SEGURA   MATIAS JOSE   ***3553*   6.5  
  53   BORRAS   MASCARO   ISABEL MARIA   ***3396*   5.722  
  54   BORRAS   SERRA   BENITA   ***0391*   5.389  
  55   BROTONS   HERVAS   ANA MARIA   ***1695*   6  
  56   BUJOSA   MORAGUES   ANTONI   ***1181*   6.222  
  57   BUJOSA   PICORNELL   BARBARA MARIA   ***8010*   7.333  
  58   BURRUECO   HUARTE   FRANCISCO   ***2776*   6.278  
  59   BUSTAMANTE   HERNANDEZ   SILVIA   ***2664*   5.167  
  60   CABA   GARCIA   JOSE MARIO   ***4515*   7.944  
  61   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   5.445  
  62   CABANELLAS   SEGUI   FRANCISCA MARIA   ***8050*   5.389  
  63   CABOT   CANALS   ISABEL MARIA   ***4247*   6.722  
  64   CABOT   LEON   BERNARDO   ***0537*   5.167  
  65   CALAFAT   PONSETI   LLUÏSA   ***4440*   5.945  
  66   CALDENTEY   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***2018*   6.889  
  67   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   7.667  
  68   CAMPS   PERELLÓ   PEDRO VICENTE   ***6387*   5.556  
  69   CÁNAVES   CÁNAVES   ISABEL   ***4537*   7.333  
  70   CANO   CAMPOS   MARIANO   ***6924*   5.889  
  71   CANO   GARCIA   VERONICA   ***8328*   7.556  
  72   CANTALLOPS   CIFRE   MIQUEL   ***1530*   6.389  
  73   CAÑEDO   RIBAS   JOSÉ MANUEL   ***5837*   6.333  
  74   CAÑELLAS   VIVES   MARIA DELS ANGELS   ***1000*   5.389  
  75   CAPERA   DASSOY   BEGOÑA   ***7227*   6.111  
  76   CARRASCO   OLMO   FRANCISCO JAVIER   ***0223*   5.611  
  77   CARRERAS   LEÓN   AZAHARA   ***4735*   6.889  
  78   CARRETERO   PATIÑO   MARIA DE LAS NIEVES   ***1394*   6.611  
  79   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   8.5  
  80   CASADO   BERJILLOS   MARIA DEL CARMEN   ***6982*   7.111  
  81   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   7.389  
  82   CASADO   MARI   CARLOS   ***8973*   6.667  
  83   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   5.889  
  84   CIFRE   MARTINEZ   JUAN   ***1668*   5.778  
  85   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   5.389  
  86   CLADERA   SIQUIER   JERONIMA   ***4495*   5.889  
  87   COLL   BESTARD   ESPERANZA   ***2768*   6.278  
  88   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   6.889  
  89   COLL   MIR   GUILLERMO GABRIEL   ***6381*   7.833  
  90   COLL   POL   JOAN ANTONI   ***9002*   5.111  
  91   COLL   SAMPOL   JUANA MARIA   ***2972*   7.5  
  92   COLOM   PLANAS   GUILLERMO EMILIO   ***2700*   8.944  
  93   COLOM   QUILES   ANTONIA   ***1558*   7.222  
  94   CONTRERAS   GARCIA   MARIA ISABEL   ***6337*   5.222  
  95   CONTRERAS ORDOÑEZ   TORRES   EZEQUIEL   ***6118*   6.167  
  96   CÓRCOLES   TUGORES   MATILDE   ***3706*   5.945  
  97   CÓRDOBA   HERNÁNDEZ   CRISTINA   ***3546*   7.056  
  98   CORTES   ORTEGA   JAIME OSVALDO   ***6215*   6.556  
  99   CRESPI   LLADO   CATALINA   ***6274*   6.445  
  100   CRESPO   PIZARRO   ANTONIO   ***1232*   7.833  
  101   CUESTA   PACHECO   CARLOS   ***3912*   7.722  
  102   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   7  
  103   DE NOREÑA   MARTINEZ   OSCAR   ***2581*   5.167  
  104   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   5.722  
