Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Constitució borsa ordinària cos Administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Publicació nomenament personal funcionari de carrera del cos Administratiu
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  MODIFICACIÓ DATA TORN DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala científica, especialitat ciències ambientals.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Data i hora del sorteig del primer exercici del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Instruccions pel 1er exercici del tribunal del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport:
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Distribució per aules del primer exercici de dia 28 de juny del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Borsa temporal funcionari interí CFS Informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Publicació del nomenament com a funcionaris de carrera del cos subaltern corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL MODIFICADA DE VALORACIÓ DE MÈRITS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  ANUNCI NOVES DATES DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del 2n exercici del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, pel torn lliure
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del segon exercici del CFS Estadística
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿arquitectura
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Modificació composició Tribunal borsa extraordinària Cos Subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Correcció errades llista definitva admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  COMUNICAT PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL BORSÍ TEMPORAL D'INTERINS DEL CFS INFORMÀTICA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admesesi excloses
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat geologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat farmàcia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, especialitat assessorament lingüístic, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat veterinària, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat estadística, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions generals per al segon exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a l'examen amb ordinador i per fer canvi d'idioma
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Llista defiitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
  Llista provisional de valoració de mèrits
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de data 6 de juny de 2022
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2n EXERCICI CFS FARMÀCIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat ciències ambientals
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2on EXERCICI CFS GEOLOGIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a la realització del segon exercici dels cossos facultatius superiors
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d'arquitectura
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  Publicació de la resolució d'exclusió de participació de varis aspirants
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC ARQUITECTURA, MALLORCA.
  Publicació de la resolució d'exclusió de participació de varis aspirants
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat química, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS psicologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l''ngrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat psicologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives al cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport reserva 2%
