Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Constitució borsa ordinària cos Administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Publicació nomenament personal funcionari de carrera del cos Administratiu
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  MODIFICACIÓ DATA TORN DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala científica, especialitat ciències ambientals.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Data i hora del sorteig del primer exercici del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Instruccions pel 1er exercici del tribunal del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport:
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Distribució per aules del primer exercici de dia 28 de juny del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Borsa temporal funcionari interí CFS Informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Publicació del nomenament com a funcionaris de carrera del cos subaltern corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL MODIFICADA DE VALORACIÓ DE MÈRITS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  ANUNCI NOVES DATES DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del 2n exercici del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, pel torn lliure
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del segon exercici del CFS Estadística
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿arquitectura
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Modificació composició Tribunal borsa extraordinària Cos Subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Correcció errades llista definitva admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  COMUNICAT PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL BORSÍ TEMPORAL D'INTERINS DEL CFS INFORMÀTICA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admesesi excloses
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat geologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat farmàcia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, especialitat assessorament lingüístic, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat veterinària, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat estadística, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions generals per al segon exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a l'examen amb ordinador i per fer canvi d'idioma
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Llista defiitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
  Llista provisional de valoració de mèrits
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de data 6 de juny de 2022
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2n EXERCICI CFS FARMÀCIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat ciències ambientals
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2on EXERCICI CFS GEOLOGIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a la realització del segon exercici dels cossos facultatius superiors
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d'arquitectura
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  Publicació de la resolució d'exclusió de participació de varis aspirants
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC ARQUITECTURA, MALLORCA.
  Publicació de la resolució d'exclusió de participació de varis aspirants
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat química, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS psicologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l''ngrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat psicologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives al cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport reserva 2%
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat veterinària
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat biologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Acord del Tribunal Qualificador del cos facultatiu subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat assessorament lingüístic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat estadística
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat farmàcia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat geologia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat química
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat biologia
 • PROCES SELECTIU 2022 ADVOCACIA (OPE 2021). COS ADVOCACIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici del cos d'advocacia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat recerca i desenvolupament
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos administratiu Mallorca torn lliure

  Pàgina del cos


  Exercici casos pràctics Cos administratiu Torn Lliure Mallorca- Llista definitiva d'aprovats

  Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
  1   AMENGUAL   JAUME   BARTOMEU   ***7866*   5.03  
  2   ARAMBURU-ZABALA   RIERA   MARINA   ***1351*   5.99  
  3   ARANGO   QUICENO   MARIA JOSE   ***6040*   6.35  
  4   ARBONA   BUGEDA   JUAN ANTONIO   ***5545*   5.55  
  5   ARDAIZ   ELIZALDE   JESUS JOAQUIN   ***1756*   5.15  
  6   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   6.94  
  7   ARROM   BAUTISTA   FRANCISCA MARIA   ***0726*   5.5  
  8   ARTIGUES   MARTIN   MARIA ANTONIA   ***3641*   6.37  
  9   AYMAT   GUAL DE TORRELLA   ANTONIO MARIA   ***4226*   7.34  
  10   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   6.05  
  11   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   6.01  
  12   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   5.56  
  13   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   6.22  
  14   BLACH   PEREZ   ARANZAZU   ***6626*   5.31  
  15   BLANES   BALCELLS   GLORIA   ***1026*   5.51  
  16   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   6.07  
  17   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   6.48  
  18   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   5.02  
  19   BORGES   CAÑO   OLIVA Mª   ***2824*   5.87  
  20   BOSCH   POZAS   MARIA CRISTINA   ***8944*   5.44  
  21   BOUHARROU   DJEBARY   KARIMA   ***7321*   5.37  
  22   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   5.02  
  23   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   5.34  
  24   CAPÓ   ADROVER   AINA MARIA   ***4084*   5.17  
  25   CARDONA   VIDAL   M. MAGDALENA   ***0386*   5.14  
  26   CLADERA   MONSERRAT   JOSEFINA   ***4377*   6.19  
  27   COLL   MIR   GUILLERMO GABRIEL   ***6381*   6.06  
  28   COMPANY   NICOLAU   MARIA SALOME   ***5519*   5.98  
  29   CUESTA   PACHECO   CARLOS   ***3912*   5.92  
  30   DEL MORAL   FERNÁNDEZ   MARÍA DEL MAR   ***4003*   6.5  
  31   DIEZ   BALBAS   DAVID   ***1933*   6.42  
  32   DIEZ   MARTIN   MARIA ESTHER   ***6530*   5.42  
  33   ENSEÑAT   ALEMANY   CATALINA   ***9342*   6.54  
  34   FABRA   ROCA   EDUARD   ***5396*   6.18  
  35   FERNANDEZ   CESTER   JOSE ANDRES   ***7312*   6.74  
  36   FERRER   AMER   PERE   ***7238*   5.72  
  37   FERRER   DARDER   JUAN   ***5168*   6.18  
  38   FERRER   MELGAREJO   GUADALUPE   ***8862*   5.67  
  39   FERRER   SANCHO   MARIA SOLEDAD   ***9096*   6.31  
  40   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   5.57  
  41   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   5.5  
  42   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   5.99  
  43   GALICIA   ROMERO   RAUL   ***8361*   5.76  
  44   GALINDO   MOLINA   MARIA MERCEDES   ***9823*   6.07  
  45   GALINDO   WALSER   EVELYNE   ***8559*   6.13  
  46   GALIOT   OJEDA   MARIEN   ***6625*   6.29  
  47   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   7.27  
  48   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   6.01  
  49   GARAU   PUJOL   CATALINA   ***6725*   5.07  
  50   GARCIA   HERNANDEZ   MARIA LOURDES   ***4870*   6.43  
  51   GARCIA   MARCOS   GUSTAVO ADOLFO   ***2322*   5.02  
  52   GARCIA   MORENO   MARIA ISABEL   ***3727*   5.3  
  53   GARCIA   PARADELA   JUAN JOSE   ***2803*   6.52  
  54   GARCIA   VEGA   MARIA ELENA   ***1212*   8.22  
  55   GARCIA CARPINTERO   HERNANDEZ   MARIA DOLORES   ***1385*   6.63  
  56   GARRIDO   LOPEZ   FRANCISCO JAVIER   ***2126*   5.78  
  57   GARRIGO   CAMPINS   CATALINA M.   ***5744*   6.07  
  58   GIMENEZ   VERA   PAU   ***4284*   5.22  
  59   GÓMEZ   MARTÍ   ALBERTO   ***9256*   6.49  
  60   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   6.45  
  61   GUTIERREZ   VARGAS   JOSE FRANCISCO   ***7467*   5.34  
  62   GUTIÉRREZ   RIFFO   MARIA ISABEL   ***7748*   5.79  
  63   IRLES   PRUNÉS   INGRID   ***2275*   5.81  
  64   LEANDRO   MARTIN   MIRIAM   ***5087*   5.32  
  65   LLABRÉS   MARTÍN   MARÍA DEL CARMEN   ***1410*   5.56  
  66   LLULL   GONZALEZ   JUAN JOSE   ***1576*   7.53  
  67   LLULL   ZURITA   MARIA ISABEL   ***2980*   5.2  
  68   LÓPEZ   JIMÉNEZ   MARÍA DEL CARMEN   ***8986*   6.25  
  69   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   5.74  
  70   MARTI   ALBERTI   MATEU   ***9066*   5.68  
  71   MARTINEZ   GARRIDO   SATURNINA   ***3660*   6.82  
  72   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   5.3  
  73   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   5.17  
  74   MAYOL   PASTOR   JUAN ALFONSO   ***0352*   6.63  
