Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS ADMINISTRATIU. MENORCA.
  MODIFICACIÓ COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Borsa ordinària de personal funcionari interí del cos subaltern reserva persones amb discapacitat intel·lectual i sordesa
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC HUMAN I DE C SOCIALS, ESP PSICOLOGIA. MALLORCA I EIVISSA.
  Publicació correcció dels errors observats
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Previsió de realització del primer exercici, pel torn lliure, del cos de gestió
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Previsió de realització del tercer exercici, pel torn lliure i pel torn de promoció interna creuada, i del segon, pel torn de promoció interna vertical, del cos superior
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  NOMENAMENT COS SUBALTERN RESERVA DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I SORDESA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC HUMANISTÍCA I DE C.SOCIALS, ESP PEDAGOGIA. EIVISSA.
  PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Comunicat relatiu al tercer exercici Cos Superior
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Llista definitiva d'aprovats de l'exercici teòric del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE C.SOCIALS, ESP EDUCACIÓ SOCIAL. EIVISSA I FORMENTERA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Publicació de la modificació del calendari i realització del primer exercici del cos subaltern corresponent a la reserva del 2%
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018).
  Realització de les proves selectives OPE 2018
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC ARXIUS, MUSEUS, BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ. MENORCA.
  MODIFICACIÓ COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC TECNOLOGIES DE LA INF I TELECOMUNICACIONS,ESP INFORMÀTICA.MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC TECNOLOGIES DE LA INF I TELECOMUNICACIONS,ESP INFORMÀTICA.MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC ENG. TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL.MENORCA.
  PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE C.SOCIALS, ESP EDUCACIÓ SOCIAL. EIVISSA I FORMENTERA.
  Tràmit d'audiència arran del recurs de reposició interposat contra la borsa extraordinària CFT, especialitat educació social
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Publicació de la borsa temporal de funcionari interí del cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DEL CFT, ESC HUMAN. I C.SOCIALS, ESP TÈCNIC/A EN FORMACIÓ, A L'ILLA D'EIVISSA.
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS ADMINISTRATIU. MENORCA.
  Publicació llistes definitives admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS ADMINISTRATIU. EIVISSA.
  Publicació llistes definitives admesos i exclosos
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Realització del 1r exercici del cos subaltern reserva del 2%
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern. Cos subaltern Mallorca reserva de persones amb discapacitat. Cos subaltern Mallorca reserva de persones amb discapacitat intel·lectual o sordesa.
  Publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos subaltern, reserva de persones amb discapacitat intel·lectual o amb sordesa prelocutiva, i llocs vacants que s'ofereixen
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA EXT. DEL CFT,ESC HUMAN. I C.SOCIALS,ESP TÈCNIC/A EN O. I MERCAT DE TREBALL, A L'ILLA DE MENORCA.
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC ARXIUS, MUSEUS, BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIO. EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC ARXIUS, MUSEUS, BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ. MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC HUMAN I DE C SOCIALS, ESP PSICOLOGIA. MALLORCA I EIVISSA.
  Publicació llistes definitives admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS (MENORCA)
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC HUMANISTÍCA I DE C.SOCIALS, ESP PEDAGOGIA. EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos ajudant facultatiu. Agent de medi ambient.
  Tràmit audiència recursos borses ordinàries cos ajudants facultatius, escala d'Agents de Medi Ambient
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Revisió del segon exercici del cos superior pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, i pel torn de promoció interna
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
  Publicació borsa interins Cos Facultatiu Subaltern especialitat Auxilar de Suport Instrumental reserva persones amb sordesa prelocutiva
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  CORRECCIÓ D'ERRORS MATERIALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  MODIFICACIÓ COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Llista empats borsa temporal cos Administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Borsa temporal funcionari interí cos Administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  NOVA DATA DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS PER A L'ILLA DE MENORCA
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
  Publicació borsa interins Cos Facultatiu Subaltern especialitat Auxilar de Suport Instrumental
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
  Nomenament personal funcionari Cos Facultatiu Subaltern especialitat Auxilar de Suport Instrumental
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Llista provisional d'aprovats del 2n exercici del cos superior, pel torn lliure i promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE C.SOCIALS, ESP EDUCACIÓ SOCIAL. EIVISSA I FORMENTERA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE C.SOCIALS, ESP EDUCACIÓ SOCIAL. EIVISSA I FORMENTERA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Aclariment dubtes temari Veterinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS ADMINISTRATIU. MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS ADMINISTRATIU. EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC HUMANÍST I DE C. SOC, ESP TÈCNIC/A D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES.MALLORCA.
  Publicació llistes definitives admesos i exclosos borsa CFT Activitats Turístiques
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC ENG. TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL.MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Modificació tribunal Subaltern 2%
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  Correcció d'error material convocatòria borsa extraordinària, inspecció mèdica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Modificació del Tribunal Qualificador del cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS psicologia Mallorca torn lliure.
  Modificació del Tribunal Qualificador Psicologia
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC TECNOLOGIES DE LA INF I TELECOMUNICACIONS,ESP INFORMÀTICA.MALLORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC TECNOLOGIES DE LA INF I TELECOMUNICACIONS,ESP INFORMÀTICA.MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  REPRESA TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC TECNOLOGIES DE LA INF I TELECOMUNICACIONS,ESP INFORMÀTICA.MALLORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC HUMANISTÍCA I DE C.SOCIALS, ESP PEDAGOGIA. EIVISSA.
  REPRESA TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC TECNOLOGIES DE LA INF I TELECOMUNICACIONS,ESP INFORMÀTICA.MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC HUMAN I DE C SOCIALS, ESP PSICOLOGIA. MALLORCA I EIVISSA.
  REQUERIMENT LLISTA COSSOS NO CONVOCATS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Modificació composició tribunal cos facultatiu superior enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Publicació rectificació d'error del cos facultatiu superior de veterinària
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Previsió de la publicació de les llistes provisionals de notes del segon exercici del cos superior
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018).
  Calendari previst de les proves selectives OPE 2018
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC ARXIUS, MUSEUS, BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ. MENORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERí
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC ARXIUS, MUSEUS, BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIO. EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS psicologia Mallorca torn lliure.
  Modificació composició tribunal CFS Psicologia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Publicació de la modificació del Tribunal Qualificador del cos auxiliar
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  Correcció d'error material convocatòria borsa extraordinària, inspecció mèdica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Ajornament 1er exercici cossos facultatius superiors
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Ajornament 2on exercici cos Administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  TERMINI INTERROMPUT
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  REVISIÓ DE VALORACIÓ DE MÈRITS AJORNADA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC HUMANISTÍCA I DE C.SOCIALS, ESP PEDAGOGIA. EIVISSA.