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat veterinària
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat biologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Acord del Tribunal Qualificador del cos facultatiu subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat assessorament lingüístic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat estadística
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat farmàcia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat geologia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat química
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat biologia
 • PROCES SELECTIU 2022 ADVOCACIA (OPE 2021). COS ADVOCACIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici del cos d'advocacia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat recerca i desenvolupament
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos administratiu Mallorca torn lliure

  Pàgina del cos


  Resum de notes dels exercicis

  Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
  aprovats
  Suma de
  notes
  1   YBAÑEZ   BOSCH   DAMASO   ***9758*   3   25,945  
  2   SOBRINO   ROIG   TATIANA   ***4109*   3   25,798  
  3   VILLALONGA   DALMAU   MARGARITA   ***3107*   3   24,322  
  4   PASCUAL   FUENTES   BARTOLOME   ***8982*   3   23,991  
  5   VERGER   MARTÍNEZ   MARÍA VANESA   ***0930*   3   23,96  
  6   MIR   SOCÍAS   FRANCISCA   ***6108*   3   23,913  
  7   PONS   BONAFE   MARIA DEL CARMEN   ***3593*   3   23,739  
  8   GARCIA   VEGA   MARIA ELENA   ***1212*   3   23,607  
  9   MAYOL   PASTOR   JUAN ALFONSO   ***0352*   3   23,248  
  10   COLL   MIR   GUILLERMO GABRIEL   ***6381*   3   23,212  
  11   ROMERO   JORDAN   MAIG   ***6423*   3   22,692  
  12   FABRA   ROCA   EDUARD   ***5396*   3   22,573  
  13   MORELL   POU   LUIS FRANCISCO   ***5723*   3   22,52  
  14   DEL MORAL   FERNÁNDEZ   MARÍA DEL MAR   ***4003*   3   22,481  
  15   GARCIA CARPINTERO   HERNANDEZ   MARIA DOLORES   ***1385*   3   22,345  
  16   GARCIA   HERNANDEZ   MARIA LOURDES   ***4870*   3   22,342  
  17   SALVA   SALLERAS   Mª DEL CARME   ***5327*   3   22,212  
  18   MAYOR   RAMIS   JAUME   ***3708*   3   22,134  
  19   FERRER   AMER   PERE   ***7238*   3   22,035  
  20   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   3   21,941  
  21   NIELL   CRESPI   LAURA   ***5797*   3   21,874  
  22   RODRIGUEZ   ESPINOSA   IRENE   ***2702*   3   21,831  
  23   RICART   ROSELLO   MARIA   ***9804*   3   21,801  
  24   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   3   21,783  
  25   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   3   21,731  
  26   VILLALONGA   PONS   MARGARITA ESPERANZA   ***2341*   3   21,518  
  27   MUEBAQUE   TORAO   MARIA CONSUELO   ***2896*   3   21,397  
  28   CUESTA   PACHECO   CARLOS   ***3912*   3   21,387  
  29   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   3   21,375  
  30   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   3   21,3  
  31   FERRER   DARDER   JUAN   ***5168*   3   21,28  
  32   RUIZ   VIVES   FRANCISCO JAVIER   ***0994*   3   21,272  
  33   VIDAL   RIGO   MARGALIDA   ***8316*   3   21,213  
  34   TORRES   ROMERA   MARIA DEL MAR   ***6373*   3   21,211  
  35   GALIOT   OJEDA   MARIEN   ***6625*   3   21,2  
  36   SIMONET   LLITERAS   MARGARITA   ***4940*   3   21,195  
  37   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   3   21,191  
  38   LLABRÉS   MARTÍN   MARÍA DEL CARMEN   ***1410*   3   21,145  
  39   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   3   21,089  
