Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius.
  PUBLICACIÓ DE LA DATA PREVISTA 1r EXERCICI. COS FACULTATIU SUPERIOR I COS FACULTATIU TÈCNIC
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Tràmit d'audiència en el procediment de resolució de recursos contra l'anul·lació del segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos administratiu.
  Llistes definitives del tercer exercici del torn lliure i del segon de promoció interna vertical de les proves selectives del cos administratiu i llista provisional d'aprovats de l'oposició
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC SANITARIA, ESP INFERMERIA DEL TREBALL.
  LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANISTICA I SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL (MALLORCA).
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos administratiu.
  Torns per a la revisió del tercer exercici del cos administratiu pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitats
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos de gestio.
  Llistes definitives del tercer exercici del torn lliure i del segon de promoció interna vertical de les proves selectives del cos de gestió i llista provisional d'aprovats de l'oposició
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFS Enginyeria industrial Mallorca torn lliure


  Llista provisionals de persones aspirants admeses de l'especialitat d'enginyer industrial

  Data publicació: 11/09/2018

  Al BOIB núm. 112 d'11 de setembre de 2018 es publiquen les llistes provisionals de les persones aspirants admeses de les proves selectives convocades per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyer industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  Les persones aspirants omeses disposen d'un termini de 10 DIES HÀBILS, comptadors de de l'endemà de la publicació, per esmenar el possible defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu (és a dir, el termini per esmenar és del 12 fins al 25 de setembre de 2018). Les persones que no compleixin aquest requeriment es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud.

  Amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, de possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar:

  Que els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.


  Pàgina del cos


  català . castellano