Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Constitució borsa ordinària cos Administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Publicació nomenament personal funcionari de carrera del cos Administratiu
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  MODIFICACIÓ DATA TORN DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala científica, especialitat ciències ambientals.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Data i hora del sorteig del primer exercici del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Instruccions pel 1er exercici del tribunal del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport:
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Distribució per aules del primer exercici de dia 28 de juny del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Borsa temporal funcionari interí CFS Informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Publicació del nomenament com a funcionaris de carrera del cos subaltern corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL MODIFICADA DE VALORACIÓ DE MÈRITS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  ANUNCI NOVES DATES DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del 2n exercici del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, pel torn lliure
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del segon exercici del CFS Estadística
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿arquitectura
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Modificació composició Tribunal borsa extraordinària Cos Subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Correcció errades llista definitva admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  COMUNICAT PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL BORSÍ TEMPORAL D'INTERINS DEL CFS INFORMÀTICA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admesesi excloses
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat geologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat farmàcia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, especialitat assessorament lingüístic, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat veterinària, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat estadística, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions generals per al segon exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a l'examen amb ordinador i per fer canvi d'idioma
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Llista defiitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
  Llista provisional de valoració de mèrits
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de data 6 de juny de 2022
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2n EXERCICI CFS FARMÀCIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat ciències ambientals
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2on EXERCICI CFS GEOLOGIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a la realització del segon exercici dels cossos facultatius superiors
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d'arquitectura
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  Publicació de la resolució d'exclusió de participació de varis aspirants
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC ARQUITECTURA, MALLORCA.
  Publicació de la resolució d'exclusió de participació de varis aspirants
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat química, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS psicologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l''ngrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat psicologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives al cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport reserva 2%
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat veterinària