  105   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   5.889  
  106   DIAZ   MAESTRE   MARIA PIEDAD   ***4822*   6.833  
  107   DÍAZ   DIEGO   MIGUEL   ***1698*   5.778  
  108   DOMINGUEZ   MULERO   RAUL   ***9136*   6.389  
  109   DOPAZO   SANTOS   RAFAEL   ***1830*   7.556  
  110   EGURROLA   HORMAETXEA   XABIER   ***5692*   6.556  
  111   EL OUELHANI   BERROUHOU   AMAN   ***3222*   7.056  
  112   ENSEÑAT   MIRO   MARGARITA   ***7003*   7.167  
  113   ENSEÑAT   MIRO   MARTA FRANCISCA   ***7003*   6.722  
  114   ESCOBEDO   IBAÑEZ   EDUARDO   ***6828*   7.333  
  115   ESCRIBANO   CEBRIAN   MARIA DE JESUS   ***6487*   6.833  
  116   ESCUDERO   LOPEZ   CARMEN ROCIO   ***0018*   7.5  
  117   ESGUEVA   GUTIERREZ   MARIA ALMUDENA   ***7073*   5.167  
  118   FAJEDA   LARA   ANTONIA   ***5098*   8.222  
  119   FARRE   VICENTE   JOSE MARIA   ***1032*   5.778  
  120   FERNANDEZ   ALARCON   YOLANDA   ***0958*   5.944  
  121   FERNANDEZ   FERNANDEZ   CARMEN   ***1206*   5.722  
  122   FERNANDEZ   MARTINEZ   CARMEN   ***3935*   6.278  
  123   FERNANDEZ   VEGA   LORENA   ***1940*   6.333  
  124   FERNÁNDEZ   GARCÍA   MARÍA JOSÉ   ***0145*   7.056  
  125   FERNÁNDEZ   SASTRE   SALVADOR   ***7555*   5.889  
  126   FERRAGUT   COLL   JAUME   ***2803*   6.389  
  127   FERRER   MELGAREJO   PABLO   ***8862*   7.5  
  128   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   8.389  
  129   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   6.611  
  130   FLAQUER   FEBRER   NICOLAS   ***2082*   5.445  
  131   FLEITAS   IBARRA   JORGE JAVIER   ***1607*   5.722  
  132   FLEXAS   BAUZA   BARTOLOME   ***6836*   5.5  
  133   FONT   THOMAS   MARIA NARCISA   ***9840*   5.056  
  134   FONT   VILLALONGA   LUIS   ***3839*   5.222  
  135   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   7.389  
  136   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   7.944  
  137   FRAU   MONTERRUBIO   RICARDO   ***9702*   6.056  
  138   FUENTE   PASCUAL   SONIA   ***3694*   6.611  
  139   FULLANA   PLAZA   JOSE MIGUEL   ***3701*   6.556  
  140   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   6.889  
  141   GARAU   TUR   CATALINA MARIA   ***3577*   6.445  
  142   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   7.111  
  143   GARCIA   GARCIA   MARIA TERESA   ***2625*   5.445  
  144   GARCIA   GONZALEZ   JOAQUINA   ***0137*   7.333  
  145   GARCIA   HERNANDEZ   MARIA LOURDES   ***4870*   8.5  
  146   GARCIA   JUSTO   LUIS ALBERTO   ***2625*   5  
  147   GARCIA   MORENO   MARIA ISABEL   ***3727*   8.056  
  148   GARCIA   RODRIGUEZ   ELENA   ***3516*   5.945  
  149   GARCÍA   MENA   IRENE   ***8004*   8.5  
  150   GELABERT   VALLESPIR   MARIA MARTINA   ***4656*   9.056  
  151   GENESTRA   SERRA   JAIME MIGUEL   ***3651*   5  
  152   GENOVART   LLABRES   BARBARA ESPERANZA   ***9236*   5.722  
  153   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   6.222  
  154   GERVILLA   GARCIA   CRISTINA   ***9705*   5.667  
  155   GIL   MIR   MARÍA DE LAS MERCEDES   ***3910*   7.445  
  156   GIL   SANCHEZ   ROSA MARIA   ***5367*   7.056  
  157   GIL   VAZQUEZ   RUTH   ***0311*   7.722  
