Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA


CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI

Data publicació: 11/10/2018

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears d' 11 d'octubre de 2018 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del director gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d' Eivissa.
Les persones interessades a participar en el procediment han de presentar les sol·licituds en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 15 d'octubre fins al 5 de novembre).


Pàgina del cos


català . castellano