Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

COS SUPERIOR MALLORCA


Llistes provisionals de persones aspirants aprovades en la prova selectiva per constituir una borsa extraordinària del cos superior

Data publicació: 15/01/2019

En data 15 de gener de 2019, es fa pública la llista provisional de persones aspirants que han superat la prova selectiva per constituir una borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos superior de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

A la seva sol·licitud les persones aspirants han d'assenyalar si assistiran presencialment a l'acte de revisió.

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, mitjançant fax (971 177 620) o el correu electrònic: oposicions@caib.es.

La revisió, per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitat en termini, tindrà lloc el dia 23 de gener de 2019 la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) a les 9.00 hores. (Aula 2)

En un posterior comunicat es podran establir torns de revisió en funció del número de sol·licituds rebudes.


Pàgina del cos


català . castellano