  158   GINEL   MELLADO   LAURA   ***0812*   5.889  
  159   GIORDANO   ARTICARDI   PAOLA   ***8149*   5  
  160   GOMEZ   FERREIRA   FRANCISCO JAVIER   ***0478*   5.833  
  161   GOMEZ   GENOVARD   NIEVES PILAR   ***0701*   7.5  
  162   GOMEZ   LOPEZ   JOSE   ***6577*   6.445  
  163   GOMILA   GARCIAS   CATALINA LORETO   ***3959*   7.167  
  164   GONZALEZ   LOBATO   MARIA ELENA   ***6085*   6.556  
  165   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   9.389  
  166   GONZALEZ   TIRADO   MARÍA DEL CARMEN   ***5737*   5.389  
  167   GONZALEZ   VILLA   MARIA JESUS   ***8005*   5.945  
  168   GOST   MARTINEZ   ISABEL MARIA   ***5530*   6.278  
  169   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   7.944  
  170   GRACIA   RUIZ   EUFEMIO   ***1429*   6.389  
  171   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   8.944  
  172   GUARI   TORRES   JUAN FRANCISCO   ***5765*   5.778  
  173   GUASP   BONNIN   MARGARITA ISABEL   ***3585*   5.556  
  174   GUASP   FUSTER   FCA ELENA   ***0088*   6.167  
  175   GUERRERO   HERNÁNDEZ   FRANCISCO   ***6198*   8.667  
  176   GUERRERO   TORCQUE   LOÏC   ***6499*   5.278  
  177   GUTIERREZ   LLODRA   MANUEL   ***1626*   6.5  
  178   HERNANDEZ   MARCOS   MARIA TERESA   ***4428*   5.111  
  179   HERRÁEZ   MAQUEDA   MARTA NANCY   ***7239*   5.722  
  180   HERREROS   GARCIA   JUAN   ***2471*   7.278  
  181   HERREROS   GARCIA   SERAFINA   ***9109*   6.278  
  182   HOMS   MESTRES   CARME   ***7751*   6.389  
  183   INFIESTA   ALEMANY   JESUS   ***1053*   7.111  
  184   INIESTA   FUSTER   MIGUEL   ***4718*   6.056  
  185   ISERN   SUÑER   MATEU   ***0071*   5.722  
  186   JAUME   LLABRES   SALVADOR   ***1449*   5.5  
  187   JIMENEZ   PORRAS   JOSE MANUEL   ***4470*   5.445  
  188   JIMENEZ   ROSSELLO   FRANCISCO   ***7067*   7.944  
  189   JOAN   FONT   ANTONI   ***1949*   6.5  
  190   JOY   ALBERTI   MARIA ROSA   ***1569*   6.833  
  191   JUNCOSA   CANALS   ANTONIA   ***3417*   7.111  
  192   JURADO   GARCIA   JUANA Mª   ***8694*   5.667  
  193   LARA   MARTIN   FATIMA   ***0967*   7.111  
  194   LIÉBANA   MORAGUES   ELEKA   ***6309*   5.722  
  195   LILLO   ESCANELLAS   MARIA ANGELES   ***6578*   5.889  
  196   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   7.833  
  197   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   7.667  
  198   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   6.611  
  199   LLOMPART   BELTRAN   BÀRBARA   ***3311*   5.945  
  200   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   6.389  
  201   LLULL   ZURITA   MARIA ISABEL   ***2980*   6.944  
  202   LOPEZ   PONS   ROSA MARIA   ***1732*   8.111  
  203   LOPEZ   TOMAS   ROSA MARIA   ***8975*   6.778  
  204   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   7.889  
  205   LOZANO   DELGADO   SILVIA   ***9673*   5.778  
  206   LOZANO   LOPEZ   CONSUELO   ***6867*   5.667  
  207   MAIMÓ   FLOR   NÚRIA   ***3610*   5.445  
  208   MAIMÓ   PERELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***1945*   7  
  209   MARCÉ   RAMIS   SANTIAGO JOSÉ   ***3272*   7.056  
  210   MARCHAL   CUENCAS   DINA   ***8440*   6.667  