  40   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   3   21,001  
  41   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   3   20,776  
  42   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   3   20,723  
  43   TIRADO   BENNASAR   PILAR   ***4666*   3   20,287  
  44   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   3   20,219  
  45   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   3   20,047  
  46   ROMERA   ALONSO   PATRICIA   ***6590*   3   20,02  
  47   GARRIGO   CAMPINS   CATALINA M.   ***5744*   3   19,936  
  48   DIEZ   MARTIN   MARIA ESTHER   ***6530*   3   19,807  
  49   VADELL   OLIVARES   M SILVIA   ***5761*   3   19,784  
  50   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   3   19,744  
  51   TRILLO   PIZA   ALICIA   ***1986*   3   19,706  
  52   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   3   19,55  
  53   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   3   19,531  
  54   ENSEÑAT   ALEMANY   CATALINA   ***9342*   3   19,406  
  55   VAQUER   FRAU   JOAN   ***3424*   3   19,334  
  56   GUTIÉRREZ   RIFFO   MARIA ISABEL   ***7748*   3   19,22  
  57   MORERA   GIL   MARIA BELEN   ***3902*   3   19,135  
  58   VIDAL   PEREZ   Mª ISABEL   ***1849*   3   19,081  
  59   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   3   19,053  
  60   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   3   19,049  
  61   GALICIA   ROMERO   RAUL   ***8361*   3   19,011  
  62   SUREDA   CALERO   JUSTINA   ***2975*   3   18,919  
  63   SANZ   FERREIRA   EVA COVADONGA   ***7081*   3   18,85  
  64   GARAU   PUJOL   CATALINA   ***6725*   3   18,654  
  65   FERNANDEZ   CESTER   JOSE ANDRES   ***7312*   3   18,474  
  66   RODRIGUEZ   BAOS   CRISTINA   ***0944*   3   18,473  
  67   RUBERT   CORONEL   ANTONIO   ***9235*   3   18,403  
  68   FERRER   MELGAREJO   GUADALUPE   ***8862*   3   18,365  
  69   VALLESPIR   MALET   BÁRBARA   ***2688*   3   18,281  
  70   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   3   18,233  
  71   BLACH   PEREZ   ARANZAZU   ***6626*   3   18,097  
  72   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   3   18,027  
  73   LLULL   ZURITA   MARIA ISABEL   ***2980*   3   17,58  
  74   BORGES   CAÑO   OLIVA Mª   ***2824*   3   17,547  
  75   PERELLO   CAMPANER   MARGARITA ROSA   ***7131*   3   17,406  
  76   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   3   17,352  
  77   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   3   17,211  
  78   CAPÓ   ADROVER   AINA MARIA   ***4084*   3   17,133  
  79   GARCIA   MARCOS   GUSTAVO ADOLFO   ***2322*   3   17,023  
  80   PLANISI   CORTES   GUILLEM   ***1508*   3   16,696  
  81   GARCIA   MORENO   MARIA ISABEL   ***3727*   3   16,606  
  82   PARDO   PARDO   MATILDE   ***6273*   3   15,947  
  83   LLULL   GONZALEZ   JUAN JOSE   ***1576*   2   16,568  
  84   MARTINEZ   GARRIDO   SATURNINA   ***3660*   2   16,133  
  85   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   2   15,666  
  86   AYMAT   GUAL DE TORRELLA   ANTONIO MARIA   ***4226*   2   15,106  
  87   GARCIA   PARADELA   JUAN JOSE   ***2803*   2   15,008  
  88   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   2   14,983  
  89   GÓMEZ   MARTÍ   ALBERTO   ***9256*   2   14,875  
  90   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   2   14,801  
  91   OLIVER   FONSECA   ELORA   ***8815*   2   14,703  
  92   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   2   14,569  
  93   COMPANY   NICOLAU   MARIA SALOME   ***5519*   2   14,331  
  94   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   2   14,143  
