Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MALLORCA).
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC HUMANÍST I DE C. SOC, ESP TÈCNIC/A D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES.MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC HUMANÍST I DE C. SOC, ESP TÈCNIC/A D'ACTIVITATS TURÍSTIQUES.MALLORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Realització del 1r exercici del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MALLORCA).
  RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA LA PÈRDUA EN EL DRET AL TRÀMIT
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Realització del 1r exercici del cos de gestió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MALLORCA).
  COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ DE LA DATA DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos superior Mallorca promoció interna creuada


  COMUNICAT RELATIU A LA DATA PREVISTA DE PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

  Data publicació: 25/07/2019

  Us comunicam que en el BOIB del pròxim dimarts dia 30 de juliol està prevista la publicació de la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu del cos superior, amb expressió de la causa d'exclusió.

  A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, de permetre que s'esmenin dins el termini establert i en la forma escaient, les persones aspirants hauran de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses, i que, a més, consten en la llista de persones admeses.

  Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de DEU DIES HÀBILS, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la resolució en el BOIB, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu.


  Pàgina del cos


  català . castellano