  211   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   8.167  
  212   MARQUEZ   COLL   MARIA MAGDALENA   ***1358*   5.833  
  213   MARTI   ALOMAR   ANTONIA   ***8915*   7.611  
  214   MARTI   PALMER   FRANCISCA   ***3169*   6.167  
  215   MARTIN   GARCIA   MARIA JESUS   ***7617*   6.222  
  216   MARTÍN   QUILES   MARÍA CORONADA   ***5819*   7.278  
  217   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   7.167  
  218   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   6.444  
  219   MARTINEZ   CARRA   VICENTA   ***7027*   5.5  
  220   MARTINEZ   PRIETO   MARIA MERCEDES   ***1542*   5.222  
  221   MARTINEZ   RIERA   MARIA GREGORIA   ***8270*   6.667  
  222   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   8.111  
  223   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   8.5  
  224   MARTÍNEZ   SANTIAGO   ÓSCAR   ***7686*   5.5  
  225   MARTÍNEZ   SITJAR   MARIA DEL PILAR   ***9026*   7.667  
  226   MARTORELL   BESTARD   MARIA   ***8625*   5.222  
  227   MARTORELL   LLABRES   ISABEL MARIA   ***2871*   5.611  
  228   MAS   SASTRE   CATALINA   ***3299*   6  
  229   MATAS   FERRER   JAIME   ***5536*   7.111  
  230   MAYOL   RIBOT   GUILLEM   ***3927*   6.167  
  231   MEDINA   MAYOL   MAGDALENA   ***8526*   7.167  
  232   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   7.611  
  233   MEGÍAS   LIZANCOS   JOSE ANTONIO   ***8275*   5.889  
  234   MENDEZ   CARRERA   ISABEL   ***1311*   5.333  
  235   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   6.167  
  236   MESQUIDA   OLIVER   MARIA TERESA   ***3994*   5.389  
  237   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   7.111  
  238   MIR   PONS   JUAN   ***2755*   5.667  
  239   MOLINA   LANA   OLGA   ***8313*   7.556  
  240   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   6.5  
  241   MORAGUES   COLOMBAS   MARIA DEL PILAR   ***2188*   6.389  
  242   MORAGUES   DE GOLS   CRISTINA   ***1171*   5  
  243   MORAGUES   POL   JORGE LUIS   ***6803*   5.444  
  244   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   6.667  
  245   MORELL   POU   LUIS FRANCISCO   ***5723*   6.333  
  246   MORENO   GUTIÉRREZ   JUANA MARIA   ***2129*   7.111  
  247   MORENO   MACARRILLA   IRENE   ***1260*   6.444  
  248   MORENO   MARTINEZ   MARIA CRISTINA   ***0690*   5  
  249   MORENO   ORTEGA   BEATRIZ   ***4940*   7.556  
  250   MOREY   SALAS   CATALINA   ***2096*   5.833  
  251   MULET   PERELLO   MARIA ROSA   ***6476*   7.5  
  252   MUÑIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   6.056  
  253   MUÑOZ   LEON   MARIA DEL MAR   ***8664*   5.722  
  254   MUÑOZ   LIZCANO   ALEXANDRA   ***5078*   5.5  
  255   MUÑOZ   RAMIS   CATALINA   ***7586*   6  
  256   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   8.056  
  257   NAVARRO   PERIS   NURIA   ***4832*   8.056  
  258   NOGUEROL   FERNANDEZ   JOSEFINA   ***0822*   6.278  
  259   OBRADOR   DE AGUILAR   MARÍA SARA   ***9851*   6.278  
  260   OCAÑA   SERRANO   SILVIA   ***0649*   6.056  
  261   OLIVER   GAYA   ESTER   ***8477*   5.389  
  262   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   8.222  
