Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MALLORCA).
  COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ DE LA DATA DE REVISIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Veterinaria.
  Constitució de les borses de treball ordinàries rectificades de personal funcionari interí de les proves selectives del cos facultatiu superior, esc sanitària, esp veterinària, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior.
  Publicació modificació Tribunal Qualificador del cos superior
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC ENGINYERIA TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL.MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos superior. Cos superior escala intervenció Mallorca torn lliure.
  Informació realització 1r exercici
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA DELTREBALL.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFS, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MALLORCA)


  Llista provisional de mèrits i anunci de la data de revisió

  Data publicació: 17/09/2019

  En data de 17 de setembre de 2019 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions del concurs per constituir una borsa del Cos Facultatiu superior, escala Humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca.

  Les persones aspirants disposen d'un termini de cinc dies hàbils,comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista,per sol·licitar la revisió de la valoració i/o presentar les corresponents al·legacions en relació amb la puntuació obtinguda al concurs. Tant la sol·licitud de revisió com les al·legacions s'hauran de presentar en el Registre general de l'EBAP, en el de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. A efectes d'agilitar la feina a realitzar per part de la Comissió Tècnica de Valoració és convenient que l'interessat l' avanci per correu electrònic a la adreça electrònica: oposicions@caib.es

  Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini s'han de personar el dia 23 d'octubre de 2019 a les 10:00h a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol.)


  Pàgina del cos


  català . castellano