Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Cos superior escala intervenció Mallorca torn lliure


Llista provisional d'aprovats del primer exercici del cos superior, escala d'intervenció

Data publicació: 04/12/2019

En data de 4 de desembre de 2019, es fa pública la llista provisional de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per a l'ngrés, pel torn lliure, al cos superior, escala d' intervenció de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, mitjançant fax (971 177 620) o el correu electrònic: oposicions@caib.es.

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió.

Podeu consultar la llista esmentada al Portal de l'opositor, accedint al tràmit corresponent.

Les persones aspirants poden consultar la puntuació obtinguda accedint a l'apartat de Consulta personal.


Pàgina del cos


català . castellano