  TERMINI INTERROMPUT
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Modificació tribunal Subaltern 2%
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  NOVA DATA DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS PER A L'ILLA DE MENORCA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Ajornades totes les proves d'oposicions a la CAIB convocades per als propers 30 dies. L'EBAP informarà de la nova data dels exàmens ajornats al més aviat possible
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Ajornades totes les proves d'oposicions a la CAIB convocades per als propers 30 dies. L'EBAP informarà de la nova data dels exàmens ajornats al més aviat possible
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018).
  Publicació de rectificació d'errades i de modificació dels models d'al·legació de mèrits de les convocatòries
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Llista definitiva d'aprovats del 1r exercici del cos administratiu, i diligència del secretari del Tribunal sobre les respostes motivades a les al·legacions
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Indicacions sobre la normativa que s'admet utilitzar en el segon exercici del cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  DATA PREVISTA DE REALITZACIÓ DEL 1R EXERCICI DELS COSSOS FACULTATIUS SUPERIORS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA MODIFICADA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Indicacions per al desenvolupament del primer exercici del cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL PRIMER EXERCICI DEL COS AUXILIAR DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Publicació de la correcció d'errades de la llista definitiva de persones admeses i excloses cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
  Publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives a l'especialitat AUXILIAR DE SUPORT, i llocs vacants que s'ofereixen
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Revisió del primer exercici del cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC HUMANISTÍCA I DE C.SOCIALS, ESP PEDAGOGIA. EIVISSA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos ajudant facultatiu. Agent de medi ambient.
  Constitució borsa personal funcionari interí CAF Agents de Medi Ambient
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos ajudant facultatiu. Agent de medi ambient.
  Nomenament personal funcionari de carrera escala d'agents de medi ambient
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC HUMANÍST I DE C. SOC, ESP TÈCNIC/A D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES.MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC HUMANISTÍCA I DE C.SOCIALS, ESP PEDAGOGIA. EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Llistes definitives persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives al cos auxiliar administratiu amb indicació del lloc i la data del primer examen
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC HUMAN I DE C SOCIALS, ESP PSICOLOGIA. MALLORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Llista provisional d'aprovats del 1r exercici del administratiu, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Borsa temporal personal funcionari interí cos superior illa d'Eivissa
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Enginyeria tecnica industrial Mallorca torn lliure.
  Publicació del nomenament com a funcionaris de carrera del CFT, escala d'enginyeria, especialitat enginyer tècnic industrial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Enginyeria tecnica industrial Mallorca torn lliure.
  Constitució de les borses de treball ordinàries de personal funcionari interí del CFT, escala d'enginyeria, especialitat enginyer tècnic industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Llistes provisionals persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives a cossos facultatius superiors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Comunicació de la proposta de modificació del calendari d'exercicis i de la data de realització del 1r exercici del cos de gestió
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL PRIMER EXERCICI DEL COS ADMINISTRATIU DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Data realització primer exercici cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Informació realització primer exercici del cos auxiliar, pel torn lliure i promoció interna creuada
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Informació realització primer exercici del cos auxiliar, pel torn de promoció interna vertical
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Comunicat del Tribunal Qualificador
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Comunicació modificació Tribunal Qualificador procés selectiu cos administratiu 2019 (OPE 2018)
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  RELACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE CORRECCIÓ D'ERRORS I DE MODIFICACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LES PROVES SELECTIVES DEL COS AUXILIAR CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Prevencio de riscs laborals Mallorca torn lliure.
  Nomenament personal funcionari de carrera del cos facultatiu tècnic, especialitat prevenció de riscs laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Borsa personal funcionari interí del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Nomenament funcionaris de carrera del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Comunicació correcció errades cos administratiu
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Prevencio de riscs laborals Mallorca torn lliure.
  Borsa de treball ordinària de personal funcionari interí del cos facultatiu tècnic, especialitat prevenció de riscs laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Cos administratiu. Informació/recordatori en relació amb la normativa en vigor per al desenvolupament dels exercicis del procés selectiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Cos administratiu. Indicacions del Tribunal Qualificador per al desenvolupament del primer exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Informació modificació 2n exercici CFS especialitat estadística
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Informació realització 2n exercici pel torn lliure i pel torn de promoció interna creuada, i primer exercici pel torn de promoció interna vertical
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA EXT. DEL CFT,ESC HUMAN. I C.SOCIALS,ESP TÈCNIC/A EN O. I MERCAT DE TREBALL, A LES ILLES D'EIVISSA I FORMENTERA.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  NOVA DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL SEGON EXERCICI, PEL TLL I PIC, I AL PRIMER EXERCICI, PEL PIV, DEL COS SUPERIOR DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SEGON EXERCICI DEL COS SUPERIOR
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Llistes provisionals de persones admeses i excloses del cos SUBALTERN RESERVA 2% persones amb discapacitat intel·lectual
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Llistes provisionals de persones admeses i excloses del cos SUBALTERN
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP INFERMERIA DEL TREBALL. MENORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP INFERMERIA DEL TREBALL. MENORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici, pel tll i pic, i al primer exercici, pel piv, del cos superior de la CAIB
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS (EIVISSA I FORMENTERA)
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  COMUNICAT REFERENT A LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE DESENVOLUPAMENT D'EXERCICIS DEL COS AUXILIAR
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC ENG. TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL.MENORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC ENG. TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL.MENORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  Correcció d'errors borses funcionari interí del cos facultatiu tècnic en Ocupació i Mercat de treball de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2019 Advocacia. COS ADVOCACIA.
  Borsa de treball ordinària de personal funcionari interí del cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2019 Advocacia. COS ADVOCACIA.
  Nomenament personal funcionari de carrera del cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Llistes definitives cos administratiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Criteris de valoració per al segon exercici del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos ajudant facultatiu. Agent de medi ambient.
  Llista de persones aspirants que han superat les proves selectives d'agents de medi ambient i llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Publicació en el BOIB núm. 5, d'11 de gener de 2020 de la modificació del tribunal del COS ADMINISTRATIU
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS ADMINISTRATIU. EIVISSA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS ADMINISTRATIU. MENORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • PROCES SELECTIU 2019 Advocacia. COS ADVOCACIA.