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat biologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Acord del Tribunal Qualificador del cos facultatiu subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat assessorament lingüístic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat estadística
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat farmàcia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat geologia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat química
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat biologia
 • PROCES SELECTIU 2022 ADVOCACIA (OPE 2021). COS ADVOCACIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici del cos d'advocacia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat recerca i desenvolupament
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos administratiu Mallorca torn lliure

  Pàgina del cos


  Exercici tipus test sobre el programa de temes Cos administratiu Torn Lliure Mallorca- Llista definitiva d'aprovats

  Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
  1   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   7.045  
  2   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   6.014  
  3   AGUILAR   CABALLERO   FRANCISCA   ***4388*   5.12  
  4   ALBERTI   JAUME   MONICA MARIA   ***2517*   5.876  
  5   ALCINA   SANS   MARIA MAGDALENA   ***5481*   5.464  
  6   ALEMANY   GORNES   MARIA ANTONIA   ***3682*   5.636  
  7   ALEMANY   MARMOL   BEATRIZ   ***5637*   5.533  
  8   AMENGUAL   JAUME   BARTOMEU   ***7866*   6.839  
  9   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   5.911  
  10   AMENGUAL   VAQUER   MARIA   ***2240*   6.186  
  11   AMEZCUA   RODRIGUEZ   JOANA   ***1465*   5.292  
  12   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   6.976  
  13   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   5.43  
  14   ARAMBURU-ZABALA   RIERA   MARINA   ***1351*   8.144  
  15   ARANGO   QUICENO   MARIA JOSE   ***6040*   7.526  
  16   ARBONA   BUGEDA   JUAN ANTONIO   ***5545*   7.801  
  17   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   6.083  
  18   ARDAIZ   ELIZALDE   JESUS JOAQUIN   ***1756*   6.083  
  19   ARIAS   MARQUÉS   MARÍA GLORIA   ***9750*   5.876  
  20   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   5.911  
  21   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   7.629  
  22   AROCA   ROIG   FCO JAVIER   ***9425*   6.289  
  23   ARROM   BAUTISTA   FRANCISCA MARIA   ***0726*   6.323  
  24   ARTIGUES   MARTIN   MARIA ANTONIA   ***3641*   6.701  
  25   AYMAT   GUAL DE TORRELLA   ANTONIO MARIA   ***4226*   7.766  
  26   AYUSO   OLIVER   GEMMA   ***8040*   5.498  
  27   AZNAR   AZNAR   SERGIO   ***2257*   7.182  
  28   BALAGUER   BARCELO   JERONIMA   ***3328*   5.017  
  29   BAQUERO   PEREZ   JUANA MARIA   ***6256*   5.911  
  30   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   7.869  
  31   BARCELO   BRUYEL   CARMEN   ***9870*   5.567  
  32   BARCELO   MUNAR   EULALIA   ***8910*   6.461  
  33   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   7.423  
  34   BARCELÓ   RIBAS   MATIES   ***9361*   5.601  
  35   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   6.22  
  36   BELLIDO   MARTORELL   MONICA   ***0155*   5.258  
  37   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   6.632  
  38   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   6.186  
  39   BERNABEU   HERNAIZ   MERCEDES   ***0931*   7.113  
  40   BINIMELIS   FERRER   CRISTOBAL   ***7344*   5.052  
  41   BLACH   PEREZ   ARANZAZU   ***6626*   7.217  
  42   BLANES   BALCELLS   GLORIA   ***1026*   6.735  
  43   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   8.729  
  44   BONET   BONET   PEDRO   ***3918*   5.945  
  45   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   6.77  
  46   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   5.739  
  47   BORGES   CAÑO   OLIVA Mª   ***2824*   5.567  
  48   BOSCH   CAMPS   JAUME   ***0492*   5.67  
  49   BOSCH   POZAS   MARIA CRISTINA   ***8944*   6.426  
