Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos ajudant facultatiu. Agent de medi ambient.
  COMUNICAT RESOLUCIÓ DESEMPATS BORSA INTERINS AGENTS DE MEDI AMBIENT
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior. Cos superior escala intervenció Mallorca torn lliure.
  Llista provisional d'aprovats del primer exercici del cos superior, escala d'intervenció
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
  COMUNICAT RESOLUCIÓ DESEMPATS BORSA INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Publicació de la correcció d'errades de l'oferiment de places del cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 Advocacia. COS ADVOCACIA.
  Llista definitiva tercer exercici i recordatori quart exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Llista provisional d'aprovats del 1r exercici del cos superior, pel torn lliure i promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFS, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MALLORCA)


  Llista provisional modificada de mèrits

  Data publicació: 30/09/2019

  En data de 30 de setembre de 2019, arran d'un error de transcripció de les valoracions de cinc persones aspirants així com també d'un error informàtic que impossibilitava la visualització a la llista provisional de mèrits de dues persones aspirants, es rectifica l'esmentada llista de valoració de mèrits, es corregeixen les puntuacions d'aquestes cinc persones i s'addicionen a les dues persones esmentades, en relació amb el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca.

  En conseqüència i d'acord amb l'article 8.2 de Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de dia 12 de juliol de 2017 , s'atorga un termini de 5 dies únicament als següents aspirants per tal que presentin les al·legacions corresponents i/o demanin la revisió en relació amb la puntuació obtinguda :

  -Ordinas Pons, Antonia Ana
  -Ortega Rivas, Irene
  -Sastre Contreras, M. Antonia
  -Soler Pujades, Catalina Maria
  -Villar Roig, Antonia

  -Fentes Cáceres, Daniel
  -García Fernández, Maria Esther

  En aquest sentit, la sol·licitud de revisió com les al·legacions s'hauran de presentar en el Registre general de l'EBAP, en el de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. A efectes d'agilitar la feina a realitzar per part de la Comissió Tècnica de Valoració és convenient que l'interessat l' avanci per correu electrònic a la adreça electrònica: oposicions@caib.es

  Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini s'han de personar el dia 23 d'octubre de 2019 a les 10:00h a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol.)


  Pàgina del cos


  català . castellano