  263   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   8.111  
  264   OLIVER   PERELLO   MARIA ANTONIA   ***2676*   5.167  
  265   OLIVER   TERRASA   GABRIEL   ***9353*   5.333  
  266   OLLERS   ALCOVER   MARIA ANGELS   ***3702*   6.889  
  267   OLMEDO   NAVAS   ANTONIA   ***9596*   7  
  268   OLMO   OLMO   CIPRIANA   ***2867*   5.056  
  269   ONETO   CARMONA   ANGELES   ***2851*   6.222  
  270   ORDINAS   FAR   PATRICIA   ***4943*   5  
  271   ORDINAS   SEGUI   MARIA ANTONIA   ***0417*   5.889  
  272   ORFILA   SEGUI   PEDRO LUIS   ***9640*   7.222  
  273   PALMER   PONS   MARTA   ***5441*   7.778  
  274   PALOMAR   QUINTANA   ALMUDENA   ***9390*   7  
  275   PARDO   PRATS   ANTONIA   ***1615*   5.889  
  276   PAREDES   ALOU   YOLANDA   ***6001*   6  
  277   PARETS   MANGAS   JOANA Mª   ***8771*   6.111  
  278   PARETS   NICOLAU   COLOMA   ***1001*   5.833  
  279   PAYERAS   NICOLAU   ANTONI   ***3205*   5.5  
  280   PERALTA   JAUME   MARIA DEL ROCIO   ***2830*   5.945  
  281   PERELLO   BENNASAR   MIQUEL   ***0376*   7.667  
  282   PERELLO   GARCIA   ROSA MARIA   ***6849*   7.667  
  283   PERELLO   PASCUAL   CATALINA   ***0770*   5.945  
  284   PEREZ   GINARD   EVARISTO   ***1689*   8.167  
  285   PEREZ   MOYA   JOSE JAVIER   ***4772*   7.778  
  286   PEREZ   NAVARRO   JOSE LUIS   ***7374*   5  
  287   PÉREZ   SMITH   MARÍA DEL MAR   ***7571*   5.889  
  288   PERICAS   LLOMPART   SERGIO   ***1958*   5.833  
  289   PERIS   PEREZ   AURORA   ***3686*   7.222  
  290   PICALLO   MAYOL   MARIA ELENA   ***6172*   6.667  
  291   PICORNELL   VALLESPIR   CAROLINA   ***3956*   5.278  
  292   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   8.389  
  293   PIZA   CAÑELLAS   MARIA TERESA   ***3623*   5.111  
  294   PIZA   NIGORRA   JAUME   ***2876*   5.222  
  295   PLANAS   TEIXEDO   ANTONIO JOSE   ***5286*   5.833  
  296   PLANAS   TORRES   ANA Mª   ***3115*   6.945  
  297   PLANISI   CORTES   GUILLEM   ***1508*   8.389  
  298   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   7.556  
  299   PLAZA   BONNIN   VALENTIN   ***2685*   6.333  
  300   PLAZA   DURAN   PEDRO   ***0921*   5.445  
  301   PLAZA   JIMÉNEZ   MARÍA LUISA   ***1831*   7.5  
  302   POCOVI   HEREDIA   TABITHA   ***4821*   6.056  
  303   POL   ADELL   FRANCISCO   ***5754*   7.889  
  304   POL   BLANDO   ANTONIA ISABEL   ***0111*   8.056  
  305   POL   MARTINEZ   MARIA MAGDALENA   ***7921*   6  
  306   POL   MESEGUER   MIGUEL GUILLERMO   ***5776*   6.556  
  307   POMAR   FORTEZA   EVA MARIA   ***9499*   6.556  
  308   POMAR   GALEA   ISABEL   ***4186*   5.389  
  309   PONS   MARTÍNEZ   CELESTINO   ***8756*   6.889  
  310   PONS   MUNAR   PETRA   ***3787*   6.167  
  311   POU   MESQUIDA   MARGARITA   ***2731*   5.278  
  312   POU   OBRADOR   MARIA ANTONIA   ***3344*   5.945  
  313   POU   OLIVER   MARIA MAGDALENA   ***8214*   7.778  
  314   POZO   GALLEGO   Mª DOLORES   ***7590*   5.333  
  315   PRATS   MIRO   CATALINA MARGARITA   ***2879*   5.611  
  316   PRIETO   MELGAR   MANUEL   ***7127*   5.167  
  317   PUIG   MONSERRAT   MARIA DEL MAR   ***2790*   6.5  
  318   PUJADAS   LLOMPART   MARIA MAGDALENA   ***3931*   5.278  