  95   ARAMBURU-ZABALA   RIERA   MARINA   ***1351*   2   14,134  
  96   RAMIS   PERICAS   ARNAU   ***9202*   2   14,027  
  97   ROSSELLO   MENA   CARLOS   ***9880*   2   14,006  
  98   FERRER   SANCHO   MARIA SOLEDAD   ***9096*   2   13,905  
  99   CLADERA   MONSERRAT   JOSEFINA   ***4377*   2   13,888  
  100   ARANGO   QUICENO   MARIA JOSE   ***6040*   2   13,876  
  101   MARTI   ALBERTI   MATEU   ***9066*   2   13,824  
  102   VIVÓ   TRUYOLS   FERNANDO FCO   ***3917*   2   13,772  
  103   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   2   13,656  
  104   DIEZ   BALBAS   DAVID   ***1933*   2   13,602  
  105   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   2   13,433  
  106   NADAL   CERVANTES   ANTONI PAU   ***5536*   2   13,352  
  107   ARBONA   BUGEDA   JUAN ANTONIO   ***5545*   2   13,351  
  108   PALLISER   ARELLANO   MARIA ANTONIA   ***7896*   2   13,31  
  109   GIMENEZ   VERA   PAU   ***4284*   2   13,089  
  110   ARTIGUES   MARTIN   MARIA ANTONIA   ***3641*   2   13,071  
  111   LÓPEZ   JIMÉNEZ   MARÍA DEL CARMEN   ***8986*   2   12,985  
  112   MORILLAS   ESTEBAN   ROCIO   ***1276*   2   12,8  
  113   ROKA   NCHASO   ISIDORO   ***9149*   2   12,607  
  114   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   2   12,347  
  115   PONT   PRADILLO   LORENZO   ***4988*   2   12,32  
  116   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   2   12,294  
  117   BLANES   BALCELLS   GLORIA   ***1026*   2   12,245  
  118   ROTGER   ARBONA   MARIA   ***0121*   2   12,194  
  119   LEANDRO   MARTIN   MIRIAM   ***5087*   2   12,159  
  120   GALINDO   WALSER   EVELYNE   ***8559*   2   12,144  
  121   GALINDO   MOLINA   MARIA MERCEDES   ***9823*   2   12,015  
  122   SOLIVELLAS   CLADERA   FRANCISCA MARIA   ***1098*   2   11,952  
  123   IRLES   PRUNÉS   INGRID   ***2275*   2   11,893  
  124   AMENGUAL   JAUME   BARTOMEU   ***7866*   2   11,869  
  125   BOSCH   POZAS   MARIA CRISTINA   ***8944*   2   11,866  
  126   REUS   MESTRE   SIMO CARLES   ***1051*   2   11,85  
  127   ORFILA   SEGUI   PEDRO LUIS   ***9640*   2   11,842  
  128   GUTIERREZ   VARGAS   JOSE FRANCISCO   ***7467*   2   11,835  
  129   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   2   11,829  
  130   ARROM   BAUTISTA   FRANCISCA MARIA   ***0726*   2   11,823  
  131   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   2   11,715  
  132   BOUHARROU   DJEBARY   KARIMA   ***7321*   2   11,624  
  133   GARRIDO   LOPEZ   FRANCISCO JAVIER   ***2126*   2   11,622  
  134   SANCHEZ   FONT   FRANCISCO   ***2952*   2   11,598  
  135   POU   OLIVER   MARIA MAGDALENA   ***8214*   2   11,586  
  136   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   2   11,527  
  137   ROSSELLO   JEREZ   INES   ***4072*   2   11,419  
  138   RIBOT   MUÑOZ   FRANCISCA EVA   ***5354*   2   11,332  
  139   POMAR   AGUILO   RAFEL   ***8810*   2   11,316  
  140   ARDAIZ   ELIZALDE   JESUS JOAQUIN   ***1756*   2   11,233  
  141   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   2   11,199  
  142   OBRADOR   SALVÀ   JOAN   ***4006*   2   11,173  
  143   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   2   11,118  
  144   REYNES   TRIAS   ROSA MARIA   ***0637*   2   11,01  
  145   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   2   10,759  
  146   PAYERAS   BUADES   MARIA ISABEL   ***0748*   2   10,61  
  147   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   2   10,428  
  148   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   2   10,416  
  149   CARDONA   VIDAL   M. MAGDALENA   ***0386*   2   10,329  
  150   CABALLERO   LÓPEZ   CARMEN   ***2076*   1   8,213  
