Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Constitució borsa ordinària cos Administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Publicació nomenament personal funcionari de carrera del cos Administratiu
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  MODIFICACIÓ DATA TORN DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala científica, especialitat ciències ambientals.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 25 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Distribució d'aules de les persones aspirants convocades al segon exercici per al torn lliure i al primer exercici per al torn de promoció interna vertical de dia 25 de juny del cfs, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Data i hora del sorteig del primer exercici del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Instruccions pel 1er exercici del tribunal del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport:
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Distribució per aules del primer exercici de dia 28 de juny del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Borsa temporal funcionari interí CFS Informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Publicació del nomenament com a funcionaris de carrera del cos subaltern corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL MODIFICADA DE VALORACIÓ DE MÈRITS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  ANUNCI NOVES DATES DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del 2n exercici del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, pel torn lliure
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Publicació prova i solucionari borsa extraordinària prova selectiva cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del segon exercici del CFS Estadística
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Aclariment relatiu a la distribució d'aules dels aspirants amb discapacitat del cos superior i administratiu
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿arquitectura
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 18 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Modificació composició Tribunal borsa extraordinària Cos Subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Instruccions prova selectiva borsa extraordinària
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos administratiu
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Correcció errades llista definitva admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  COMUNICAT PER A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL BORSÍ TEMPORAL D'INTERINS DEL CFS INFORMÀTICA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUPERIOR. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADMINISTRATIU. MALLORCA.
  Llista definitiva persones aspirants admesesi excloses
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat geologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat farmàcia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cfs, especialitat assessorament lingüístic, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat veterinària, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 11 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat estadística, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions generals per al segon exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a l'examen amb ordinador i per fer canvi d'idioma
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Llista defiitiva persones aspirants admeses i excloses
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
  Llista provisional de valoració de mèrits
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de data 6 de juny de 2022
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2n EXERCICI CFS FARMÀCIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat ciències ambientals
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  CRITERIS VALORACIÓ 2on EXERCICI CFS GEOLOGIA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al CFS escala sanitària, especialitat medicina del treball
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS informatica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Instruccions per a la realització del segon exercici dels cossos facultatius superiors
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat medicina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d'arquitectura
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  Publicació de la resolució d'exclusió de participació de varis aspirants
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC ARQUITECTURA, MALLORCA.
  Publicació de la resolució d'exclusió de participació de varis aspirants
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat química, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS psicologia Mallorca torn lliure.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l''ngrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat psicologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives al cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport reserva 2%
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS VETERINARIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat veterinària
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici de dia 4 de juny de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat biologia, i sorteig públic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Acord del Tribunal Qualificador del cos facultatiu subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior, especialitat assessorament lingüístic
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat estadística
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat farmàcia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS geologia Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat geologia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS quimica Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat química
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat biologia
 • PROCES SELECTIU 2022 ADVOCACIA (OPE 2021). COS ADVOCACIA.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici del cos d'advocacia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, especialitat recerca i desenvolupament
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos de gestio Mallorca torn lliure

  Pàgina del cos


  Resum de notes dels exercicis

  Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Exams.
