Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

CFT, ESP ENGINYERIA TECNICA TELECOMUNICACIONS. MALLORCA


CONVOCATÒRIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ

Data publicació: 05/07/2018

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 5 de juliol de 2018 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat enginyeria tècnica de telecomunicacions, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.
Les persones interessades a participar en el procediment han de presentar les sol·licituds en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 6 de juliol fins al 26 de juliol).


Pàgina del cos


català . castellano