  50   BOU   GARCIA   MARIA ANTONIA   ***5153*   5.911  
  51   BOUHARROU   DJEBARY   KARIMA   ***7321*   6.254  
  52   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   6.839  
  53   CABALLERO   LÓPEZ   CARMEN   ***2076*   8.213  
  54   CAMPINS   LLADÓ   MARIA DEL MAR   ***1982*   5.12  
  55   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   7.526  
  56   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   7.113  
  57   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   7.835  
  58   CANO   GARCIA   VERONICA   ***8328*   5.876  
  59   CANTÓ   LIESEGANG   GLÒRIA   ***3678*   7.354  
  60   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   5.979  
  61   CAPÓ   ADROVER   AINA MARIA   ***4084*   6.323  
  62   CARBONELL   RIPOLL   MARIA DEL PUIG   ***9102*   5.842  
  63   CARDONA   VIDAL   M. MAGDALENA   ***0386*   5.189  
  64   CARRA DE VAUX   LOPEZ-VIOTA   FRANÇOIS   ***2331*   5.395  
  65   CARRERA   OLLER   LAIA   ***7374*   5.327  
  66   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   7.148  
  67   CARTAGENA   MOLINA   GEMMA   ***2870*   6.839  
  68   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   5.808  
  69   CAVALLER   CATANY   MARIA DEL PILAR   ***9549*   5.155  
  70   CHAVARRIAS   SALAS   ANA   ***6542*   6.564  
  71   CLADERA   MONSERRAT   JOSEFINA   ***4377*   7.698  
  72   COLL   BESTARD   ESPERANZA   ***2768*   6.667  
  73   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   5.43  
  74   COLL   MIR   GUILLERMO GABRIEL   ***6381*   8.522  
  75   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   6.701  
  76   COLL   PONS   FRANCESC   ***2519*   7.663  
  77   COLOM   QUILES   ANTONIA   ***1558*   5.945  
  78   COMPANY   NICOLAU   MARIA SALOME   ***5519*   8.351  
  79   COMPANY   null   ALICIA   ***7541*   5.086  
  80   CÓRDOBA   HERNÁNDEZ   CRISTINA   ***3546*   5.498  
  81   CORTÉS   SAMPER   MARIA DEL PILAR   ***6397*   5.739  
  82   CRESPI   CRESPI   ANTONIA   ***9243*   5.12  
  83   CRESPI   LLADO   CATALINA   ***6274*   5.017  
  84   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   7.045  
  85   CUESTA   PACHECO   CARLOS   ***3912*   7.182  
  86   DE JUAN   SUAU   MATIAS   ***3857*   7.526  
  87   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   5.464  
  88   DEL MORAL   FERNÁNDEZ   MARÍA DEL MAR   ***4003*   7.491  
  89   DELGADO   RUL·LAN   MAR   ***3638*   5.052  
  90   DIEZ   BALBAS   DAVID   ***1933*   7.182  
  91   DIEZ   MARTIN   MARIA ESTHER   ***6530*   7.217  
  92   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   6.667  
  93   DUQUE   TARDÁGUILA   LUZ MYRIAM   ***8300*   6.529  
  94   DURAN   PASCUAL   NUREDDUNA   ***3857*   5.43  
  95   ENSEÑAT   ALEMANY   CATALINA   ***9342*   5.636  
  96   ENSEÑAT   MIRO   MARGARITA   ***7003*   6.529  
  97   ESCUDERO   LOPEZ   CARMEN ROCIO   ***0018*   5.223  
  98   FABRA   ROCA   EDUARD   ***5396*   8.213  
  99   FAJEDA   LARA   ANTONIA   ***5098*   5.567  
  100   FEMENIAS   SALAS   FRANCISCA   ***3549*   5.12  
  101   FERNANDEZ   CESTER   JOSE ANDRES   ***7312*   6.564  
  102   FERNANDEZ   VILCHEZ   Mª DOLORES   ***5922*   5.395  
  103   FERNÁNDEZ   GARCÍA   MARÍA JOSÉ   ***0145*   5.155  
  104   FERRER   AMER   PERE   ***7238*   7.835  
  105   FERRER   DARDER   JUAN   ***5168*   7.56  
  106   FERRER   MELGAREJO   GUADALUPE   ***8862*   7.595  
  107   FERRER   SANCHO   MARIA SOLEDAD   ***9096*   7.595  
  108   FIGUEROLA   MATEO   SILVIA   ***9244*   6.22  
  109   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   6.151  
  110   FIOL   NADAL   FAUSTO   ***2744*   7.423  
  111   FONT   GARCIA   MARIA ELENA   ***5033*   5.189  
  112   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   5.017  
  113   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   7.698  
  114   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   8.247  
  115   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   6.357  