  151   VARELA   VÁZQUEZ   BEGOÑA   ***2410*   1   8,007  
  152   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   1   7,938  
  153   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   1   7,835  
  154   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   1   7,698  
  155   COLL   PONS   FRANCESC   ***2519*   1   7,663  
  156   RIERA   JAUME   CATERINA   ***3014*   1   7,663  
  157   VIDAL   PIZA   PEDRO JOSE   ***7223*   1   7,595  
  158   SERRA   CAPO   BARTOLOME   ***4845*   1   7,56  
  159   POU   MIR   AGUSTÍN ÓSCAR   ***8330*   1   7,526  
  160   DE JUAN   SUAU   MATIAS   ***3857*   1   7,526  
  161   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   1   7,526  
  162   GASOL   VALLS   MARIA   ***7112*   1   7,526  
  163   RUANO   MARTINEZ   ANA   ***7734*   1   7,491  
  164   OLIVER   SANSO   JAIME   ***4006*   1   7,423  
  165   FIOL   NADAL   FAUSTO   ***2744*   1   7,423  
  166   CANTÓ   LIESEGANG   GLÒRIA   ***3678*   1   7,354  
  167   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   1   7,32  
  168   SERRA   ROIG   VICENTE   ***4553*   1   7,285  
  169   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   1   7,251  
  170   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   1   7,217  
  171   AZNAR   AZNAR   SERGIO   ***2257*   1   7,182  
  172   MASSUTI   PASCUAL   INMACULADA   ***1437*   1   7,182  
  173   GONZALEZ   VALLE   MARGARITA   ***1815*   1   7,182  
  174   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   1   7,182  
  175   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   1   7,148  
  176   MARTORELL   REUS   GUILLEM   ***1758*   1   7,113  
  177   BERNABEU   HERNAIZ   MERCEDES   ***0931*   1   7,113  
  178   SANCHEZ   CIFRE   GUILLERMO   ***3209*   1   7,113  
  179   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   1   7,045  
  180   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   1   7,045  
  181   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   1   7,045  
  182   MAYOL   RIBOT   GUILLEM   ***3927*   1   7,01  
  183   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   1   6,976  
  184   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   1   6,907  
  185   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   1   6,907  
  186   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   1   6,907  
  187   SASTRE   ROIG   MARIA DEL CARMEN   ***2198*   1   6,873  
  188   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   1   6,873  
  189   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   1   6,873  
  190   MARTINEZ   SERRANO   MARIA JOSEFA   ***2000*   1   6,839  
  191   CARTAGENA   MOLINA   GEMMA   ***2870*   1   6,839  
  192   SAMPOL   MENA   ROSA MARIA   ***0780*   1   6,804  
  193   RIBAS   CONRADO   MARIA MAGDALENA   ***6656*   1   6,77  
  194   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   1   6,735  
  195   GARCIA   CLIMENT   MARIA DEL CARMEN   ***1981*   1   6,701  
  196   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   1   6,701  
  197   TORRES   QUINTANS   ANA IRENE   ***6617*   1   6,667  
  198   COLL   BESTARD   ESPERANZA   ***2768*   1   6,667  
  199   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   1   6,667  
  200   MUNAR   LLABRES   JULIAN   ***4121*   1   6,632  
  201   NADAL   VAN WERKHOOVEN   ESPERANZA   ***9894*   1   6,632  
  202   RIGO   BIBILONI   M.ANGELES   ***7121*   1   6,598  
  203   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   1   6,598  
  204   JAUME   WITTRUP   ALEXANDRE   ***6691*   1   6,598  
  205   ISERN   SUÑER   MATEU   ***0071*   1   6,564  
  206   MINGUELL   GUIJARRO   ENRIC   ***3357*   1   6,564  
