Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  ACORDS DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PRIMER EXERCICI DEL COS DE GESTIÓ DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL PRIMER EXERCICI DEL COS DE GESTIÓ DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cos advocacia.
  LLISTA PROVISIONAL D'APROVATS PRIMER EXERCICI COS ADVOCACIA
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos superior.
  Llista provisional d'aprovats del 1r exercici i publicació del qüestionari, convocatòria del 2n exercici tll i pic, i del 1r exercici piv, del cos superior
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cos advocacia.
  15.03.2018: Comunicat sobre la convocatòria de la primera prova del cos d'advocacia
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cos advocacia.
  Comunicat sobre la convocatòria de la primera prova del cos d'advocacia
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFT, ESC ARQUITECTURA TECNICA (MALLORCA)


  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

  Data publicació: 11/01/2018

  En data de 11 de gener de 2018 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants i la relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca. Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 12 al 25 de gener), per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP. Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit, sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o compulsada corresponent en el Registre EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió. Si la persona presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini de deu dies esmentat ha d'avançar-la necessàriament a la Comissió, perquè es pugui valorar el mèrit corresponent mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic oposicions@caib.es. Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, s'han de personar el dia 30 de gener de 2018 a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) a les 10.00 hores. I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un número de telèfon a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi. Podeu consultar la relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals a continuació i la llista provisional amb les puntuacions en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al corresponent procediment. REQUERIMENTS


  Pàgina del cos


  català . castellano