Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC PREVENCIÓ RISCS LABORALS.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria agrònoma.
  Modificació convocatòria i nou període de presentació d'instàncies
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Enginyeria tecnica industrial Mallorca torn lliure.
  Modificació convocatòria i nou termini de presentació de sol·licituds
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cos advocacia.
  LLISTA D'APROVATS COS D'ADVOCACIA I TERMINI PER A ELEGIR LLOC I PRESENTAR DOCUMENTACIO
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ. MALLORCA.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria industrial Mallorca torn lliure.
  Modificació convocatòria i nou període de presentació d'instàncies
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius.
  Modificació del calendari de desenvolupament de les proves selectives. Cossos facultatius
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANISTICA I SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL (MALLORCA).
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFT, TIT DIPLOMATURA EDUCACIO SOCIAL I TITOL OFICIAL POSTGRAU UNIVERSITARI ESTUDIS GENERE.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANISTICA I SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL (MALLORCA).
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern.
  Publicació d'una borsa de personal funcionari interí del cos subaltern de l'Administració de la CAIB a l'illa de Mallorca
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFT Prevencio de riscs laborals Mallorca torn lliure


  Publicació de la retroacció del procediment de les proves selectives del cos facultatiu tècnic, especialitat prevenció de riscs laborals

  Data publicació: 04/06/2018

  En el BOIB núm. 68 de 2 de juny, s'ha publicat la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de maig de 2018 mitjançant la qual s'acorda retrotreure el procediment de convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala prevenció de riscs laborals, especialitat prevenció de riscs laborals i s'obre un nou termini per a la presentació de sol·licituds.

  La titulació exigida per a l'accés és:
  - Títol de grau, diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent i estar en possessió del títol acreditatiu de la formació per a l'exercici de funcions de nivell superior en prevenció de riscs laborals, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

  S'obre un nou període de presentació d'instàncies. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, d'acord amb els requisits, les bases i el procediment establerts en la Resolució publicada en el BOIB núm. 151, de 12 de desembre, en el termini de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució (des del dia 3 fins al dia 22 de juny).

  S' actualitza la quantia corresponent a la taxa pels drets d'examen, establerta en la base 4.3 de l'annex 1 i la base 4.b) de l'annex 3 de la Resolució de 4 de desembre de 2017, que d'acord amb la normativa vigent és de 28,01 euros.

  S' admeten com a presentades les sol·licituds de les persones aspirants que ja les varen presentar en el termini atorgat anteriorment, que va finalitzat el passat 15 de gener de 2018.


  Pàgina del cos


  català . castellano