  116   GALICIA   ROMERO   RAUL   ***8361*   7.491  
  117   GALINDO   MOLINA   MARIA MERCEDES   ***9823*   5.945  
  118   GALINDO   WALSER   EVELYNE   ***8559*   6.014  
  119   GALIOT   OJEDA   MARIEN   ***6625*   8.11  
  120   GALVEZ   SANCHEZ   MARTA MARIA   ***0653*   5.567  
  121   GAMUNDI   PALMER   MARGALIDA   ***2049*   5.842  
  122   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   6.873  
  123   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   5.189  
  124   GARAU   PUJOL   CATALINA   ***6725*   6.254  
  125   GARCIA   CLIMENT   MARIA DEL CARMEN   ***1981*   6.701  
  126   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   5.636  
  127   GARCIA   HERNANDEZ   MARIA LOURDES   ***4870*   6.942  
  128   GARCIA   MARCOS   GUSTAVO ADOLFO   ***2322*   5.223  
  129   GARCIA   MORENO   MARIA ISABEL   ***3727*   5.876  
  130   GARCIA   PARADELA   JUAN JOSE   ***2803*   8.488  
  131   GARCIA   VEGA   MARIA ELENA   ***1212*   8.247  
  132   GARCIA CARPINTERO   HERNANDEZ   MARIA DOLORES   ***1385*   7.045  
  133   GARRIDO   BERMUDEZ   MARIA JESUS   ***1921*   5.052  
  134   GARRIDO   LOPEZ   FRANCISCO JAVIER   ***2126*   5.842  
  135   GARRIGO   CAMPINS   CATALINA M.   ***5744*   6.426  
  136   GASOL   VALLS   MARIA   ***7112*   7.526  
  137   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   6.254  
  138   GIL   VAZQUEZ   RUTH   ***0311*   5.12  
  139   GIMENEZ   VERA   PAU   ***4284*   7.869  
  140   GOMEZ   LOPEZ   JOSE   ***6577*   5.601  
  141   GÓMEZ   MARTÍ   ALBERTO   ***9256*   8.385  
  142   GOMILA   GARCIAS   CATALINA LORETO   ***3959*   5.326  
  143   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   6.873  
  144   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   8.351  
  145   GONZALEZ   BALLESTEROS   ISABEL SANDRA   ***2061*   6.048  
  146   GONZALEZ   VALLE   MARGARITA   ***1815*   7.182  
  147   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   6.907  
  148   GUAL   COLL   INMACULADA   ***1354*   6.392  
  149   GUTIERREZ   GRANADO   ANA   ***1836*   6.083  
  150   GUTIERREZ   VARGAS   JOSE FRANCISCO   ***7467*   6.495  
  151   GUTIÉRREZ   RIFFO   MARIA ISABEL   ***7748*   6.22  
  152   HERNANDEZ   ZANCAJO   RAQUEL   ***0339*   5.979  
  153   HERRERO   AIBAR   LAURA   ***6815*   6.461  
  154   HUERTA   SANSO   IRENE   ***1227*   5.739  
  155   IRLES   PRUNÉS   INGRID   ***2275*   6.083  
  156   ISERN   SUÑER   MATEU   ***0071*   6.564  
  157   JAUME   WITTRUP   ALEXANDRE   ***6691*   6.598  
  158   JIANU   null   NICOLETA   ****3272   5.395  
  159   JIMENEZ   ARMIJO   MARIA JOSEFA   ***8050*   5.705  
  160   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   6.014  
  161   JIMÉNEZ   BARTOLOMÉ   MARÍA   ***0404*   5.052  
  162   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   6.289  
  163   JOY   ALBERTI   MARIA ROSA   ***1569*   5.601  
  164   LACASA   PALENZUELA   MARIA DOLORES   ***1037*   5.223  
  165   LEANDRO   MARTIN   MIRIAM   ***5087*   6.839  
  166   LIEM   JURADO   JUAN   ***2997*   5.258  
  167   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   5.911  
  168   LLABRÉS   MARTÍN   MARÍA DEL CARMEN   ***1410*   7.045  
  169   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   6.495  
  170   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   5.189  
  171   LLINAS   FONT   MARINA   ***9279*   6.048  
  172   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   5.258  
  173   LLULL   GONZALEZ   JUAN JOSE   ***1576*   9.038  
  174   LLULL   ZURITA   MARIA ISABEL   ***2980*   6.22  
  175   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   6.907  
  176   LÓPEZ   JIMÉNEZ   MARÍA DEL CARMEN   ***8986*   6.735  
  177   MARCÉ   RAMIS   SANTIAGO JOSÉ   ***3272*   5.361  
  178   MARÍ   MARÍ   ANA MARIA   ***2290*   5.395  
  179   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   7.766  
  180   MARÍN   VIDAL   EUGENIA   ***3660*   5.498  
