Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA


CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI

Data publicació: 01/04/2019

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears del 30 de març de 2019 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 20 de març de 2019, a proposta del director gerent de l'Escola Balear d' Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, escala socioeducativa, especialitat educador/a infantil, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa.
Les persones interessades a participar en el procediment han de presentar les sol·licituds en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 1 fins al 24 d'abril).


Pàgina del cos


català . castellano