  75   MAYOR   RAMIS   JAUME   ***3708*   6.5  
  76   MIR   SOCÍAS   FRANCISCA   ***6108*   7.21  
  77   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   5.41  
  78   MORELL   POU   LUIS FRANCISCO   ***5723*   6.47  
  79   MORERA   GIL   MARIA BELEN   ***3902*   5.75  
  80   MORILLAS   ESTEBAN   ROCIO   ***1276*   5.79  
  81   MUEBAQUE   TORAO   MARIA CONSUELO   ***2896*   6.03  
  82   NADAL   CERVANTES   ANTONI PAU   ***5536*   6.41  
  83   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   5.22  
  84   NIELL   CRESPI   LAURA   ***5797*   6.42  
  85   OBRADOR   SALVÀ   JOAN   ***4006*   5.4  
  86   OLIVER   FONSECA   ELORA   ***8815*   6.73  
  87   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   5.26  
  88   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   5.48  
  89   ORFILA   SEGUI   PEDRO LUIS   ***9640*   5.45  
  90   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   5.59  
  91   PALLISER   ARELLANO   MARIA ANTONIA   ***7896*   5.75  
  92   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   5.93  
  93   PARDO   PARDO   MATILDE   ***6273*   5.08  
  94   PASCUAL   FUENTES   BARTOLOME   ***8982*   7.99  
  95   PAYERAS   BUADES   MARIA ISABEL   ***0748*   5.18  
  96   PERELLO   CAMPANER   MARGARITA ROSA   ***7131*   5.93  
  97   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   5.57  
  98   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   5.56  
  99   PLANISI   CORTES   GUILLEM   ***1508*   5.02  
  100   POMAR   AGUILO   RAFEL   ***8810*   5.68  
  101   PONS   BONAFE   MARIA DEL CARMEN   ***3593*   6.85  
  102   PONT   PRADILLO   LORENZO   ***4988*   5  
  103   POU   OLIVER   MARIA MAGDALENA   ***8214*   5.16  
  104   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   5.33  
  105   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   7.37  
  106   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   7.9  
  107   RAMIS   PERICAS   ARNAU   ***9202*   5.78  
  108   REUS   MESTRE   SIMO CARLES   ***1051*   5.63  
  109   REYNES   TRIAS   ROSA MARIA   ***0637*   5.58  
  110   RIBOT   MUÑOZ   FRANCISCA EVA   ***5354*   6.28  
  111   RICART   ROSELLO   MARIA   ***9804*   6.9  
  112   RODRIGUEZ   BAOS   CRISTINA   ***0944*   5.01  
  113   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   5.65  
  114   RODRIGUEZ   ESPINOSA   IRENE   ***2702*   6.54  
  115   ROKA   NCHASO   ISIDORO   ***9149*   5.15  
  116   ROMERA   ALONSO   PATRICIA   ***6590*   5.17  
  117   ROMERO   JORDAN   MAIG   ***6423*   6.57  
  118   ROSSELLO   JEREZ   INES   ***4072*   5.68  
  119   ROSSELLO   MENA   CARLOS   ***9880*   6.48  
  120   ROTGER   ARBONA   MARIA   ***0121*   5.63  
  121   RUBERT   CORONEL   ANTONIO   ***9235*   6.08  
  122   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   5.89  
  123   RUIZ   VIVES   FRANCISCO JAVIER   ***0994*   5  
  124   SALVA   SALLERAS   Mª DEL CARME   ***5327*   6.42  
  125   SANCHEZ   FONT   FRANCISCO   ***2952*   5  
  126   SANZ   FERREIRA   EVA COVADONGA   ***7081*   5.76  
  127   SIMONET   LLITERAS   MARGARITA   ***4940*   6.16  
  128   SOBRINO   ROIG   TATIANA   ***4109*   7.67  
  129   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   6.04  
  130   SOLIVELLAS   CLADERA   FRANCISCA MARIA   ***1098*   5.01  
  131   SUREDA   CALERO   JUSTINA   ***2975*   5.63  
  132   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   7.22  
  133   TIRADO   BENNASAR   PILAR   ***4666*   6.29  
  134   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   6.21  
  135   TORRES   ROMERA   MARIA DEL MAR   ***6373*   5.09  
  136   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   6.51  
  137   TRILLO   PIZA   ALICIA   ***1986*   5.24  
  138   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   5.07  
  139   VADELL   OLIVARES   M SILVIA   ***5761*   5.87  
  140   VALLESPIR   MALET   BÁRBARA   ***2688*   5.05  
  141   VAQUER   FRAU   JOAN   ***3424*   6.88  
  142   VERGER   MARTÍNEZ   MARÍA VANESA   ***0930*   6.84  
  143   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   7.01  
  144   VIDAL   PEREZ   Mª ISABEL   ***1849*   5.46  
  145   VIDAL   RIGO   MARGALIDA   ***8316*   6.51  
  146   VILLALONGA   DALMAU   MARGARITA   ***3107*   6.99  
  147   VILLALONGA   PONS   MARGARITA ESPERANZA   ***2341*   6.91  
  148   VIVÓ   TRUYOLS   FERNANDO FCO   ***3917*   6.83  
  149   YBAÑEZ   BOSCH   DAMASO   ***9758*   7.88  

  Pàgina del cos

  català . castellano