Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

COS ADVOCACIA


Llista provisional tercer exercici i anunci quart exercici

Data publicació: 26/11/2019

En data 26 de novembre de 2019, es fa pública la llista provisional de persones aspirants que han superat el tercer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, s'han de personar el dia 2 de desembre de 2019 a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) a les 09.00 hores. I les de fora de Mallorca han de sol·icitar la revisió telefònica i indicar un número de telèfon a l'efecte que el Tribunal pugui contactar-hi.

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, mitjançant fax (971 177 620) o el correu electrònic: oposicions@caib.es.

El Tribunal anuncia les dates del quart exercici per al dia 9 de desembre a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) a les 09.00 hores.

L'exercici pràctic es farà amb ordinador i el Tribunal posarà a disposició dels examinands les normes legals en format electrònic.


Pàgina del cos


català . castellano