  aprovats
  Suma de
  notes
  1   RAMIS   PERICAS   ARNAU   ***9202*   3   19,661  
  2   GODOY   MOYA   ALEJANDRO   ***0300*   3   19,111  
  3   GIMENEZ   VERA   PAU   ***4284*   3   18,315  
  4   MARROIG   POU   MARIA ANTONIA   ***1991*   3   18,247  
  5   MORELL   RAMOS   BARTOLOME   ***8676*   3   17,796  
  6   GARCIA   DOPICO   MERCEDES   ***7431*   3   17,641  
  7   ENSEÑAT   PONS   CATALINA ANA   ***7566*   3   17,542  
  8   NIELL   CRESPI   LAURA   ***5797*   3   17,361  
  9   VANRELL   ANTON   MARTA   ***4830*   3   17,205  
  10   BESTARD   CRESPI   RAFAEL   ***7586*   3   17,188  
  11   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   3   17,121  
  12   FERRANDO   RIERA   NATALIA   ***2305*   3   16,864  
  13   MORATA   CASELLAS   HUGO   ***0470*   3   16,702  
  14   GÓMEZ   MARTÍ   ALBERTO   ***9256*   2   13,639  
  15   LLULL   GONZALEZ   JUAN JOSE   ***1576*   2   13,449  
  16   AYMAT   GUAL DE TORRELLA   ANTONIO MARIA   ***4226*   2   13,295  
  17   RAMIS   MUNAR   CATALINA   ***9037*   2   12,856  
  18   ARAMBURU-ZABALA   RIERA   MARINA   ***1351*   2   12,543  
  19   OLIVER   FONSECA   ELORA   ***8815*   2   12,398  
  20   CASTILLO   ESCOBAR   VERÓNICA   ***0133*   2   12,286  
  21   VIDAL   NADAL   PABLO   ***0127*   2   12,113  
  22   THOMAS   REINES   MARTA   ***2818*   2   12,02  
  23   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   2   11,491  
  24   BELTRAN   MONSERRAT   MARIA DE LAS MERCEDES   ***0418*   2   11,169  
  25   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   2   10,874  
  26   VERGER   SIQUIER   PAULA   ***9934*   1   8,179  
  27   YBAÑEZ   BOSCH   DAMASO   ***9758*   1   8,148  
  28   VERGER   MARTÍNEZ   MARÍA VANESA   ***0930*   1   7,716  
  29   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   1   7,438  
  30   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   1   7,315  
  31   SOBRINO   ROIG   TATIANA   ***4109*   1   7,16  
  32   SUAU   MOLINA   BERNAT   ***3184*   1   7,16  
  33   PUJOL   MORRO   MARIA DELS ÀNGELS   ***7652*   1   7,099  
  34   SUREDA   GALMES   AINA   ***0690*   1   7,068  
  35   CLADERA   MONSERRAT   JOSEFINA   ***4377*   1   7,068  
  36   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   1   7,006  
  37   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   1   6,975  
  38   COMPANY   NICOLAU   MARIA SALOME   ***5519*   1   6,944  
  39   RUBIO   AGUILO   FERNANDO   ***1384*   1   6,944  
  40   SANCHEZ   PEREZ   ALVARO   ***6674*   1   6,944  
  41   ORTEGA   GINARD   LAURA   ***6295*   1   6,914  
  42   PASCUAL   FUENTES   BARTOLOME   ***8982*   1   6,883  
  43   TRILLO   PIZA   ALICIA   ***1986*   1   6,852  
  44   FERRER   MELGAREJO   GUADALUPE   ***8862*   1   6,821  
  45   CANTÓ   LIESEGANG   GLÒRIA   ***3678*   1   6,821  
  46   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   1   6,728  
  47   RAMOS   BESTARD   DAVID   ***5814*   1   6,698  
  48   VILLAR   ROIG   ANTONIA   ***3637*   1   6,698  
  49   BERNABEU   HERNAIZ   MERCEDES   ***0931*   1   6,667  
  50   GALIOT   OJEDA   MARIEN   ***6625*   1   6,667  
  51   VICENS   MORRO   JORDI   ***1363*   1   6,667  
  52   QUETGLAS   CERDA   CATALINA MARIA   ***7539*   1   6,605  
  53   BACIGALUPE   BLANCO   XAVIER LLUIS   ***5506*   1   6,605  
  54   VIDAL   ORDINAS   BARTOMEU   ***1745*   1   6,574  
  55   MAYOL   GÓMEZ   SILVIA   ***3567*   1   6,543  
  56   MORILLAS   ESTEBAN   ROCIO   ***1276*   1   6,543  
  57   VIDAÑA   FERNANDEZ   ANTONIO   ***2813*   1   6,512  
  58   SANCHEZ   CIFRE   GUILLERMO   ***3209*   1   6,512  
  59   MARQUES   ROLDAN   RAUL   ***6886*   1   6,481  
