Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
    INSTRUCCIONS SOBRE L'ÚS DE NORMATIVA LEGAL DURANT EL TERCER EXERCICI DEL COS FACULTATIU SUPERIOR ESPECIALITAT OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos administratiu.
    Publicació del nomenament de les persones aspirants que han superat les proves selectives com a funcionaris de carrera del cos administratiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Tecnic en ocupacio i mercat de treball.
    Llista definitiva d'aprovats de l'exercici de desenvolupament de temes del cos facultatitu superior, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball i recordatori de la convocatòria del tercer exercici
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
    Llista definitiva de puntuacions obtingudes en la fase de concurs i llista definitiva d'aspirants seleccionats del concurs oposició de les proves selectives del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
    Relació definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives i termini de presentació de mèrits
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Geografia Mallorca torn lliure.
    Relació definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives i termini de presentació de mèrits
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Quimica Mallorca torn lliure.
    Relació definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives i termini de presentació de mèrits
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Farmacia Mallorca torn lliure.
    Relació definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives i termini de presentació de mèrits
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport.
    Revisió llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase de concurs i llista provisional d'aspirants seleccionats de les proves selectives del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA.
    PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. MALLORCA.
    CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFS, ESC SANITARIA, ESP MEDICINA. MALLORCA.
    PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Enginyeria industrial Mallorca torn lliure.
    Llista defintiva d'aprovats amb l'ordre de prelació final
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. MENORCA.
    CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
    CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2019. COS AUXILIAR. FORMENTERA.
    PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Informatica.
    NOTA INFORMATIVA SOBRE L'ÚS DE NORMATIVA LEGAL DURANT EL TERCER EXERCICI
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Informatica.
    Llista definitiva d'aprovats de l'exercici de desenvolupament de temes del cos facultatitu tècnic, especialitat d'informàtica i convocatòria de l'exercici corresponent als casos pràctics
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu tecnic. CFT Prevencio de riscs laborals Mallorca torn lliure.
    MODIFICACIO DEL CALENDARI I DE LA DATA DE REALITZACIÓ DEL TERCER EXERCICI
  • BORSES EXTRAORDINARIES 2017. CFT, ESC HUMANISTICA I C SOCIALS, ESP FORMACIO (MENORCA).
    LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos auxiliar.
    Llista provisional de persones aspirants aprovades del segon exercici del cos auxiliar
  • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS Ciencies ambientals Mallorca torn lliure.
    Llista definitiva de persones aspirants que han superat el tercer exercici i llista provisional de persones aprovades de les proves selectives
  • Veure tots els comunicats


    Llocs web vinculats

    null


    Data publicació:


    Pàgina del cos


    català . castellano