Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
    LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
    Revisió de la prova selectiva del procediment per a la constitució de la borsa extraordinària de personal funcionari interí del cos subaltern de l'Administració General de la CAIB a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
    Llista provisional d'aprovats del 2on exercici del torn lliure i del 1er del torn promoció interna
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
    Llista provisional d'aprovats del 2on exercici del CFS Eng. Agrònoma
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
    Llista definitva d'aprovats del 2n exercici del cos de gestió, pel torn lliure, i 1r exercici, pel torn de promoció interna
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
    Llista definitiva d'aprovats del 2n exercici
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
    LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
    Llista definitiva d'aprovats del 2n exercici
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
    Modificació composició Tribunal Subaltern
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
    Torns de revisió del 2n exercici del cos de gestió
  • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
    COMUNICAT EN RELACIÓ AMB L'INICI DEL PROPER CURS BÀSIC DE CAPACITACIÓ DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
    Correcció errades borsa extraordinària auxiliar
  • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
    PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
    ACLARIMENT SOBRE LES BORSES TEMPORALS D'INTERINS DELS COSSOS FACULTATIUS SUPERIORS (PROCÉS SELECTIU 2019-OPE 2018)
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
    Revisió del 2n exercici del cos de gestió pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
    Revisió primer exercici cos facultatiu subaltern, auxiliar de suport (2%)
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
    Llista provisional de puntuacions de l'exercici i valoració de mèrits, i requeriment als aspirants per acreditar el nivell de català
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
    Llista definitiva d'aprovats del 2on exercici del CFS, esc Arquitectura
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
    PUBLICACIÓ AL BOIB DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS
  • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
    Llista definitiva de valoració de mèrits i termini de presentació de la documentació acreditativa per resoldre els possibles empats de la borsa de personal laboral ATE
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
    Llista definitiva d'aprovats del 2on exercici del CFS Assessorament Lingüístic
  • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
    LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. EIVISSA.
    LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
    Instruccions generals de persones aspirants
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
    Llista provisional d'aprovats del 2n exercici del CFS Arquitectura
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
    PUBLICACIÓ PROVA I SOLUCIONARI DE LA BORSA D'ASSESSORS LINGÜÍSTICS DE LA CAIB
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
    LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
    Llista provisional d'aprovats del 1r exercici de l'especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
    Llista provisional de puntuacions de l'exercici i valoració de mèrits, i requeriment als aspirants per acreditar el nivell de català
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
    PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
    Cos auxiliar, Indicacions sobre la normativa que s'admet utilitzar en el segon exercici
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS farmacia Mallorca torn lliure.
    Llista definitiva d'aprovats del 2on exercici del CFS Farmàcia
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS MEDICINA DEL TREBALL.
    Llista provisional d'aprovats del 2on exercici del CFS Medicina del Treball
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
    Llista provisional d'aprovats del 2n exercici del cos de gestió, pel torn lliure, i 1r exercici, pel torn de promoció interna
  • Veure tots els comunicats


    Llocs web vinculats

    null


    Data publicació:


    Pàgina del cos


    català . castellano