Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius.
  TEMARIS DELS COSSOS FACULTATITUS PENDENTS DE CONVOCAR
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS (MALLORCA)
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CAF, ESC SOCIOEDUCATIVA, ESP EDUCADOR/A INFANTIL. EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  COS ADVOCACIA


  Llista definitiva de persones admeses procés selectiu cos d'Advocacia

  Data publicació: 30/04/2019

  LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES PROCÉS SELECTIU COS D'ADVOCACIA

  En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 27 d'abril de 2019 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 9 d'abril de 2019 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses de les proves selectives per accedir, pel torn lliure, al cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 31 de gener de 2019 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer)

  Podeu consultar les llistes esmentades a la pàgina web http://oposicions.caib.es

  Es recorda que la sessió oral del primer exercici de les proves selectives d'accés, per torn lliure, al Cos d'Advocacia, tindrà lloc dia 14 de maig de 2019 a las 09:00h a la seu de l'Escola Balear d'Administració pública al polígon de Son Rossinyol s/n.

  Persones aspirants convocades al primer torn:

  PALOU LARRAÑAGA, MARIA MAGDALENA
  PARERA BLANES, CATALINA
  RAMON MAIMO, JAUME
  REAL VALLESPIR, MARGALIDA
  RIBAS FERRER, MARÍA DEL CARMEN
  RIBAS SEVILLA, JUAN IGNACIO

  El tribunal, després de cada sessió, convocarà les persones aspirants del torn següent, amb indicació de la data i l'hora de realització.


  Pàgina del cos


  català . castellano