Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria agrònoma.
  Modificació convocatòria i nou període de presentació d'instàncies
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cos advocacia.
  LLISTA D'APROVATS COS D'ADVOCACIA I TERMINI PER A ELEGIR LLOC I PRESENTAR DOCUMENTACIO
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Enginyeria tecnica industrial Mallorca torn lliure.
  Modificació convocatòria i nou termini de presentació de sol·licituds
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria industrial Mallorca torn lliure.
  Modificació convocatòria i nou període de presentació d'instàncies
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius.
  Modificació del calendari de desenvolupament de les proves selectives. Cossos facultatius
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANISTICA I SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL (MALLORCA).
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACIO SOCIAL I TITOL OFICIAL POSTGRAU UNIVERSITARI ESTUDIS GENERE.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANISTICA I SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL (MALLORCA).
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos advocacia


  LLISTES DEFINITIVES PERSONES ADMESES I EXCLOSES

  Data publicació: 13/02/2018

  En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 13 de febrer de 2018 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 9 de febrer de 2018 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, de les proves selectives per accedir, pel torn lliure, al cos de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 26 d'octubre de 2017 (BOIB núm. 132, de 28 d'octubre).
  També, s'aprova, a proposta del Tribunal Qualificador, la data, hora i lloc de realització del primer torn del primer exercici de les proves selectives, per a les persones aspirants convocades - començant per la lletra NS d'acord amb la base 8.2 de la Resolució de 26 d'octubre de 2017- en els termes que estableix l'annex 3 d'aquesta Resolució.
  Així, el primer torn, per a les persones aspirants convocades, tendrá lloc el dia 12 de març a les 15:30 hores a la seu de l'EBAP (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol).
  Per a la realització d'aquest primer exercici, el Tribunal, després de cada sessió, convocarà les persones aspirants del torn següent, amb indicació de la data i l'hora de realització.


  Pàgina del cos


  català . castellano