Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria agrònoma.
  Modificació convocatòria i nou període de presentació d'instàncies
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cos advocacia.
  LLISTA D'APROVATS COS D'ADVOCACIA I TERMINI PER A ELEGIR LLOC I PRESENTAR DOCUMENTACIO
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Enginyeria tecnica industrial Mallorca torn lliure.
  Modificació convocatòria i nou termini de presentació de sol·licituds
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria industrial Mallorca torn lliure.
  Modificació convocatòria i nou període de presentació d'instàncies
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius.
  Modificació del calendari de desenvolupament de les proves selectives. Cossos facultatius
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANISTICA I SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL (MALLORCA).
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACIO SOCIAL I TITOL OFICIAL POSTGRAU UNIVERSITARI ESTUDIS GENERE.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANISTICA I SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL (MALLORCA).
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos advocacia


  COMUNICACIO SESSIO ORAL 1R EXERCICI COS ADVOCACIA

  Data publicació: 12/02/2018

  De conformitat amb l'acord pres pel Tribunal Qualificador en data 11 de gener de 2018, es comunica que la sessió oral del primer exercici de les proves selectives d'accés, per torn lliure, al Cos d'Advocacia, tindrà lloc dia 12 de març de 2018 a les 15:30 h. a la seu de l'Escola Balear d'Administració Pública (sala 19) al polígon de Son Rossinyol s/n, començant per la lletra NS d'acord amb la base 8.2 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de data 26 d'octubre de 2017.
  S'anuncia que, en principi, les sessions previstes per la setmana del 12 al 16 de març seran dilluns, dimarts i dimecres d'horabaixa i dijous i divendres de dematí.
  Pròximament, un cop publicada la llista definitiva d'admesos i exclosos, es convocarà als aspirants que pertoqui a la primera sessió.
  Així mateix, s'informa que s'ha detectat una errada material a l'annex I de la versió castellana de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de data 16 de setembre de 2017, per la qual s'aproven els exercicis i els temaris que s'exigiran a les proves selectives d'accés, pel torn lliure, en el cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que afecta a la numeració dels temes relatius a hisenda pública, atès que es passa directament del tema 17 al 20. Per aquest motiu s'ha d'entendre que allà on posa tema 20 ha de posar tema 18 i així successivament, de manera que el número total de temes relatius a la part d'hisenda pública sigui, tal i com consta a la versió catalana, un total de 22.


  Pàgina del cos


  català . castellano