  319   PUJADAS   PERELLÓ   JORDI   ***9013*   6.445  
  320   PUJOL   FERRA   JOSEP   ***1514*   7.278  
  321   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   7.944  
  322   PUJOL   SANS   ALICIA   ***8494*   5.333  
  323   PUJULA   FONT   MARIA GLORIA   ***1295*   5.111  
  324   QUETGLAS   LLABRÉS   JUANA MARÍA   ***7739*   6.5  
  325   QUETGLAS   LLABRÉS   MARGALIDA   ***4195*   5.833  
  326   RADO   VAÑÓ   AGNÈS   ***9593*   6.5  
  327   RAMON   ESTRANY   JAUME XAVIER   ***0149*   5.222  
  328   REAL   RODRÍGUEZ   SERGIO LUIS   ***6860*   5.833  
  329   RECIO   GÓMEZ   CRISTINA CARMEN   ***7470*   6.056  
  330   REYAT   VIDAL   CATALINA   ***3940*   5.333  
  331   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   6.222  
  332   RIBOT   MUÑOZ   FRANCISCA EVA   ***5354*   6.333  
  333   RIERA   BENNASAR   MARIA MAGDALENA   ***0184*   5  
  334   RIERA   JAUME   CATERINA   ***3014*   7.611  
  335   RIERA   JUAN   JOSE ANTONIO   ***4844*   5.111  
  336   RIERA   RODRIGUEZ   VANESA   ***7451*   5.333  
  337   RIERA   SANSÓ   MARIA ANTONIA   ***3638*   6.5  
  338   RIGO   BIBILONI   M.ANGELES   ***7121*   7.333  
  339   ROCA   ALEMANY   CATALINA   ***1292*   5.389  
  340   RODRIGUEZ   BAOS   CRISTINA   ***0944*   7.444  
  341   RODRIGUEZ   GARCIA   ALICIA   ***3673*   8.278  
  342   RODRIGUEZ   PARRA   AVELINA   ***7072*   5.667  
  343   RODRIGUEZ   RODRIGUEZ   CRISTINA   ***3757*   8.222  
  344   RODRIGUEZ   RODRIGUEZ   ESTHER   ***2664*   6  
  345   RODRIGUEZ   null   ROXANA ALEJANDRA   ****4931   7.778  
  346   ROIG   ALMEIDA   MONICA   ***8836*   6.5  
  347   ROIG   NICOLAU   MARIA FRANCISCA   ***3979*   5.222  
  348   ROIG   SARRALDE   MIGUEL   ***0831*   5.833  
  349   ROIG   SERVERA   MARGARITA JUANA   ***6140*   6.833  
  350   ROMERO   CANOVAS   PEDRO   ***0385*   7.889  
  351   ROMERO   JORDAN   MAIG   ***6423*   7.389  
  352   ROS   RIUTORT   RAFAEL A   ***7102*   7.667  
  353   ROSSELLO   CALVO   MARIA DESAMPARADOS   ***0638*   8.5  
  354   ROSSELLO   MENA   FERNANDO   ***6168*   6.111  
  355   ROSSELLO   NADAL   MIQUELA   ***0603*   6.667  
  356   ROTGER   COVAS   JUANA MARIA   ***2876*   8.167  
  357   RUBI   SALOM   XAVIER   ***3348*   5.445  
  358   RUBIO   ESTÉVEZ   CRISTINA   ***9504*   5.778  
  359   RUIZ   MARTINEZ   MARIA DE LA CRUZ   ***4399*   5.278  
  360   RUIZ   PARRA   ENRIQUE   ***3467*   7.111  
  361   RULLAN   COLL   AZAR   ***7134*   7.667  
  362   SALAMANCA   SANSO   MARGARITA   ***3099*   6.945  
  363   SALLERAS   VICENS   GABRIEL   ***8758*   7.389  
  364   SALMERON   CARRION   Mª ENCARNA   ***8108*   6  
  365   SALOM   SIQUIER   MARGARITA   ***1260*   7.556  
  366   SANCHEZ   HERMAN   CATALINA   ***0344*   6.167  
  367   SANCHEZ   LOPEZ   EVA   ***4039*   6.833  
  368   SÁNCHEZ   JIMÉNEZ   FELIPE   ***0688*   7.278  
  369   SANTANA   RODRIGUEZ   ALEJANDRO   ***6913*   5.111  
  370   SANTANDREU   PONS   MARGALIDA   ***4780*   6.667  
  371   SANTOS   DOMINGO   ANA DOMINICA   ***6845*   5.111  
  372   SARCH   GUASP   MARÍA CRISTINA   ***2959*   5.278  
  373   SARMIENTO   MOLINA   RAMÓN   ***2728*   6.056  
