Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA


Publicació de la correcció de l' error observat en la convocatòria d'un concurs per constituir una borsa extraordinària del CFT,escala sanitària, especialitat fisioteràpia, a l'illa de Menorca

Data publicació: 18/03/2019

En data de 16 de març de 2019 es publica la correcció d'un error advertit en la publicació de l'annex 3 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 30 de gener de 2019, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic,escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l'administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ,a l'illa de Menorca. boib núm. 35 - 2260


Pàgina del cos


català . castellano