Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA


CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI

Data publicació: 18/02/2019

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears del 16 de febrer de 2019 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del director gerent de l'Escola Balear d' Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l' illa de Menorca.
Les persones interessades a participar en el procediment han de presentar les sol·licituds en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 18 de febrer fins a l'11 de març).


Pàgina del cos


català . castellano