Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
  Publicació de la data prevista per al 1r exercici del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Relació definitiva de persones aspirants que han aprovat la fase d'oposició de les proves selectives del cos subaltern, pel torn de promoció interna i pel torn de reserva del 2%, i termini de presentació de mèrits
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Acords dels Tribunals Qualificadors de les diferents escales i especialitats dels cossos facultatius superiors sobre el desenvolupament del primer exercici
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Publicació de les notes del primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior (torn lliure) de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior (torn lliure) de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Relació definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos subaltern del torn lliure i termini de presentació de mèrits
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Realització del primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior (torn lliure) de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic.
  LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DE LES DIVERSES ESCALES I ESPECIALITATS DEL COS FACULTATIU TÈCNIC
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  Relació provisional de puntuacions obtingudes i d'aspirants seleccionats del concurs oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna, al cos de gestió
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  Relació provisional de persones aprovades de l'oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos de gestió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos advocacia


  COMUNICACIO SESSIO ORAL 1R EXERCICI COS ADVOCACIA

  Data publicació: 12/02/2018

  De conformitat amb l'acord pres pel Tribunal Qualificador en data 11 de gener de 2018, es comunica que la sessió oral del primer exercici de les proves selectives d'accés, per torn lliure, al Cos d'Advocacia, tindrà lloc dia 12 de març de 2018 a les 15:30 h. a la seu de l'Escola Balear d'Administració Pública (sala 19) al polígon de Son Rossinyol s/n, començant per la lletra NS d'acord amb la base 8.2 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de data 26 d'octubre de 2017.
  S'anuncia que, en principi, les sessions previstes per la setmana del 12 al 16 de març seran dilluns, dimarts i dimecres d'horabaixa i dijous i divendres de dematí.
  Pròximament, un cop publicada la llista definitiva d'admesos i exclosos, es convocarà als aspirants que pertoqui a la primera sessió.
  Així mateix, s'informa que s'ha detectat una errada material a l'annex I de la versió castellana de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de data 16 de setembre de 2017, per la qual s'aproven els exercicis i els temaris que s'exigiran a les proves selectives d'accés, pel torn lliure, en el cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que afecta a la numeració dels temes relatius a hisenda pública, atès que es passa directament del tema 17 al 20. Per aquest motiu s'ha d'entendre que allà on posa tema 20 ha de posar tema 18 i així successivament, de manera que el número total de temes relatius a la part d'hisenda pública sigui, tal i com consta a la versió catalana, un total de 22.


  Pàgina del cos


  català . castellano