  60   COLL   MIR   GUILLERMO GABRIEL   ***6381*   1   6,481  
  61   SANS   CUNILL   CARLOS   ***5259*   1   6,481  
  62   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   1   6,481  
  63   BUSQUETS   CIFRE   MIQUEL   ***3686*   1   6,481  
  64   TAUSTE   TERRADES   RAMON   ***4949*   1   6,451  
  65   ROKA   NCHASO   ISIDORO   ***9149*   1   6,451  
  66   TIRADO   BENNASAR   PILAR   ***4666*   1   6,42  
  67   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   1   6,42  
  68   DENGRA   MARÍ   YASMINA JÉSSICA   ***5825*   1   6,358  
  69   PALOU   VALENZUELA   PEDRO VICENTE   ***8805*   1   6,327  
  70   RIPOLL   SERVERA   TOMEU   ***2364*   1   6,327  
  71   BARCELO   AMER   ANTONI   ***2296*   1   6,296  
  72   ARTIGUES   MARTIN   MARIA ANTONIA   ***3641*   1   6,296  
  73   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   1   6,296  
  74   BESTARD   PERELLO   Mª NIEVES   ***0515*   1   6,296  
  75   MUEBAQUE   TORAO   MARIA CONSUELO   ***2896*   1   6,296  
  76   GARCIA   PARADELA   JUAN JOSE   ***2803*   1   6,296  
  77   VILLALONGA   DALMAU   MARGARITA   ***3107*   1   6,265  
  78   ESCALAS   MAYOL   MIREIA   ***8082*   1   6,265  
  79   MIR   SOCÍAS   FRANCISCA   ***6108*   1   6,265  
  80   GALLASTEGUI   ALEMANY   MARIA EUGENIA   ***9574*   1   6,235  
  81   VILLALOBOS   ROIG   M.ANGELES   ***7101*   1   6,235  
  82   FERRER   AMER   PERE   ***7238*   1   6,235  
  83   ROSSELLO   MENA   CARLOS   ***9880*   1   6,204  
  84   PALOU   ROSSELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***6938*   1   6,204  
  85   NADAL   CERVANTES   ANTONI PAU   ***5536*   1   6,204  
  86   PONS   BONAFE   MARIA DEL CARMEN   ***3593*   1   6,173  
  87   FERRER   DARDER   JUAN   ***5168*   1   6,142  
  88   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   1   6,111  
  89   MORELL   POU   LUIS FRANCISCO   ***5723*   1   6,111  
  90   ARDAIZ   ELIZALDE   JESUS JOAQUIN   ***1756*   1   6,08  
  91   SALVA   SALLERAS   Mª DEL CARME   ***5327*   1   6,08  
  92   DIEZ   BALBAS   DAVID   ***1933*   1   6,08  
  93   TORRES   SALOM   MARIA GABRIELA   ***0397*   1   6,08  
  94   BLANES   BALCELLS   GLORIA   ***1026*   1   6,049  
  95   VALLESPIR   FLO   MARTA JOANA   ***1774*   1   6,019  
  96   CUTILLAS   CERDÁ   ELENA   ***8292*   1   6,019  
  97   TORRENS   TRIAS   CARLOS   ***1566*   1   5,988  
  98   ROMERA   ALONSO   PATRICIA   ***6590*   1   5,988  
  99   PALOU DE COMASEMA   PUJOL   MARIA ROSA   ***2898*   1   5,988  
  100   RAMON   POMAR   MARIA ANTÒNIA   ***3390*   1   5,957  
  101   SOCIAS   UTRERO   MARGARITA   ***1301*   1   5,957  
  102   POU   MIR   AGUSTÍN ÓSCAR   ***8330*   1   5,957  
  103   OLIVA   SALOM   FELIPE   ***8475*   1   5,926  
  104   FERRER   SANCHO   MARIA SOLEDAD   ***9096*   1   5,926  
  105   BLANCO   RAMIREZ   SAMANTHA   ***0338*   1   5,926  
  106   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   1   5,926  
  107   MORADAS   MERCADE   HUGO   ***2817*   1   5,926  
  108   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   1   5,926  
  109   SASTRE   ROSSELLO   CATALINA   ***5947*   1   5,895  
  110   MASSUTI   PASCUAL   INMACULADA   ***1437*   1   5,864  
  111   VIVÓ   TRUYOLS   FERNANDO FCO   ***3917*   1   5,833  
  112   BLACH   PEREZ   ARANZAZU   ***6626*   1   5,833  
  113   GARCIA-FARIA   ALORDA   CARLOS RAFAEL   ***6578*   1   5,833  
  114   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   1   5,802  
  115   MENDEZ   RODRIGUEZ   MARIA LOURDES   ***7081*   1   5,772  
  116   DIEZ   MARTIN   MARIA ESTHER   ***6530*   1   5,772  
  117   SALVÀ   GARVÍ   MIQUEL   ***7284*   1   5,772  