  207   CHAVARRIAS   SALAS   ANA   ***6542*   1   6,564  
  208   ENSEÑAT   MIRO   MARGARITA   ***7003*   1   6,529  
  209   TENORIO   MESEGUER   ELENA   ***5639*   1   6,529  
  210   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   1   6,529  
  211   SUÑER   JIMENEZ   MARIA DEL CARMEN   ***4864*   1   6,529  
  212   DUQUE   TARDÁGUILA   LUZ MYRIAM   ***8300*   1   6,529  
  213   PASCUAL   ALBERTI   MARIA CARMEN   ***6905*   1   6,495  
  214   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   1   6,495  
  215   VALLESPIR   FLO   MARTA JOANA   ***1774*   1   6,461  
  216   BARCELO   MUNAR   EULALIA   ***8910*   1   6,461  
  217   HERRERO   AIBAR   LAURA   ***6815*   1   6,461  
  218   SANCHEZ   CIFRE   JOSE LUIS   ***3357*   1   6,461  
  219   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   1   6,461  
  220   MORALES   NAVARRO   MARIANO   ***8653*   1   6,426  
  221   VERA   PLANAS   ASUN   ***7604*   1   6,426  
  222   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   1   6,392  
  223   PERELLO   BENNASAR   MIQUEL   ***0376*   1   6,392  
  224   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   1   6,392  
  225   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   1   6,357  
  226   SERRA   RAMON   NEUS   ***5863*   1   6,357  
  227   AROCA   ROIG   FCO JAVIER   ***9425*   1   6,289  
  228   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   1   6,289  
  229   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   1   6,254  
  230   MORAGON   PLANAS   MERCEDES   ***5306*   1   6,22  
  231   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   1   6,22  
  232   FIGUEROLA   MATEO   SILVIA   ***9244*   1   6,22  
  233   POU   MESQUIDA   MARGARITA   ***2731*   1   6,22  
  234   AMENGUAL   VAQUER   MARIA   ***2240*   1   6,186  
  235   RIGO   LLADO   MARGALIDA   ***2130*   1   6,186  
  236   PALMER   LLADO   MARGALIDA   ***1669*   1   6,186  
  237   MATEU   SUAU   MARIA   ***3583*   1   6,151  
  238   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   1   6,151  
  239   MENA   RIBAS   IGNACIO   ***4611*   1   6,117  
  240   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   1   6,083  
  241   MORELL   COBOS   MARIA VICTORIA   ***4701*   1   6,083  
  242   ROLDAN   ORTIZ   MARINA   ***5115*   1   6,083  
  243   GUTIERREZ   GRANADO   ANA   ***1836*   1   6,083  
  244   ROSSELLO   NADAL   MIQUELA   ***0603*   1   6,083  
  245   SEGUI   THOMAS   AMANDA   ***0513*   1   6,083  
  246   VERGER   VICENS   ESPERANZA   ***0961*   1   6,083  
  247   LLINAS   FONT   MARINA   ***9279*   1   6,048  
  248   GONZALEZ   BALLESTEROS   ISABEL SANDRA   ***2061*   1   6,048  
  249   PALOMAR   QUINTANA   ALMUDENA   ***9390*   1   6,048  
  250   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   1   6,014  
  251   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   1   6,014  
  252   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   1   5,979  
  253   HERNANDEZ   ZANCAJO   RAQUEL   ***0339*   1   5,979  
  254   BONET   BONET   PEDRO   ***3918*   1   5,945  
  255   COLOM   QUILES   ANTONIA   ***1558*   1   5,945  
  256   BOU   GARCIA   MARIA ANTONIA   ***5153*   1   5,911  
  257   NADAL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6975*   1   5,911  
  258   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   1   5,911  
  259   BAQUERO   PEREZ   JUANA MARIA   ***6256*   1   5,911  
  260   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   1   5,911  
  261   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   1   5,911  
  262   ALBERTI   JAUME   MONICA MARIA   ***2517*   1   5,876  
