Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA


CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI

Data publicació: 07/12/2018

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears del 6 de desembre de 2018 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del director gerent de l'Escola Balear d' Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l' illa de Menorca.
Les persones interessades a participar en el procediment han de presentar les sol·licituds en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 7 fins al 31 de desembre).
Pel que fa als dies 24 i 31, pròximament us informarem de les oficines de registre que romandran obertes.


Pàgina del cos


català . castellano