  118   FENTES   CACERES   DANIEL   ***5730*   1   5,772  
  119   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   1   5,772  
  120   MINGUELL   GUIJARRO   ENRIC   ***3357*   1   5,772  
  121   PEREZ   MARTORELL   MONICA   ***8007*   1   5,741  
  122   ARIAS   MARQUÉS   MARÍA GLORIA   ***9750*   1   5,741  
  123   NADAL   VAN WERKHOOVEN   ESPERANZA   ***9894*   1   5,741  
  124   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   1   5,741  
  125   GALINDO   WALSER   EVELYNE   ***8559*   1   5,71  
  126   IRLES   PRUNÉS   INGRID   ***2275*   1   5,71  
  127   DE MATTOS   FERNÁNDEZ   CARLOS   ***8097*   1   5,71  
  128   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   1   5,679  
  129   PLOMER   JIMÉNEZ   MARIA ELENA   ***3120*   1   5,679  
  130   PRATS   MERCHAN   MARCOS   ***7231*   1   5,679  
  131   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   1   5,648  
  132   FERRANDO   RIERA   GUILLEM   ***9633*   1   5,648  
  133   COLMENERO   FEMENIA   MARIA DEL CARMEN   ***3266*   1   5,648  
  134   PLATA   BUADES   ANTONIO   ***7678*   1   5,648  
  135   HERNANDEZ   LOZANO   FRANCISCO   ***4121*   1   5,617  
  136   COLL   CAMPAYO   JOSE LUIS   ***6688*   1   5,617  
  137   RIERA   JAUME   CATERINA   ***3014*   1   5,617  
  138   MORAGON   PLANAS   MERCEDES   ***5306*   1   5,617  
  139   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   1   5,617  
  140   BOSCH   POZAS   MARIA CRISTINA   ***8944*   1   5,617  
  141   MAYOR   RAMIS   JAUME   ***3708*   1   5,586  
  142   GOMEZ   DE LA CRUZ   JOSE   ***0080*   1   5,586  
  143   GARCIA   HERNANDEZ   MARIA LOURDES   ***4870*   1   5,586  
  144   DELGADO   RUL·LAN   MAR   ***3638*   1   5,586  
  145   AMENGUAL   JAUME   BARTOMEU   ***7866*   1   5,586  
  146   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   1   5,556  
  147   PASCUAL   ALBERTI   MARIA CARMEN   ***6905*   1   5,525  
  148   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   1   5,525  
  149   HARO   MARTIN   ANDRES XAVIER   ***9050*   1   5,525  
  150   MARTORELL   REUS   GUILLEM   ***1758*   1   5,525  
  151   ARANGO   QUICENO   MARIA JOSE   ***6040*   1   5,525  
  152   JIMENEZ   ARMIJO   MARIA JOSEFA   ***8050*   1   5,494  
  153   REUS   MESTRE   SIMO CARLES   ***1051*   1   5,494  
  154   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   1   5,494  
  155   RUIZ   VIVES   FRANCISCO JAVIER   ***0994*   1   5,494  
  156   MESTRE   MUT   MIQUEL LLUIS   ***1307*   1   5,494  
  157   MARTINEZ   MERCADAL   MARIA VICTORIA   ***7773*   1   5,463  
  158   VIDAL   RIGO   MARGALIDA   ***8316*   1   5,463  
  159   PIQUERAS   FERNANDEZ   ESTHER   ***1097*   1   5,463  
  160   CAPELLA   CASTRO   MARIA EUGENIA   ***5693*   1   5,432  
  161   SAMPOL   MENA   ROSA MARIA   ***0780*   1   5,432  
  162   PASCUAL   JAUME   AINA FRANCISCA   ***9330*   1   5,432  
  163   MANERA   SEGUI   BIEL   ***9013*   1   5,432  
  164   MAS   GELABERT   MARIA ANTONIA   ***1182*   1   5,432  
  165   ALBERTI   JAUME   MONICA MARIA   ***2517*   1   5,401  
  166   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   1   5,37  
  167   PASCUAL   GARCIA   ANTONIO   ***2947*   1   5,37  
  168   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   1   5,34  
  169   JAUME   MESTRE   MARIA ARACELI   ***5471*   1   5,34  
  170   MIRO   AGUILO   YOLANDA   ***0202*   1   5,34  
  171   PALLISER   ARELLANO   MARIA ANTONIA   ***7896*   1   5,34  
  172   MORANT   SANTAMARIA   FELIPE   ***3736*   1   5,309  
  173   ALOMAR   LLORENTE   LAURA   ***7222*   1   5,309  
  174   PASCUAL   GALMES   ANTONIA   ***1925*   1   5,309  