  263   CANO   GARCIA   VERONICA   ***8328*   1   5,876  
  264   MOLL   AVELLA   JAUME   ***1816*   1   5,876  
  265   ARIAS   MARQUÉS   MARÍA GLORIA   ***9750*   1   5,876  
  266   CARBONELL   RIPOLL   MARIA DEL PUIG   ***9102*   1   5,842  
  267   MOYA   PAIS   CARMEN   ***1354*   1   5,842  
  268   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   1   5,842  
  269   GAMUNDI   PALMER   MARGALIDA   ***2049*   1   5,842  
  270   VERGER   FULLANA   MARIA   ***7033*   1   5,808  
  271   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   1   5,808  
  272   OBRADOR   IZARA   MARGALIDA   ***1790*   1   5,773  
  273   MUNAR   OLIVER   JUANA MARIA   ***9576*   1   5,773  
  274   OSMA   PEREZ   JOSE ALBERTO   ***6478*   1   5,773  
  275   SANTANA   MORRO   MARGARITA   ***1225*   1   5,739  
  276   CORTÉS   SAMPER   MARIA DEL PILAR   ***6397*   1   5,739  
  277   HUERTA   SANSO   IRENE   ***1227*   1   5,739  
  278   RAMIS   COLL   JAUME ALBERT   ***7514*   1   5,705  
  279   NOGUES   SANCHEZ   MARIA JOSE   ***9477*   1   5,705  
  280   JIMENEZ   ARMIJO   MARIA JOSEFA   ***8050*   1   5,705  
  281   POLLS   TOLEDANO   CRISTINA   ***2863*   1   5,67  
  282   BOSCH   CAMPS   JAUME   ***0492*   1   5,67  
  283   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   1   5,636  
  284   ALEMANY   GORNES   MARIA ANTONIA   ***3682*   1   5,636  
  285   RADO   VAÑÓ   AGNÈS   ***9593*   1   5,636  
  286   JOY   ALBERTI   MARIA ROSA   ***1569*   1   5,601  
  287   SUREDA   TORRES   JOSÉ ANTONIO   ***7714*   1   5,601  
  288   ROMAN   POZO   JUAN CARLOS   ***3406*   1   5,601  
  289   GOMEZ   LOPEZ   JOSE   ***6577*   1   5,601  
  290   BARCELÓ   RIBAS   MATIES   ***9361*   1   5,601  
  291   OLIVA   SALOM   FELIPE   ***8475*   1   5,601  
  292   MENDEZ   RODRIGUEZ   MARIA LOURDES   ***7081*   1   5,567  
  293   FAJEDA   LARA   ANTONIA   ***5098*   1   5,567  
  294   PERELLÓ   GAMUNDÍ   ANTONIA   ***7718*   1   5,567  
  295   GALVEZ   SANCHEZ   MARTA MARIA   ***0653*   1   5,567  
  296   SCHMIDLE   null   MAX   ****0889   1   5,567  
  297   BARCELO   BRUYEL   CARMEN   ***9870*   1   5,567  
  298   PERIS   PEREZ   AURORA   ***3686*   1   5,567  
  299   VILLALONGA   FANALS   IRENE MAGDALENA   ***6977*   1   5,533  
  300   ROMAGUERA   MERCE   MATIAS   ***1389*   1   5,533  
  301   ALEMANY   MARMOL   BEATRIZ   ***5637*   1   5,533  
  302   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   1   5,498  
  303   RULLAN   COLL   AZAR   ***7134*   1   5,498  
  304   AYUSO   OLIVER   GEMMA   ***8040*   1   5,498  
  305   SOLORZANO   RAMIREZ   MILENA ROSARIO   ***3154*   1   5,498  
  306   CÓRDOBA   HERNÁNDEZ   CRISTINA   ***3546*   1   5,498  
  307   MARÍN   VIDAL   EUGENIA   ***3660*   1   5,498  
  308   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   1   5,464  
  309   ALCINA   SANS   MARIA MAGDALENA   ***5481*   1   5,464  
  310   MARTI   SALAS   ANA MARIA   ***3019*   1   5,464  
  311   PALMER   PONS   MARTA   ***5441*   1   5,464  
  312   ORDINAS   PERELLO   VICTORIA EUGENIA   ***1744*   1   5,464  
  313   PONS   MARTÍNEZ   CELESTINO   ***8756*   1   5,464  
  314   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   1   5,43  
  315   MOREY   TERRASA   FRANCISCO JAVIER   ***4624*   1   5,43  
  316   SAMPIETRO   RIERA   MARIA TERESA   ***1440*   1   5,43  
  317   DURAN   PASCUAL   NUREDDUNA   ***3857*   1   5,43  
  318   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   1   5,43  
  319   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   1   5,43  
  320   MATOSAS   MORENO   MARIA ASUNCION   ***1491*   1   5,395  