  Llista d'aspirants que han superat les proves selectives i oferiment de llocs vacants del cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Data realització primer exercici cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS ADMINISTRATIU. MENORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS ADMINISTRATIU. EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DEL COS AUXILIAR DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB, A L'ILLA DE FORMENTERA.
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Enginyeria tecnica industrial Mallorca torn lliure.
  Publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives i de la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
  LLISTA DEFINITIVA DE VALORACIÓ DE MÈRITS MODIFICADA
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  Constitució borsa personal funcionari interí CFT Ocupació i Mercat de Treball
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  Publicació nomenament funcionari de carrera CFT Ocupació Mercat de Treball
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  NOVA DATA DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Prevencio de riscs laborals Mallorca torn lliure.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 Advocacia. COS ADVOCACIA.
  Llista provisional de valoració de mèrits i provisional d'aprovats de l'oposició del cos d'Advocacia l'Administració de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS APROVADES DEL PRIMER EXERCICI I COMUNICACIÓ DE LA DATA DEL SEGON EXERCICI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 Advocacia. COS ADVOCACIA.
  Relació de persones aspirants que han superat l'oposició, pel torn lliure, del cos d'advocacia i termini de presentació de mèrits
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior. Cos superior escala intervenció Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici del cos superior, escala d'intervenció
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Comunicació de la modificació del calendari d'exercicis i de la data de realització del 2n exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Publicació modificació calendari de les proves selectives del COS DE GESTIÓ
 • PROCES SELECTIU 2019 Advocacia. COS ADVOCACIA.
  Llistes definitives d'aprovats del quart exercici i relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos d'advocacia
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Informatica.
  Publicació nomenament funcionari de carrera CFT Informàtica
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Informatica.
  Constitució borsa personal funcionari interí CFT Informàtica
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos ajudant facultatiu. Agent de medi ambient.
  COMUNICAT RESOLUCIÓ DESEMPATS BORSA INTERINS AGENTS DE MEDI AMBIENT ILLES DE MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Publicació correcció errades versió castellana, llista provisional, torn lliure, Mallorca, COS ADMINISTRATIU
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Modificació de la composició del Tribunal Qualificador
 • PROCES SELECTIU 2019 Advocacia. COS ADVOCACIA.
  Llista provisional d'aprovats del quart exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Revisió del primer exercici del cos superior pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, i pel torn de promoció interna creuada
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos ajudant facultatiu. Agent de medi ambient.
  COMUNICAT RESOLUCIÓ DESEMPATS BORSA INTERINS AGENTS DE MEDI AMBIENT ILLA DE MALLORCA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior. Cos superior escala intervenció Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del primer exercici del cos superior, escala d'intervenció
 • PROCES SELECTIU 2019 Advocacia. COS ADVOCACIA.
  Llista definitiva tercer exercici i recordatori quart exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Llista provisional d'aprovats del 1r exercici del cos superior, pel torn lliure i promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Es mantén la data prevista per dur a terme el primer exercici del cos superior
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Ajornament del primer exercici del cos gestió
 • PROCES SELECTIU 2019 Advocacia. COS ADVOCACIA.
  Llista provisional tercer exercici i anunci quart exercici
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  Previsió de la publicació del nomenament de les persones aspirants que han superat les proves selectives com a funcionaris de carrera
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Informatica.
  Informació sobre la publicació del nomenament de les persones aspirants que han superat les proves selectives com a funcionaris de carrera
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  ACORDS DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PRIMER EXERCICI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL PRIMER EXERCICI DEL COS SUPERIOR DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Publicació de la correcció d'errades de les llistes provisionals de persones admeses i excloses
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA I EIVISSA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Publicació de la correcció d'errades de la convocatòria
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC ENGINYERIA TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL.MENORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Correcció d'errors detectat a la publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC HUMAN I DE C SOCIALS, ESP PSICOLOGIA. MALLORCA I EIVISSA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • PROCES SELECTIU 2019 Advocacia. COS ADVOCACIA.
  Llista definitiva segon exercici i recordatori del tercer exercici del cos d'advocacia
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC HUMAN I DE C SOCIALS, ESP PSICOLOGIA. MALLORCA I EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Llistes provisionals de persones admeses i excloses del cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior. Cos superior escala intervenció Mallorca torn lliure.
  Modificació de la composició del Tribunal Qualificador del cos superior, escala d'intervenció
 • PROCES SELECTIU 2019 Advocacia. COS ADVOCACIA.
  Comunicat del segon exercici
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL.
  COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ DE LA DATA DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior. Cos superior escala intervenció Mallorca torn lliure.
  Correcció del comunicat de data 3 d'octubre de 2019
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL.
  RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA EN EL DRET AL TRÀMIT
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC ENGINYERIA TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL.MENORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  Modificació de la composició de la borsa extraordinària del cos facultatiu superior,esc humanística i de ciències socials, esp ciències de la informació,a l'illa de Mallorca, arran de l'estimació de tres recursos
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  Llista de persones aspirants que han superat les proves selectives i publicació de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Llista definitiva de persones admeses i excloses
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC HUMANÍST I DE C. SOC, ESP TÈCNIC/A D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES.MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC HUMANÍST I DE C. SOC, ESP TÈCNIC/A D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES.MALLORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Realització del 1r exercici del cos superior
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Realització del 1r exercici del cos de gestió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC ENGINYERIA TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL.MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Publicació modificació Tribunal Qualificador del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior. Cos superior escala intervenció Mallorca torn lliure.
  Informació realització 1r exercici
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA I EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA I EIVISSA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS.
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS (MALLORCA)
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DE VALORACIÓ DE MÈRITS MODIFICADA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC ENGINYERIA TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL.MENORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA EN EL DRET AL TRÀMIT
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA.
  RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA EN EL DRET AL TRÀMIT
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA PROVISIONAL MODIFICADA DE VALORACIÓ DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA DE FOREST. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL MODIFICADA DE VALORACIÓ DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA.
  COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ DE LA DATA DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  COMUNICACIÓ CANCEL·LACIÓ REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC ENGINYERIA TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL.MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  NOVA DATA DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA DE FOREST. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals.
