Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

COS ADVOCACIA


Llista provisional de valoració de mèrits i provisional d'aprovats de l'oposició del cos d'Advocacia l'Administració de la CAIB

Data publicació: 08/01/2020

En data 8 de gener de 2020, el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'Advocacia de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, fa públiques les llistes següents:

-Llista provisional de valoració de mèrits.

-Llista provisional d'aprovats de l'oposició amb l'ordre de prelació final.

Pel que fa a la valoració de mèrits inclosa en la llista, les persones interessades poden presentar reclamacions en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir del dia en què es faci pública.


Mèrits provisionals

Ordre de prelació


Pàgina del cos


català . castellano