  175   SOLIVELLAS   CLADERA   FRANCISCA MARIA   ***1098*   1   5,309  
  176   MORALEJO   CALAFAT   DAVID   ***1992*   1   5,278  
  177   GONZALEZ   BALLESTEROS   ISABEL SANDRA   ***2061*   1   5,278  
  178   DEL MORAL   FERNÁNDEZ   MARÍA DEL MAR   ***4003*   1   5,278  
  179   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   1   5,278  
  180   ARBONA   BUGEDA   JUAN ANTONIO   ***5545*   1   5,278  
  181   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   1   5,247  
  182   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   1   5,247  
  183   RUBERT   SOLER   MARINA   ***0463*   1   5,247  
  184   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   1   5,247  
  185   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   1   5,216  
  186   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   1   5,216  
  187   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   1   5,216  
  188   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   1   5,216  
  189   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   1   5,216  
  190   CHIMELIS   LÓPEZ DE BRIÑAS   MARIA ELENA   ***5156*   1   5,185  
  191   HERAS   PALOU   ISABEL   ***6986*   1   5,185  
  192   FIOL   GARCIAS   JORDI   ***0348*   1   5,185  
  193   LOPEZ   MORENO   JULIA   ***8425*   1   5,185  
  194   LLINAS   FONT   MARINA   ***9279*   1   5,185  
  195   ROTGER   ARBONA   MARIA   ***0121*   1   5,154  
  196   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   1   5,154  
  197   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   1   5,154  
  198   ROSSELLO   JEREZ   INES   ***4072*   1   5,154  
  199   FRONTERA   RAMIS   MIGUEL ANGEL   ***9678*   1   5,123  
  200   BALLESTER   GRAVES   MIGUEL CRISTIAN   ***3528*   1   5,123  
  201   FERNANDEZ   LOBETE   ROSA MARIA   ***7810*   1   5,123  
  202   GARCIA   VEGA   MARIA ELENA   ***1212*   1   5,123  
  203   TEJADA   MUÑOZ   IÑAKI   ***9727*   1   5,123  
  204   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   1   5,123  
  205   MERCADAL   MAYOL   JOANA MARIA   ***0616*   1   5,123  
  206   LLOBERA   GILI   ROSA   ***6600*   1   5,123  
  207   GALINDO   MOLINA   MARIA MERCEDES   ***9823*   1   5,123  
  208   RUBERT   CORONEL   LEANDRO MIQUEL   ***9235*   1   5,123  
  209   BORGES   CAÑO   OLIVA Mª   ***2824*   1   5,123  
  210   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   1   5,093  
  211   SERVERA   RUIZ DE VELASCO   ARANZAZU   ***0804*   1   5,093  
  212   RUIZ   GARCIA   MARIA JESUS   ***0160*   1   5,093  
  213   DIAZ   ALCOBENDAS   ROSA MARIA   ***3886*   1   5,093  
  214   BAQUERO   PEREZ   JUANA MARIA   ***6256*   1   5,093  
  215   ROMAGUERA   CABRER   MIGUEL   ***8896*   1   5,093  
  216   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   1   5,093  
  217   PONT   PRADILLO   LORENZO   ***4988*   1   5,062  
  218   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   1   5,062  
  219   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   1   5,062  
  220   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   1   5,062  
  221   TORRES   FERRER   JAIME   ***1845*   1   5,031  
  222   LLOMPART   RIGO   ANTONIO   ***8606*   1   5,031  
  223   GUTIERREZ   VARGAS   JOSE FRANCISCO   ***7467*   1   5  
  224   FOZ   AGUILAR   JOSEP FERRAN   ***3989*   1   5  
  225   PLANISI   CORTES   GUILLEM   ***1508*   1   5  
  226   CARBONELL   RIPOLL   MARIA DEL PUIG   ***9102*   1   5  
  227   GONZALEZ   GUERRERO   MARIA DEL CARMEN   ***0226*   1   5  
  228   COLL   BESTARD   ESPERANZA   ***2768*   1   5  

  Pàgina del cos

  català . castellano