  321   SEDA   ROSSELLÓ   ANTONI ÀNGEL   ***3263*   1   5,395  
  322   FERNANDEZ   VILCHEZ   Mª DOLORES   ***5922*   1   5,395  
  323   JIANU   null   NICOLETA   ****3272   1   5,395  
  324   MARÍ   MARÍ   ANA MARIA   ***2290*   1   5,395  
  325   CARRA DE VAUX   LOPEZ-VIOTA   FRANÇOIS   ***2331*   1   5,395  
  326   MULET   FERNANDEZ   JAVIER   ***3921*   1   5,361  
  327   MARCÉ   RAMIS   SANTIAGO JOSÉ   ***3272*   1   5,361  
  328   VENTAYOL   ESPINAZO   MARINA   ***4185*   1   5,361  
  329   MIRO   AGUILO   YOLANDA   ***0202*   1   5,361  
  330   SUREDA   SUAU   MARÍA CRISTINA   ***2041*   1   5,361  
  331   CARRERA   OLLER   LAIA   ***7374*   1   5,327  
  332   VIDAL   RIVERA   MARIA DE LA PAZ   ***0948*   1   5,327  
  333   RODRÍGUEZ   LAS   MIGUEL ÁNGEL   ***9081*   1   5,327  
  334   SERVERA   ROIG   MARGARITA   ***0560*   1   5,327  
  335   GOMILA   GARCIAS   CATALINA LORETO   ***3959*   1   5,326  
  336   TORRES   FERRER   JAIME   ***1845*   1   5,292  
  337   AMEZCUA   RODRIGUEZ   JOANA   ***1465*   1   5,292  
  338   MARTINEZ   MERCADAL   MARIA VICTORIA   ***7773*   1   5,292  
  339   LIEM   JURADO   JUAN   ***2997*   1   5,258  
  340   MOREY   SOLER   PAU   ***2266*   1   5,258  
  341   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   1   5,258  
  342   BELLIDO   MARTORELL   MONICA   ***0155*   1   5,258  
  343   LACASA   PALENZUELA   MARIA DOLORES   ***1037*   1   5,223  
  344   VAZQUEZ   PALACIOS   FRANÇOISE   ***9142*   1   5,223  
  345   ESCUDERO   LOPEZ   CARMEN ROCIO   ***0018*   1   5,223  
  346   MIR   OLIVER   AINA   ***0964*   1   5,223  
  347   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   1   5,189  
  348   PONS   FERRER   MARGALIDA   ***1661*   1   5,189  
  349   FONT   GARCIA   MARIA ELENA   ***5033*   1   5,189  
  350   SERRA   DARDER   MARIA JOSE   ***2758*   1   5,189  
  351   POL   KIRCHHOFER   CRISTINA   ***9605*   1   5,155  
  352   MARTÍNEZ   SITJAR   MARIA DEL PILAR   ***9026*   1   5,155  
  353   FERNÁNDEZ   GARCÍA   MARÍA JOSÉ   ***0145*   1   5,155  
  354   TORRES   ESTARELLAS   SEBASTIA   ***7899*   1   5,155  
  355   CAVALLER   CATANY   MARIA DEL PILAR   ***9549*   1   5,155  
  356   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   1   5,155  
  357   VIDAL   COLL   CRISTINA   ***2515*   1   5,155  
  358   FEMENIAS   SALAS   FRANCISCA   ***3549*   1   5,12  
  359   CRESPI   CRESPI   ANTONIA   ***9243*   1   5,12  
  360   AGUILAR   CABALLERO   FRANCISCA   ***4388*   1   5,12  
  361   CAMPINS   LLADÓ   MARIA DEL MAR   ***1982*   1   5,12  
  362   GIL   VAZQUEZ   RUTH   ***0311*   1   5,12  
  363   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   1   5,12  
  364   PRADO   BENNASAR   ESTER   ***6142*   1   5,086  
  365   COMPANY   null   ALICIA   ***7541*   1   5,086  
  366   MIR   ROSSELLÓ   BARTOMEU   ***1419*   1   5,052  
  367   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   1   5,052  
  368   DELGADO   RUL·LAN   MAR   ***3638*   1   5,052  
  369   JIMÉNEZ   BARTOLOMÉ   MARÍA   ***0404*   1   5,052  
  370   TORRANDELL   SANTANDREU   MARIA ANTONIA   ***9585*   1   5,052  
  371   OCHERA   GRANELL   BEATRIZ   ***3895*   1   5,052  
  372   GARRIDO   BERMUDEZ   MARIA JESUS   ***1921*   1   5,052  
  373   BINIMELIS   FERRER   CRISTOBAL   ***7344*   1   5,052  
  374   RUBIO   RODRIGUEZ   JULIA   ***1576*   1   5,052  
  375   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   1   5,017  
  376   CRESPI   LLADO   CATALINA   ***6274*   1   5,017  
  377   BALAGUER   BARCELO   JERONIMA   ***3328*   1   5,017  
  378   SALOM   SIQUIER   MARGARITA   ***1260*   1   5,017  

  Pàgina del cos

  català . castellano