  Publicació de les rectificacions d'errors de les convocatòries dels Cossos generals
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  Publicació de la correcció dels errors observats en la llista definitiva de persones admeses i excloses de la borsa extraordinària del CFT prevenció de riscs laborals
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  Publicació de la correcció dels errors observats en la llista definitiva de persones admeses i excloses de la borsa extraordinària del CFT en ocupació i mercat de treball
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA DE FOREST. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC PREVENCIO RISCS LABORALS.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC ENGINYERIA TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL.MENORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC ENGINYERIA TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL.MENORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESP ENGINYERIA TECNICA TELECOMUNICACIONS. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC PREVENCIO RISCS LABORALS.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  Modificació de la composició de la borsa extraordinària del cos superior, a l'illa de Mallorca, de l'Administració general de la CAIB, arran de l'estimació parcial d'un recurs
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESP ENGINYERIA TECNICA TELECOMUNICACIONS. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC PREVENCIO RISCS LABORALS.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  Tràmit d'audiència dels recursos de la convocatòria de la borsa del cos superior de la CAIB
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  Tràmit d'audiència dels recursos de la convocatòria de la borsa del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat ciències de la informació de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Mallorca
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA.
  Publicació de la correcció de l' error observat en la convocatòria d'un concurs per constituir una borsa extraordinària del CFT,escala sanitària, especialitat fisioteràpia, a l'illa de Menorca
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESP ENGINYERIA TECNICA TELECOMUNICACIONS. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESP ENGINYERIA TECNICA TELECOMUNICACIONS. MALLORCA.
  Publicació de la correcció dels errors observats en la llista definitiva de persones d'admeses i excloses de la borsa extraordinària del CFT Enginyeria tècnica de Telecomunicacions, a l'illa de Mallorca
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC PREVENCIO RISCS LABORALS.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  Modificació de la composició de la borsa extraordinària del cos superior, a l'illa de Mallorca, de l'Administració general de la CAIB, arran de l'estimació de dos recursos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  Llistes provisionals de persones aspirants aprovades en la prova selectiva per constituir una borsa extraordinària del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  Anunci de la data i del lloc de la prova selectiva del cos superior per constituir una borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  Data prevista per la prova selectiva de la borsa extraordinària del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  Modificació de la convocatòria de la borsa extraordinària del Cos Superior, a l'illa de Mallorca i obertura d'un nou termini de presentació de sol·licituds.
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. COS SUPERIOR MALLORCA.
  CONVOCATÒRIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESP ENGINYERIA TECNICA TELECOMUNICACIONS. MALLORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  Publicació de la correcció dels errors observats en la llista definitiva de persones d'admeses i excloses de la borsa extraordinària del CFS Ciències de la Informació
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA DE FOREST. MALLORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC PREVENCIO RISCS LABORALS.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESP ENGINYERIA TECNICA TELECOMUNICACIONS. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA DE FOREST. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC PREVENCIO RISCS LABORALS.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS, ESC PREVENCIO RISCS LABORALS.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESP ENGINYERIA TECNICA TELECOMUNICACIONS. MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESP ENGINYERIA TECNICA TELECOMUNICACIONS. MALLORCA.
  CONVOCATÒRIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA DE FOREST. MALLORCA.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA DE FOREST. MALLORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  CONVOCATÒRIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2015. CAF, ESCALA PROFESSIONAL INFRAESTRUCTURES (MALLORCA).
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos administratiu Mallorca torn lliure

  Pàgina del cos


  Resum de notes dels exercicis

  Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
  aprovats
  Suma de
  notes
  1   YBAÑEZ   BOSCH   DAMASO   ***9758*   3   25,945  
  2   SOBRINO   ROIG   TATIANA   ***4109*   3   25,798  
  3   VILLALONGA   DALMAU   MARGARITA   ***3107*   3   24,322  
  4   PASCUAL   FUENTES   BARTOLOME   ***8982*   3   23,991  
  5   VERGER   MARTÍNEZ   MARÍA VANESA   ***0930*   3   23,96  
  6   MIR   SOCÍAS   FRANCISCA   ***6108*   3   23,913  
  7   PONS   BONAFE   MARIA DEL CARMEN   ***3593*   3   23,739  
  8   GARCIA   VEGA   MARIA ELENA   ***1212*   3   23,607  
  9   MAYOL   PASTOR   JUAN ALFONSO   ***0352*   3   23,248  
  10   COLL   MIR   GUILLERMO GABRIEL   ***6381*   3   23,212  
  11   ROMERO   JORDAN   MAIG   ***6423*   3   22,692  
  12   FABRA   ROCA   EDUARD   ***5396*   3   22,573  