  181   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   7.045  
  182   MARTI   ALBERTI   MATEU   ***9066*   8.144  
  183   MARTI   SALAS   ANA MARIA   ***3019*   5.464  
  184   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   7.217  
  185   MARTINEZ   GARRIDO   SATURNINA   ***3660*   9.313  
  186   MARTINEZ   MERCADAL   MARIA VICTORIA   ***7773*   5.292  
  187   MARTINEZ   SERRANO   MARIA JOSEFA   ***2000*   6.839  
  188   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   6.529  
  189   MARTÍNEZ   SITJAR   MARIA DEL PILAR   ***9026*   5.155  
  190   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   5.258  
  191   MARTORELL   REUS   GUILLEM   ***1758*   7.113  
  192   MASSUTI   PASCUAL   INMACULADA   ***1437*   7.182  
  193   MATEU   SUAU   MARIA   ***3583*   6.151  
  194   MATOSAS   MORENO   MARIA ASUNCION   ***1491*   5.395  
  195   MAYOL   PASTOR   JUAN ALFONSO   ***0352*   7.698  
  196   MAYOL   RIBOT   GUILLEM   ***3927*   7.01  
  197   MAYOR   RAMIS   JAUME   ***3708*   7.904  
  198   MENA   RIBAS   IGNACIO   ***4611*   6.117  
  199   MENDEZ   RODRIGUEZ   MARIA LOURDES   ***7081*   5.567  
  200   MINGUELL   GUIJARRO   ENRIC   ***3357*   6.564  
  201   MIR   OLIVER   AINA   ***0964*   5.223  
  202   MIR   ROSSELLÓ   BARTOMEU   ***1419*   5.052  
  203   MIR   SOCÍAS   FRANCISCA   ***6108*   7.973  
  204   MIRO   AGUILO   YOLANDA   ***0202*   5.361  
  205   MOLL   AVELLA   JAUME   ***1816*   5.876  
  206   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   6.735  
  207   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   6.117  
  208   MORAGON   PLANAS   MERCEDES   ***5306*   6.22  
  209   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   5.498  
  210   MORALES   NAVARRO   MARIANO   ***8653*   6.426  
  211   MORELL   COBOS   MARIA VICTORIA   ***4701*   6.083  
  212   MORELL   POU   LUIS FRANCISCO   ***5723*   7.32  
  213   MORERA   GIL   MARIA BELEN   ***3902*   5.705  
  214   MOREY   SOLER   PAU   ***2266*   5.258  
  215   MOREY   TERRASA   FRANCISCO JAVIER   ***4624*   5.43  
  216   MORILLAS   ESTEBAN   ROCIO   ***1276*   7.01  
  217   MOYA   PAIS   CARMEN   ***1354*   5.842  
  218   MUEBAQUE   TORAO   MARIA CONSUELO   ***2896*   8.007  
  219   MULET   FERNANDEZ   JAVIER   ***3921*   5.361  
  220   MUNAR   LLABRES   JULIAN   ***4121*   6.632  
  221   MUNAR   OLIVER   JUANA MARIA   ***9576*   5.773  
  222   NADAL   CERVANTES   ANTONI PAU   ***5536*   6.942  
  223   NADAL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6975*   5.911  
  224   NADAL   VAN WERKHOOVEN   ESPERANZA   ***9894*   6.632  
  225   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   6.495  
  226   NIELL   CRESPI   LAURA   ***5797*   7.904  
  227   NOGUES   SANCHEZ   MARIA JOSE   ***9477*   5.705  
  228   OBRADOR   IZARA   MARGALIDA   ***1790*   5.773  
  229   OBRADOR   SALVÀ   JOAN   ***4006*   5.773  
  230   OCHERA   GRANELL   BEATRIZ   ***3895*   5.052  
  231   OLIVA   SALOM   FELIPE   ***8475*   5.601  
  232   OLIVER   FONSECA   ELORA   ***8815*   7.973  
  233   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   5.567  
  234   OLIVER   SANSO   JAIME   ***4006*   7.423  
  235   ORDINAS   PERELLO   VICTORIA EUGENIA   ***1744*   5.464  
  236   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   7.663  
  237   ORFILA   SEGUI   PEDRO LUIS   ***9640*   6.392  
  238   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   8.041  
  239   OSMA   PEREZ   JOSE ALBERTO   ***6478*   5.773  
  240   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   7.32  
  241   PALLISER   ARELLANO   MARIA ANTONIA   ***7896*   7.56  
  242   PALMER   LLADO   MARGALIDA   ***1669*   6.186  
  243   PALMER   PONS   MARTA   ***5441*   5.464  
  244   PALOMAR   QUINTANA   ALMUDENA   ***9390*   6.048  
  245   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   6.151  
  246   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   6.873  
