Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Cos superior escala intervenció Mallorca torn lliure


Correcció del comunicat de data 3 d'octubre de 2019

Data publicació: 29/10/2019

Arran una errada detectada en el comunicat de data 3 d'octubre de 2019, s'informa que la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 26 de setembre de 2019 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses de les proves selectives per accedir, pel torn lliure, al cos superior, escala d'Intervenció de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm. 57, de 30 d'abril), amb indicació del lloc i de la data de realització del primer exercici; es va publicar en el BOIB núm. 135, de data 3 d'octubre, i no el 26 de setembre.


Pàgina del cos


català . castellano