  374   SASTRE   BOSCH   ANTONIA   ***3658*   6.333  
  375   SASTRE   BOSCH   FRANCISCA   ***1549*   6.833  
  376   SASTRE   DURAN   JESUS   ***6962*   5.167  
  377   SASTRE   MESQUIDA   FRANCISCA MARIA   ***4782*   5.833  
  378   SASTRE   PALMER   DAVID PAU   ***0715*   6.889  
  379   SASTRE   SAÑUDO   JUAN   ***3939*   6.945  
  380   SASTRE   SERRA   JAUME   ***2784*   7.611  
  381   SEDA   ROSSELLÓ   ANTONI ÀNGEL   ***3263*   7.722  
  382   SEGUÍ   FERNÁNDEZ   BRÍGIDA   ***6867*   7.445  
  383   SEGURA   PALMER   DANIEL   ***9259*   6  
  384   SERNA   ROLDÁN   NATALIA   ***2068*   5.222  
  385   SERRA   CAPO   BARTOLOME   ***4845*   7.389  
  386   SERRA   SARD   MIQUEL   ***4617*   6.667  
  387   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   5.667  
  388   SERRANO   PEREZ   LINA DOLORES   ***5037*   8.056  
  389   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   8.056  
  390   SIMONET   LLITERAS   MARGARITA   ***4940*   7.333  
  391   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   7.222  
  392   SIQUIER   MORELL   MARIA   ***3567*   6.389  
  393   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   6.556  
  394   SOBERATS   MARTINEZ   SILVIA   ***4644*   5.389  
  395   SOLER   PUJADAS   CATALINA MARIA   ***2912*   6.056  
  396   SORIA   ORIA   MARIA DOLORES   ***0766*   5.556  
  397   SUAU   MAYOL   TOMÀS   ***9763*   5.556  
  398   SUÑER   BENNASAR   CATALINA   ***4853*   5.278  
  399   SUÑER   JIMENEZ   MARIA DEL CARMEN   ***4864*   7.333  
  400   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   8.222  
  401   TORRANDELL   SANTANDREU   MARIA ANTONIA   ***9585*   6.278  
  402   TORRES   ROMERA   MARIA DEL MAR   ***6373*   8.278  
  403   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   8.056  
  404   TRILLO   PIZA   ALICIA   ***1986*   7.833  
  405   TUR   ARQUES   FRANCESCA   ***5289*   7.889  
  406   VADELL   BAUZA   ISABEL   ***9612*   6.611  
  407   VALERO   PERDIGONES   MARÍA DEL CARMEN   ***6085*   6.778  
  408   VALIENTE   ALMAZAN   TERESA   ***2935*   6.333  
  409   VALIENTE   ALMAZÁN   ROCÍO   ***2935*   7.333  
  410   VALLORI   GUAL   MAGDALENA   ***2253*   5.333  
  411   VALLS   PASCUAL   ANTONI   ***3339*   7.5  
  412   VARELA   VÁZQUEZ   BEGOÑA   ***2410*   7.556  
  413   VASCO   ZAPATA   FERNANDO ESTEBAN   ***6670*   6.278  
  414   VAZQUEZ   PALACIOS   FRANÇOISE   ***9142*   5.945  
  415   VENY   COCA   MATIAS   ***4623*   8.5  
  416   VENY   RIERA   ANTONI   ***2338*   6.833  
  417   VERA   GARCIA   ANTONIO   ***0588*   6.056  
  418   VERA   PÁEZ   JOSE ANTONIO   ***5404*   5.5  
  419   VERA   PLANAS   ASUN   ***7604*   5.5  
  420   VERGER   VICENS   ESPERANZA   ***0961*   8.333  
  421   VICENS   SALVA   LORENA   ***6023*   8.111  
  422   VICENS   VALVERDE   MARIA FRANCISCA   ***6230*   6.278  
  423   VICH   FERRAGUT   MARINA   ***3695*   6.5  
  424   VIDAL   ALAGARDA   OLGA   ***9676*   5.945  
  425   VIDAL   PIZA   FRANCISCA   ***7223*   7.111  
  426   VIDAL   PIZA   PEDRO JOSE   ***7223*   7.167  
  427   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   7.222  

  Pàgina del cos

  català . castellano