  247   PARDO   PARDO   MATILDE   ***6273*   5.327  
  248   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   5.842  
  249   PASCUAL   ALBERTI   MARIA CARMEN   ***6905*   6.495  
  250   PASCUAL   FUENTES   BARTOLOME   ***8982*   8.591  
  251   PAYERAS   BUADES   MARIA ISABEL   ***0748*   5.43  
  252   PERELLO   BENNASAR   MIQUEL   ***0376*   6.392  
  253   PERELLO   CAMPANER   MARGARITA ROSA   ***7131*   5.086  
  254   PERELLÓ   GAMUNDÍ   ANTONIA   ***7718*   5.567  
  255   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   6.083  
  256   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   5.155  
  257   PERIS   PEREZ   AURORA   ***3686*   5.567  
  258   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   7.835  
  259   PLANISI   CORTES   GUILLEM   ***1508*   5.876  
  260   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   5.43  
  261   POL   KIRCHHOFER   CRISTINA   ***9605*   5.155  
  262   POLLS   TOLEDANO   CRISTINA   ***2863*   5.67  
  263   POMAR   AGUILO   RAFEL   ***8810*   5.636  
  264   PONS   BONAFE   MARIA DEL CARMEN   ***3593*   8.729  
  265   PONS   FERRER   MARGALIDA   ***1661*   5.189  
  266   PONS   MARTÍNEZ   CELESTINO   ***8756*   5.464  
  267   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   6.392  
  268   PONT   PRADILLO   LORENZO   ***4988*   7.32  
  269   POU   MESQUIDA   MARGARITA   ***2731*   6.22  
  270   POU   MIR   AGUSTÍN ÓSCAR   ***8330*   7.526  
  271   POU   OLIVER   MARIA MAGDALENA   ***8214*   6.426  
  272   PRADO   BENNASAR   ESTER   ***6142*   5.086  
  273   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   5.086  
  274   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   8.041  
  275   RADO   VAÑÓ   AGNÈS   ***9593*   5.636  
  276   RAMIS   COLL   JAUME ALBERT   ***7514*   5.705  
  277   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   7.766  
  278   RAMIS   PERICAS   ARNAU   ***9202*   8.247  
  279   REUS   MESTRE   SIMO CARLES   ***1051*   6.22  
  280   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   6.873  
  281   REYNES   TRIAS   ROSA MARIA   ***0637*   5.43  
  282   RIBAS   CONRADO   MARIA MAGDALENA   ***6656*   6.77  
  283   RIBOT   MUÑOZ   FRANCISCA EVA   ***5354*   5.052  
  284   RICART   ROSELLO   MARIA   ***9804*   6.151  
  285   RIERA   JAUME   CATERINA   ***3014*   7.663  
  286   RIGO   BIBILONI   M.ANGELES   ***7121*   6.598  
  287   RIGO   LLADO   MARGALIDA   ***2130*   6.186  
  288   RODRIGUEZ   BAOS   CRISTINA   ***0944*   7.113  
  289   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   6.495  
  290   RODRIGUEZ   ESPINOSA   IRENE   ***2702*   6.151  
  291   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   5.052  
  292   RODRÍGUEZ   DESCLAUX   MARINA   ***4409*   6.907  
  293   RODRÍGUEZ   LAS   MIGUEL ÁNGEL   ***9081*   5.327  
  294   ROKA   NCHASO   ISIDORO   ***9149*   7.457  
  295   ROLDAN   ORTIZ   MARINA   ***5115*   6.083  
  296   ROMAGUERA   MERCE   MATIAS   ***1389*   5.533  
  297   ROMAN   POZO   JUAN CARLOS   ***3406*   5.601  
  298   ROMERA   ALONSO   PATRICIA   ***6590*   7.56  
  299   ROMERO   JORDAN   MAIG   ***6423*   7.732  
  300   ROSSELLO   JEREZ   INES   ***4072*   5.739  
  301   ROSSELLO   MENA   CARLOS   ***9880*   7.526  
  302   ROSSELLO   NADAL   MIQUELA   ***0603*   6.083  
  303   ROTGER   ARBONA   MARIA   ***0121*   6.564  
  304   RUANO   MARTINEZ   ANA   ***7734*   7.491  
  305   RUBERT   CORONEL   ANTONIO   ***9235*   6.083  
  306   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   7.766  
  307   RUBIO   RODRIGUEZ   JULIA   ***1576*   5.052  
  308   RUIZ   VIVES   FRANCISCO JAVIER   ***0994*   6.942  
  309   RULLAN   COLL   AZAR   ***7134*   5.498  
  310   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   6.461  
  311   SALOM   SIQUIER   MARGARITA   ***1260*   5.017  
  312   SALVA   SALLERAS   Mª DEL CARME   ***5327*   7.182  
  313   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   7.251  
