Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius.
  PUBLICACIÓ DE LA DATA PREVISTA 1r EXERCICI. COS FACULTATIU SUPERIOR I COS FACULTATIU TÈCNIC
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Tràmit d'audiència en el procediment de resolució de recursos contra l'anul·lació del segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos administratiu.
  Llistes definitives del tercer exercici del torn lliure i del segon de promoció interna vertical de les proves selectives del cos administratiu i llista provisional d'aprovats de l'oposició
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC SANITARIA, ESP INFERMERIA DEL TREBALL.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANISTICA I SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL (MALLORCA).
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos administratiu.
  Torns per a la revisió del tercer exercici del cos administratiu pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitats
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  Llistes definitives del tercer exercici del torn lliure i del segon de promoció interna vertical de les proves selectives del cos de gestió i llista provisional d'aprovats de l'oposició
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFT Enginyeria tecnica industrial Mallorca torn lliure


  Modificació convocatòria i nou termini de presentació de sol·licituds

  Data publicació: 13/08/2018

  En el BOIB núm. 99 d'11 d'agost, s'ha publicat la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 8 d'agost de 2018 per la qual es modifica la convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic, escala d'enginyeria, especialitat enginyer tècnic industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, arran de l'estimació d'un recurs potestatiu de reposició

  Titulació: les persones aspirants han d'estar en possessió del títol universitari d'enginyer tècnic industrial o títol que habiliti per a l'exercici de la professió regulada 'enginyer tècnic industrial, d'acord amb les directives comunitàries.

  S'obre un nou període de presentació d'instàncies. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, d'acord amb els requisits, les bases i el procediment establerts en la Resolució publicada en el BOIB núm. 151, de 12 de desembre de 2017, en el termini de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució (des del dia 12 d'agost fins al 31 d'agost de 2018).

  La taxa pels drets d'examen, d'acord amb la normativa vigent, és de 28,01 euros.

  S' admeten com a presentades les sol·licituds de les persones aspirants que ja les varen presentar en el termini atorgat anteriorment, que va finalitzar el passat 12 de gener de 2018.
  MODIFICACIÓ CONVOCATÒRIA


  Pàgina del cos


  català . castellano