Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADVOCACIA (MALLORCA)


LLISTA PROVISIONAL APROVATS PROVES SELECTIVES

Data publicació: 05/10/2017

En data de 5 d'octubre es fa pública la llista d'aspirants que han superat, amb indicació de la puntuació obtinguda i del número del document nacional d'identitat, les proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca.

Tots els aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de l'esmentada publicació, per efectuar les
reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió del seu examen davant el tribunal corresponent.

Les persones que sol·licitin la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, s'han de personar el dia 16 d'octubre de 2017 a la seu de Direcció de l´Advocacia-Plaça del Rosari, núm. 5, entl. i 1a planta - 07001 Palma, a les 09.30 hores. I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un número de telèfon a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi.

En funció del nombre de persones aspirants que sol·licitin la revisió es podrien establir torns que es publicaran en un proper comunicat.

Podeu consultar la llista d'aspirants que han superat les proves selectives en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al corresponent procediment.


Pàgina del cos


català . castellano