Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
    Publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives al CFS, especialitat de ciències ambientals i es fa pública la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Informatica.
    Llista definitiva de valoració de mèrits i definitiva d'aprovats de l'oposició i del concurs oposició, del cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. MALLORCA.
    LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
    Llista provisional d'aprovats del tercer exercici
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA DE FOREST. MALLORCA.
    LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius.
    Publicació de les recificacions d'errors de les convocatòries dels cossos facultatius superiors
  • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals.
    Publicació de les rectificacions d'errors de les convocatòries dels Cossos generals
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
    LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Veterinaria.
    Llista provisional de mèrits i llista provisional d'aprovats de l'oposició amb l'ordre de prelació final
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Informatica.
    Llista provisional de mèrits i llista provisional d'aprovats de l'oposició amb l'ordre de prelació final
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Prevencio de riscs laborals Mallorca torn lliure.
    Llista definitiva de valoració de mèrits i definitiva d'aprovats de l'oposició del cos facultatiu tècnic, especialitat prevenció de riscs laborals
  • Veure tots els comunicats


    Llocs web vinculats

    COS ADVOCACIA


    Data de realització del primer examen de les proves d'accés al cos d'Advocacia

    Data publicació: 09/04/2019

    De conformitat amb l'acord pres pel Tribunal Qualificador en data 08 d'abril de 2019, es comunica que la sessió oral del primer exercici de les proves selectives d'accés, per torn lliure, al Cos d'Advocacia, tindrà lloc dia 14 de maig de 2019 a las 09:00h a la seu de l'Escola Balear d'Administració pública al polígon de Son Rossinyol s/n, començant per la letra NS d'acord amb la base 8.2 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de data 31 de gener de 2019.

    Persones aspirants convocades al primer torn:

    PALOU LARRAÑAGA, MARIA MAGDALENA
    PARERA BLANES, CATALINA
    RAMON MAIMO, JAUME
    REAL VALLESPIR, MARGALIDA
    RIBAS FERRER, MARÍA DEL CARMEN
    RIBAS SEVILLA, JUAN IGNACIO

    El tribunal, després de cada sessió, convocarà les persones aspirants del torn següent, amb indicació de la data i l'hora de realització.

    Resta pendent la publicació en el BOIB de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques mitjançant la qual es publica la llista definitiva de persones admeses.

    Pàgina del cos


    català . castellano