Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Revisió del primer exercici del cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  PUBLICACIÓ DELS TORNS I DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL SEGON EXERCICI DEL COS AUXILIAR DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici del cos auxiliar, pel torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat,i informe del Tribunal
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFS, ESC RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIO, ESP ESTADISTICA (MALLORCA).
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Informacions i recomanacions del segon exercici cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Correcció d'errades llistes definitives
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos advocacia


  LLISTES DEFINITIVES PERSONES ADMESES I EXCLOSES

  Data publicació: 13/02/2018

  En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 13 de febrer de 2018 es publica la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 9 de febrer de 2018 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, de les proves selectives per accedir, pel torn lliure, al cos de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 26 d'octubre de 2017 (BOIB núm. 132, de 28 d'octubre).
  També, s'aprova, a proposta del Tribunal Qualificador, la data, hora i lloc de realització del primer torn del primer exercici de les proves selectives, per a les persones aspirants convocades - començant per la lletra NS d'acord amb la base 8.2 de la Resolució de 26 d'octubre de 2017- en els termes que estableix l'annex 3 d'aquesta Resolució.
  Així, el primer torn, per a les persones aspirants convocades, tendrá lloc el dia 12 de març a les 15:30 hores a la seu de l'EBAP (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol).
  Per a la realització d'aquest primer exercici, el Tribunal, després de cada sessió, convocarà les persones aspirants del torn següent, amb indicació de la data i l'hora de realització.


  Pàgina del cos


  català . castellano