Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CAF, VIGILANT RESERVA MARINA (MALLORCA)


CONVOCATORIA DE BORSES DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI

Data publicació: 09/10/2017

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 123 de 7 d'octubre de 2017 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de dia 21 de setembre de 2017, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina, amb els requisits de carnet de conduir A1 en vigor i certificat de formació bàsica regulat per l'Ordre FOM/2296/2002, de 4 de setembre, a l'illa de Mallorca.

Les persones interessades a participar en els procediments han de presentar les sol·licituds en el termini de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 9 fins al 19 d'octubre).


Pàgina del cos


català . castellano