  314   SAMPIETRO   RIERA   MARIA TERESA   ***1440*   5.43  
  315   SAMPOL   MENA   ROSA MARIA   ***0780*   6.804  
  316   SANCHEZ   CIFRE   GUILLERMO   ***3209*   7.113  
  317   SANCHEZ   CIFRE   JOSE LUIS   ***3357*   6.461  
  318   SANCHEZ   FONT   FRANCISCO   ***2952*   6.598  
  319   SANTANA   MORRO   MARGARITA   ***1225*   5.739  
  320   SANZ   FERREIRA   EVA COVADONGA   ***7081*   7.32  
  321   SASTRE   ROIG   MARIA DEL CARMEN   ***2198*   6.873  
  322   SCHMIDLE   null   MAX   ****0889   5.567  
  323   SEDA   ROSSELLÓ   ANTONI ÀNGEL   ***3263*   5.395  
  324   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   7.182  
  325   SEGUI   THOMAS   AMANDA   ***0513*   6.083  
  326   SERRA   CAPO   BARTOLOME   ***4845*   7.56  
  327   SERRA   DARDER   MARIA JOSE   ***2758*   5.189  
  328   SERRA   RAMON   NEUS   ***5863*   6.357  
  329   SERRA   ROIG   VICENTE   ***4553*   7.285  
  330   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   5.12  
  331   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   6.598  
  332   SERVERA   ROIG   MARGARITA   ***0560*   5.327  
  333   SIMONET   LLITERAS   MARGARITA   ***4940*   7.285  
  334   SOBRINO   ROIG   TATIANA   ***4109*   8.488  
  335   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   6.254  
  336   SOLIVELLAS   CLADERA   FRANCISCA MARIA   ***1098*   6.942  
  337   SOLORZANO   RAMIREZ   MILENA ROSARIO   ***3154*   5.498  
  338   SUÑER   JIMENEZ   MARIA DEL CARMEN   ***4864*   6.529  
  339   SUREDA   CALERO   JUSTINA   ***2975*   6.529  
  340   SUREDA   SUAU   MARÍA CRISTINA   ***2041*   5.361  
  341   SUREDA   TORRES   JOSÉ ANTONIO   ***7714*   5.601  
  342   TENORIO   MESEGUER   ELENA   ***5639*   6.529  
  343   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   6.529  
  344   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   7.251  
  345   TIRADO   BENNASAR   PILAR   ***4666*   6.907  
  346   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   7.354  
  347   TORRANDELL   SANTANDREU   MARIA ANTONIA   ***9585*   5.052  
  348   TORRES   ESTARELLAS   SEBASTIA   ***7899*   5.155  
  349   TORRES   FERRER   JAIME   ***1845*   5.292  
  350   TORRES   QUINTANS   ANA IRENE   ***6617*   6.667  
  351   TORRES   ROMERA   MARIA DEL MAR   ***6373*   7.251  
  352   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   7.251  
  353   TRILLO   PIZA   ALICIA   ***1986*   7.766  
  354   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   6.048  
  355   VADELL   OLIVARES   M SILVIA   ***5761*   6.804  
  356   VALLESPIR   FLO   MARTA JOANA   ***1774*   6.461  
  357   VALLESPIR   MALET   BÁRBARA   ***2688*   6.151  
  358   VAQUER   FRAU   JOAN   ***3424*   6.254  
  359   VARELA   VÁZQUEZ   BEGOÑA   ***2410*   8.007  
  360   VAZQUEZ   PALACIOS   FRANÇOISE   ***9142*   5.223  
  361   VENTAYOL   ESPINAZO   MARINA   ***4185*   5.361  
  362   VERA   PLANAS   ASUN   ***7604*   6.426  
  363   VERGER   FULLANA   MARIA   ***7033*   5.808  
  364   VERGER   MARTÍNEZ   MARÍA VANESA   ***0930*   8.11  
  365   VERGER   VICENS   ESPERANZA   ***0961*   6.083  
  366   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   7.938  
  367   VIDAL   COLL   CRISTINA   ***2515*   5.155  
  368   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   7.973  
  369   VIDAL   PEREZ   Mª ISABEL   ***1849*   6.151  
  370   VIDAL   PIZA   PEDRO JOSE   ***7223*   7.595  
  371   VIDAL   RIGO   MARGALIDA   ***8316*   6.323  
  372   VIDAL   RIVERA   MARIA DE LA PAZ   ***0948*   5.327  
  373   VILLALONGA   DALMAU   MARGARITA   ***3107*   8.522  
  374   VILLALONGA   FANALS   IRENE MAGDALENA   ***6977*   5.533  
  375   VILLALONGA   PONS   MARGARITA ESPERANZA   ***2341*   6.598  
  376   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   6.357  
  377   VIVÓ   TRUYOLS   FERNANDO FCO   ***3917*   6.942  
  378   YBAÑEZ   BOSCH   DAMASO   ***9758*   9.175  

  Pàgina del cos

  català . castellano