  13   MORELL   POU   LUIS FRANCISCO   ***5723*   3   22,52  
  14   DEL MORAL   FERNÁNDEZ   MARÍA DEL MAR   ***4003*   3   22,481  
  15   GARCIA CARPINTERO   HERNANDEZ   MARIA DOLORES   ***1385*   3   22,345  
  16   GARCIA   HERNANDEZ   MARIA LOURDES   ***4870*   3   22,342  
  17   SALVA   SALLERAS   Mª DEL CARME   ***5327*   3   22,212  
  18   MAYOR   RAMIS   JAUME   ***3708*   3   22,134  
  19   FERRER   AMER   PERE   ***7238*   3   22,035  
  20   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   3   21,941  
  21   NIELL   CRESPI   LAURA   ***5797*   3   21,874  
  22   RODRIGUEZ   ESPINOSA   IRENE   ***2702*   3   21,831  
  23   RICART   ROSELLO   MARIA   ***9804*   3   21,801  
  24   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   3   21,783  
  25   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   3   21,731  
  26   VILLALONGA   PONS   MARGARITA ESPERANZA   ***2341*   3   21,518  
  27   MUEBAQUE   TORAO   MARIA CONSUELO   ***2896*   3   21,397  
  28   CUESTA   PACHECO   CARLOS   ***3912*   3   21,387  
  29   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   3   21,375  
  30   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   3   21,3  
  31   FERRER   DARDER   JUAN   ***5168*   3   21,28  
  32   RUIZ   VIVES   FRANCISCO JAVIER   ***0994*   3   21,272  
  33   VIDAL   RIGO   MARGALIDA   ***8316*   3   21,213  
  34   TORRES   ROMERA   MARIA DEL MAR   ***6373*   3   21,211  
  35   GALIOT   OJEDA   MARIEN   ***6625*   3   21,2  
  36   SIMONET   LLITERAS   MARGARITA   ***4940*   3   21,195  
  37   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   3   21,191  
  38   LLABRES   MARTIN   MARIA DEL CARMEN   ***1410*   3   21,145  
  39   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   3   21,089  
  40   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   3   21,001  
  41   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   3   20,776  
  42   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   3   20,723  
  43   TIRADO   BENNASAR   PILAR   ***4666*   3   20,287  
  44   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   3   20,219  
  45   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   3   20,047  
  46   ROMERA   ALONSO   PATRICIA   ***6590*   3   20,02  
  47   GARRIGO   CAMPINS   CATALINA M.   ***5744*   3   19,936  
  48   DIEZ   MARTIN   MARIA ESTHER   ***6530*   3   19,807  
  49   VADELL   OLIVARES   M SILVIA   ***5761*   3   19,784  
  50   TOMAS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   3   19,744  
  51   TRILLO   PIZA   ALICIA   ***1986*   3   19,706  
  52   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   3   19,55  
  53   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   3   19,531  
  54   ENSEÑAT   ALEMANY   CATALINA   ***9342*   3   19,406  
  55   VAQUER   FRAU   JOAN   ***3424*   3   19,334  
  56   GUTIÉRREZ   RIFFO   MARIA ISABEL   ***7748*   3   19,22  
  57   MORERA   GIL   MARIA BELEN   ***3902*   3   19,135  
  58   VIDAL   PEREZ   Mª ISABEL   ***1849*   3   19,081  
  59   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   3   19,053  
  60   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   3   19,049  
  61   GALICIA   ROMERO   RAUL   ***8361*   3   19,011  
  62   SUREDA   CALERO   JUSTINA   ***2975*   3   18,919  
  63   SANZ   FERREIRA   EVA COVADONGA   ***7081*   3   18,85  
  64   GARAU   PUJOL   CATALINA   ***6725*   3   18,654  
  65   FERNANDEZ   CESTER   JOSE ANDRES   ***7312*   3   18,474  
  66   RODRIGUEZ   BAOS   CRISTINA   ***0944*   3   18,473  
  67   RUBERT   CORONEL   ANTONIO   ***9235*   3   18,403  
  68   FERRER   MELGAREJO   GUADALUPE   ***8862*   3   18,365  
  69   VALLESPIR   MALET   BÁRBARA   ***2688*   3   18,281  
  70   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   3   18,233  
  71   BLACH   PEREZ   ARANZAZU   ***6626*   3   18,097  
  72   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   3   18,027  
  73   LLULL   ZURITA   MARIA ISABEL   ***2980*   3   17,58  
  74   BORGES   CAÑO   OLIVA Mª   ***2824*   3   17,547  
  75   PERELLO   CAMPANER   MARGARITA ROSA   ***7131*   3   17,406  
  76   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   3   17,352  
  77   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   3   17,211  
  78   CAPÓ   ADROVER   AINA MARIA   ***4084*   3   17,133  
  79   GARCIA   MARCOS   GUSTAVO ADOLFO   ***2322*   3   17,023  
  80   PLANISI   CORTES   GUILLEM   ***1508*   3   16,696  
  81   GARCIA   MORENO   MARIA ISABEL   ***3727*   3   16,606  
  82   PARDO   PARDO   MATILDE   ***6273*   3   15,947  
  83   LLULL   GONZALEZ   JUAN JOSE   ***1576*   2   16,568  
  84   MARTINEZ   GARRIDO   SATURNINA   ***3660*   2   16,133  
  85   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   2   15,666  
  86   AYMAT   GUAL DE TORRELLA   ANTONIO MARIA   ***4226*   2   15,106  
  87   GARCIA   PARADELA   JUAN JOSE   ***2803*   2   15,008  
  88   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   2   14,983  
  89   GÓMEZ   MARTÍ   ALBERTO   ***9256*   2   14,875  
  90   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   2   14,801  
  91   OLIVER   FONSECA   ELORA   ***8815*   2   14,703  
  92   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   2   14,569  
  93   COMPANY   NICOLAU   MARIA SALOME   ***5519*   2   14,331  
  94   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   2   14,143  
  95   ARAMBURU-ZABALA   RIERA   MARINA   ***1351*   2   14,134  
  96   RAMIS   PERICAS   ARNAU   ***9202*   2   14,027  
  97   ROSSELLO   MENA   CARLOS   ***9880*   2   14,006  
  98   FERRER   SANCHO   SOLEDAD   ***9096*   2   13,905  
  99   CLADERA   MONSERRAT   JOSEFINA   ***4377*   2   13,888  
  100   ARANGO   QUICENO   MARIA JOSE   ***6040*   2   13,876  
  101   MARTI   ALBERTI   MATEU   ***9066*   2   13,824  
  102   VIVÓ   TRUYOLS   FERNANDO FCO   ***3917*   2   13,772  
