Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

COS SUPERIOR MALLORCA


CONVOCATÒRIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ

Data publicació: 19/11/2018

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 17 novembre de 2018 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del director gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es convoca una prova selectiva per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.
Les persones interessades a participar en el procediment han de presentar la sol·licitud en el termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 19 fins al 30 de novembre).


Pàgina del cos


català . castellano