Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS psicologia Mallorca torn lliure.
  Modificació composició tribunal CFS Psicologia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Publicació de la modificació del Tribunal Qualificador del cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Ajornament 1er exercici cossos facultatius superiors
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  Correcció d'error material convocatòria borsa extraordinària, inspecció mèdica
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  COS ADVOCACIA


  Llistes definitives d'aprovats del quart exercici i relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos d'advocacia

  Data publicació: 17/12/2019

  En data 17 de desembre de 2019, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el quart exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  Així mateix, el tribunal fa pública la relació provisional de persones aspirants que han superat l'oposició i que han resultat seleccionades per accedir-hi.

  Per efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar-ne la revisió, les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des del dia següent d'aquesta publicació.

  Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, mitjançant fax (971 177 620) o al correu electrònic: oposicions@caib.es.


  Pàgina del cos


  català . castellano