  103   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   2   13,656  
  104   DIEZ   BALBAS   DAVID   ***1933*   2   13,602  
  105   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   2   13,433  
  106   NADAL   CERVANTES   ANTONI PAU   ***5536*   2   13,352  
  107   ARBONA   BUGEDA   JUAN ANTONIO   ***5545*   2   13,351  
  108   PALLISER   ARELLANO   MARIA ANTONIA   ***7896*   2   13,31  
  109   GIMENEZ   VERA   PAU   ***4284*   2   13,089  
  110   ARTIGUES   MARTIN   MARIA ANTONIA   ***3641*   2   13,071  
  111   LÓPEZ   JIMÉNEZ   MARÍA DEL CARMEN   ***8986*   2   12,985  
  112   MORILLAS   ESTEBAN   ROCIO   ***1276*   2   12,8  
  113   ROKA   NCHASO   ISIDORO   ***9149*   2   12,607  
  114   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   2   12,347  
  115   PONT   PRADILLO   LORENZO   ***4988*   2   12,32  
  116   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   2   12,294  
  117   BLANES   BALCELLS   GLORIA   ***1026*   2   12,245  
  118   ROTGER   ARBONA   MARIA   ***0121*   2   12,194  
  119   LEANDRO   MARTIN   MIRIAM   ***5087*   2   12,159  
  120   GALINDO   WALSER   EVELYNE   ***8559*   2   12,144  
  121   GALINDO   MOLINA   MARIA MERCEDES   ***9823*   2   12,015  
  122   SOLIVELLAS   CLADERA   FRANCISCA MARIA   ***1098*   2   11,952  
  123   IRLES   PRUNÉS   INGRID   ***2275*   2   11,893  
  124   AMENGUAL   JAUME   BARTOMEU   ***7866*   2   11,869  
  125   BOSCH   POZAS   MARIA CRISTINA   ***8944*   2   11,866  
  126   REUS   MESTRE   SIMO   ***1051*   2   11,85  
  127   ORFILA   SEGUI   PEDRO LUIS   ***9640*   2   11,842  
  128   GUTIERREZ   VARGAS   JOSE FRANCISCO   ***7467*   2   11,835  
  129   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   2   11,829  
  130   ARROM   BAUTISTA   FRANCISCA MARIA   ***0726*   2   11,823  
  131   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   2   11,715  
  132   BOUHARROU   DJEBARY   KARIMA   ***7321*   2   11,624  
  133   GARRIDO   LOPEZ   FRANCISCO JAVIER   ***2126*   2   11,622  
  134   SANCHEZ   FONT   FRANCISCO   ***2952*   2   11,598  
  135   POU   OLIVER   MARIA MAGDALENA   ***8214*   2   11,586  
  136   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   2   11,527  
  137   ROSSELLO   JEREZ   INES   ***4072*   2   11,419  
  138   RIBOT   MUÑOZ   FRANCISCA EVA   ***5354*   2   11,332  
  139   POMAR   AGUILO   RAFEL   ***8810*   2   11,316  
  140   ARDAIZ   ELIZALDE   JESUS JOAQUIN   ***1756*   2   11,233  
  141   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   2   11,199  
  142   OBRADOR   SALVÀ   JOAN   ***4006*   2   11,173  
  143   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   2   11,118  
  144   REYNES   TRIAS   ROSA MARIA   ***0637*   2   11,01  
  145   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   2   10,759  
  146   PAYERAS   BUADES   MARIA ISABEL   ***0748*   2   10,61  
  147   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   2   10,428  
  148   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   2   10,416  
  149   CARDONA   VIDAL   M. MAGDALENA   ***0386*   2   10,329  
  150   CABALLERO   LÓPEZ   CARMEN   ***2076*   1   8,213  
  151   VARELA   VÁZQUEZ   BEGOÑA   ***2410*   1   8,007  
  152   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   1   7,938  
  153   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   1   7,835  
  154   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   1   7,698  
  155   RIERA   JAUME   CATERINA   ***3014*   1   7,663  
  156   COLL   PONS   FRANCESC   ***2519*   1   7,663  
  157   VIDAL   PIZA   PEDRO JOSE   ***7223*   1   7,595  
  158   SERRA   CAPO   BARTOLOME   ***4845*   1   7,56  
  159   POU   MIR   AGUSTÍN ÓSCAR   ***8330*   1   7,526  
  160   DE JUAN   SUAU   MATIAS   ***3857*   1   7,526  
  161   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   1   7,526  
  162   GASOL   VALLS   MARIA   ***7112*   1   7,526  
  163   RUANO   MARTINEZ   ANA   ***7734*   1   7,491  
  164   OLIVER   SANSO   JAIME   ***4006*   1   7,423  
  165   FIOL   NADAL   FAUSTO   ***2744*   1   7,423  
  166   CANTÓ   LIESEGANG   GLÒRIA   ***3678*   1   7,354  
  167   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   1   7,32  
  168   SERRA   ROIG   VICENTE   ***4553*   1   7,285  
  169   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   1   7,251  
  170   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   1   7,217  
  171   AZNAR   AZNAR   SERGIO   ***2257*   1   7,182  
  172   MASSUTI   PASCUAL   INMACULADA   ***1437*   1   7,182  
  173   GONZALEZ   VALLE   MARGARITA   ***1815*   1   7,182  
  174   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   1   7,182  
  175   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   1   7,148  
  176   MARTORELL   REUS   GUILLEM   ***1758*   1   7,113  
  177   SANCHEZ   CIFRE   GUILLERMO   ***3209*   1   7,113  
  178   BERNABEU   HERNAIZ   MERCEDES   ***0931*   1   7,113  
  179   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   1   7,045  
  180   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   1   7,045  
  181   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   1   7,045  
  182   MAYOL   RIBOT   GUILLEM   ***3927*   1   7,01  
  183   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   1   6,976  
  184   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   1   6,907  
  185   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   1   6,907  
  186   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   1   6,907  
  187   SASTRE   ROIG   MARIA DEL CARMEN   ***2198*   1   6,873  
  188   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   1   6,873  
  189   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   1   6,873  
  190   MARTINEZ   SERRANO   MARIA JOSEFA   ***2000*   1   6,839  
  191   CARTAGENA   MOLINA   GEMMA   ***2870*   1   6,839  
  192   SAMPOL   MENA   ROSA MARIA   ***0780*   1   6,804  
  193   RIBAS   CONRADO   MAGDALENA   ***6656*   1   6,77  
  194   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   1   6,735  
  195   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   1   6,701  
  196   GARCIA   CLIMENT   MARIA DEL CARMEN   ***1981*   1   6,701  
  197   COLL   BESTARD   ESPERANZA   ***2768*   1   6,667  
  198   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   1   6,667  
  199   TORRES   QUINTANS   ANA IRENE   ***6617*   1   6,667  
  200   NADAL   VAN WERKHOOVEN   ESPERANZA   ***9894*   1   6,632  
  201   MUNAR   LLABRES   JULIAN   ***4121*   1   6,632  
  202   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   1   6,598  
  203   RIGO   BIBILONI   M.ANGELES   ***7121*   1   6,598  
  204   JAUME   WITTRUP   ALEXANDRE   ***6691*   1   6,598  
  205   ISERN   SUÑER   MATEU   ***0071*   1   6,564  
  206   CHAVARRIAS   SALAS   ANA   ***6542*   1   6,564  
  207   MINGUELL   GUIJARRO   ENRIC   ***3357*   1   6,564  
  208   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   1   6,529  
  209   TENORIO   MESEGUER   ELENA   ***5639*   1   6,529  
  210   ENSEÑAT   MIRO   MARGARITA   ***7003*   1   6,529  
  211   DUQUE   TARDÁGUILA   LUZ   ***8300*   1   6,529  
  212   SUÑER   JIMENEZ   MARIA DEL CARMEN   ***4864*   1   6,529  
  213   LLABRES   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   1   6,495  
  214   PASCUAL   ALBERTI   MARIA CARMEN   ***6905*   1   6,495  
  215   HERRERO   AIBAR   LAURA   ***6815*   1   6,461  
  216   BARCELÓ   MUNAR   EULALIA   ***8910*   1   6,461  
  217   VALLESPIR   FLO   MARTA JOANA   ***1774*   1   6,461  
  218   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   1   6,461  
  219   SANCHEZ   CIFRE   JOSE LUIS   ***3357*   1   6,461  
  220   VERA   PLANAS   ASUN   ***7604*   1   6,426  
  221   MORALES   NAVARRO   MARIANO   ***8653*   1   6,426  
  222   PERELLO   BENNASAR   MIQUEL   ***0376*   1   6,392  
  223   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   1   6,392  
  224   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   1   6,392  
  225   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   1   6,357  
  226   SERRA   RAMON   NEUS   ***5863*   1   6,357  
  227   AROCA   ROIG   FCO JAVIER   ***9425*   1   6,289  
  228   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   1   6,289  
  229   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   1   6,254  
  230   POU   MESQUIDA   MARGARITA   ***2731*   1   6,22  
  231   MORAGON   PLANAS   MERCEDES   ***5306*   1   6,22  
  232   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   1   6,22  
  233   FIGUEROLA   MATEO   SILVIA   ***9244*   1   6,22  
  234   AMENGUAL   VAQUER   MARIA   ***2240*   1   6,186  
  235   PALMER   LLADO   MARGALIDA   ***1669*   1   6,186  
  236   RIGO   LLADO   MARGALIDA   ***2130*   1   6,186  
  237   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   1   6,151  
  238   MATEU   SUAU   MARIA   ***3583*   1   6,151  
  239   MENA   RIBAS   IGNACIO   ***4611*   1   6,117  
  240   GUTIERREZ   GRANADO   ANA   ***1836*   1   6,083  
  241   SEGUI   THOMAS   AMANDA   ***0513*   1   6,083  
  242   MORELL   COBOS   MARIA VICTORIA   ***4701*   1   6,083  
  243   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   1   6,083  
  244   ROLDAN   ORTIZ   MARINA   ***5115*   1   6,083  
  245   ROSSELLO   NADAL   MIQUELA   ***0603*   1   6,083  
  246   VERGER   VICENS   ESPERANZA   ***0961*   1   6,083  
  247   LLINAS   FONT   MARINA   ***9279*   1   6,048  
  248   GONZALEZ   BALLESTEROS   ISABEL SANDRA   ***2061*   1   6,048  
  249   PALOMAR   QUINTANA   ALMUDENA   ***9390*   1   6,048  
  250   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   1   6,014  
  251   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   1   6,014  
  252   HERNANDEZ   ZANCAJO   RAQUEL   ***0339*   1   5,979  
  253   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   1   5,979  
  254   BONET   BONET   PEDRO   ***3918*   1   5,945  
  255   COLOM   QUILES   ANTONIA   ***1558*   1   5,945  
  256   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   1   5,911  
  257   BAQUERO   PEREZ   JUANA MARIA   ***6256*   1   5,911  
  258   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   1   5,911  
  259   NADAL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6975*   1   5,911  
  260   BOU   GARCIA   MARIA ANTONIA   ***5153*   1   5,911  
  261   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   1   5,911  
  262   ALBERTI   JAUME   MONICA   ***2517*   1   5,876  
  263   ARIAS   MARQUÉS   MARÍA GLORIA   ***9750*   1   5,876  
  264   CANO   GARCIA   VERONICA   ***8328*   1   5,876  
  265   MOLL   AVELLA   JAUME   ***1816*   1   5,876  
  266   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   1   5,842  
  267   CARBONELL   RIPOLL   MARIA DEL PUIG   ***9102*   1   5,842  
  268   MOYA   PAIS   CARMEN   ***1354*   1   5,842  
  269   GAMUNDI   PALMER   MARGALIDA   ***2049*   1   5,842  
  270   VERGER   FULLANA   MARIA   ***7033*   1   5,808  
  271   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   1   5,808  
  272   OBRADOR   IZARA   MARGALIDA   ***1790*   1   5,773  
  273   OSMA   PEREZ   JOSE ALBERTO   ***6478*   1   5,773  
  274   MUNAR   OLIVER   JUANA MARIA   ***9576*   1   5,773  
  275   SANTANA   MORRO   MARGARITA   ***1225*   1   5,739  
  276   CORTÉS   SAMPER   MARIA DEL PILAR   ***6397*   1   5,739  
  277   HUERTA   SANSO   IRENE   ***1227*   1   5,739  
  278   JIMENEZ   ARMIJO   MARIA JOSEFA   ***8050*   1   5,705  
  279   RAMIS   COLL   JAUME ALBERT   ***7514*   1   5,705  
  280   NOGUES   SANCHEZ   MARIA JOSE   ***9477*   1   5,705  
  281   POLLS   TOLEDANO   CRISTINA   ***2863*   1   5,67  
  282   BOSCH   CAMPS   JAUME   ***0492*   1   5,67  
  283   RADO   VAÑÓ   AGNÈS   ***9593*   1   5,636  
  284   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   1   5,636  
  285   ALEMANY   GORNES   MARIA ANTONIA   ***3682*   1   5,636  
  286   JOY   ALBERTI   MARIA ROSA   ***1569*   1   5,601  
  287   SUREDA   TORRES   JOSÉ ANTONIO   ***7714*   1   5,601  
  288   OLIVA   SALOM   FELIPE   ***8475*   1   5,601  
  289   GOMEZ   LOPEZ   JOSE   ***6577*   1   5,601  
  290   BARCELÓ   RIBAS   MATIES   ***9361*   1   5,601  
  291   ROMAN   POZO   JUAN CARLOS   ***3406*   1   5,601  
  292   MENDEZ   RODRIGUEZ   MARIA LOURDES   ***7081*   1   5,567  
  293   FAJEDA   LARA   ANTONIA   ***5098*   1   5,567  
  294   PERELLÓ   GAMUNDÍ   ANTONIA   ***7718*   1   5,567  
  295   GALVEZ   SANCHEZ   MARTA MARIA   ***0653*   1   5,567  
  296   SCHMIDLE   null   MAX   ****0889   1   5,567  
  297   BARCELO   BRUYEL   CARMEN   ***9870*   1   5,567  
  298   PERIS   PEREZ   AURORA   ***3686*   1   5,567  
  299   VILLALONGA   FANALS   IRENE MAGDALENA   ***6977*   1   5,533  
  300   ROMAGUERA   MERCE   MATIAS   ***1389*   1   5,533  
  301   ALEMANY   MARMOL   BEATRIZ   ***5637*   1   5,533  
  302   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   1   5,498  
  303   RULLAN   COLL   AZAR   ***7134*   1   5,498  
  304   AYUSO   OLIVER   GEMMA   ***8040*   1   5,498  
  305   SOLORZANO   RAMIREZ   MILENA ROSARIO   ***3154*   1   5,498  
  306   CÓRDOBA   HERNÁNDEZ   CRISTINA   ***3546*   1   5,498  
  307   MARÍN   VIDAL   EUGENIA   ***3660*   1   5,498  
  308   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   1   5,464  
  309   ALCINA   SANS   MARIA MAGDALENA   ***5481*   1   5,464  
  310   MARTI   SALAS   ANA MARIA   ***3019*   1   5,464  
  311   PALMER   PONS   MARTA   ***5441*   1   5,464  
  312   ORDINAS   PERELLO   VICTORIA EUGENIA   ***1744*   1   5,464  
  313   PONS   MARTÍNEZ   CELESTINO   ***8756*   1   5,464  
  314   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   1   5,43  
  315   MOREY   TERRASA   FRANCISCO JAVIER   ***4624*   1   5,43  
  316   SAMPIETRO   RIERA   MARIA TERESA   ***1440*   1   5,43  
  317   DURAN   PASCUAL   NUREDDUNA   ***3857*   1   5,43  
  318   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   1   5,43  
  319   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   1   5,43  
  320   SEDA   ROSSELLÓ   ANTONI   ***3263*   1   5,395  
  321   MATOSAS   MORENO   MARIA ASUNCION   ***1491*   1   5,395  
  322   FERNANDEZ   VILCHEZ   Mª DOLORES   ***5922*   1   5,395  
  323   JIANU   null   NICOLETA   ****3272   1   5,395  
  324   MARÍ   MARÍ   ANA MARIA   ***2290*   1   5,395  
  325   CARRA DE VAUX   LOPEZ-VIOTA   FRANÇOIS   ***2331*   1   5,395  
  326   MULET   FERNANDEZ   JAVIER   ***3921*   1   5,361  
  327   MARCÉ   RAMIS   SANTIAGO JOSÉ   ***3272*   1   5,361  
  328   VENTAYOL   ESPINAZO   MARINA   ***4185*   1   5,361  
  329   MIRO   AGUILO   YOLANDA   ***0202*   1   5,361  
  330   SUREDA   SUAU   MARÍA CRISTINA   ***2041*   1   5,361  
  331   CARRERA   OLLER   LAIA   ***7374*   1   5,327  
  332   VIDAL   RIVERA   MARIA DE LA PAZ   ***0948*   1   5,327  
  333   RODRÍGUEZ   LAS   MIGUEL ÁNGEL   ***9081*   1   5,327  
  334   SERVERA   ROIG   MARGARITA   ***0560*   1   5,327  
  335   GOMILA   GARCIAS   CATALINA LORETO   ***3959*   1   5,326  
  336   TORRES   FERRER   JAIME   ***1845*   1   5,292  
  337   AMEZCUA   RODRIGUEZ   JOANA   ***1465*   1   5,292  
  338   MARTINEZ   MERCADAL   MARIA VICTORIA   ***7773*   1   5,292  
  339   LIEM   JURADO   JUAN   ***2997*   1   5,258  
  340   MOREY   SOLER   PAU   ***2266*   1   5,258  
  341   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   1   5,258  
  342   BELLIDO   MARTORELL   MONICA   ***0155*   1   5,258  
  343   LACASA   PALENZUELA   MARIA DOLORES   ***1037*   1   5,223  
  344   VAZQUEZ   PALACIOS   FRANÇOISE   ***9142*   1   5,223  
  345   ESCUDERO   LOPEZ   CARMEN ROCIO   ***0018*   1   5,223  
  346   MIR   OLIVER   AINA   ***0964*   1   5,223  
  347   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   1   5,189  
  348   PONS   FERRER   MARGALIDA   ***1661*   1   5,189  
  349   FONT   GARCIA   MARIA ELENA   ***5033*   1   5,189  
  350   SERRA   DARDER   MARIA JOSE   ***2758*   1   5,189  
  351   MARTINEZ   SITJAR   Mª PILAR   ***9026*   1   5,155  
  352   POL   KIRCHHOFER   CRISTINA   ***9605*   1   5,155  
  353   FERNÁNDEZ   GARCÍA   MARÍA JOSÉ   ***0145*   1   5,155  
  354   TORRES   ESTARELLAS   SEBASTIA   ***7899*   1   5,155  
  355   CAVALLER   CATANY   MARIA DEL PILAR   ***9549*   1   5,155  
  356   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   1   5,155  
  357   VIDAL   COLL   CRISTINA   ***2515*   1   5,155  
  358   FEMENIAS   SALAS   FRANCISCA   ***3549*   1   5,12  
  359   CRESPI   CRESPI   ANTONIA   ***9243*   1   5,12  
  360   CAMPINS   LLADO   MARIA DEL MAR   ***1982*   1   5,12  
  361   GIL   VAZQUEZ   RUTH   ***0311*   1   5,12  
  362   AGUILAR   CABALLERO   FRANCISCA   ***4388*   1   5,12  
  363   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   1   5,12  
  364   PRADO   BENNASAR   ESTER   ***6142*   1   5,086  
  365   COMPANY   null   ALICIA   ***7541*   1   5,086  
  366   MIR   ROSSELLÓ   BARTOMEU   ***1419*   1   5,052  
  367   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   1   5,052  
  368   DELGADO   RUL·LAN   MAR   ***3638*   1   5,052  
  369   JIMÉNEZ   BARTOLOMÉ   MARÍA   ***0404*   1   5,052  
  370   TORRANDELL   SANTANDREU   MARIA ANTONIA   ***9585*   1   5,052  
  371   OCHERA   GRANELL   BEATRIZ   ***3895*   1   5,052  
  372   GARRIDO   BERMUDEZ   MARIA JESUS   ***1921*   1   5,052  
  373   BINIMELIS   FERRER   CRISTÓBAL   ***7344*   1   5,052  
  374   RUBIO   RODRIGUEZ   JULIA   ***1576*   1   5,052  
  375   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   1   5,017  
  376   CRESPI   LLADO   CATALINA   ***6274*   1   5,017  
  377   BALAGUER   BARCELO   JERONIMA   ***3328*   1   5,017  
  378   SALOM   SIQUIER   MARGARITA   ***1260*   1   5,017  

  Pàgina del cos

  català . castellano