Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  Correcció d'errades materials a la valoració provisional de mèrits
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Modificació de la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  Tràmit de revisió
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Comunicat en relació amb els certificats de superació de proves físiques
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Llista de persones exemptes de realitzar el procés selectiu i calendari de proves
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA TREBALL. MALLORCA.
  Llista provisional admesos i exclosos
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  Autorització consulta Registre Central de Delinqüents Sexuals
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. EIVISSA.
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  Llista provisional d'admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. EIVISSA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018).
  PREVISIÓ DE CALENDARI D'EXERCICIS DELS PROCESSOS SELECTIUS OPE 2018
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC. CIENTÍFICA, ESP. BIOLOGIA. EIVISSA.
  Llista provisional de valoració de mèrits
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Publicació en el BOIB de la correcció de l'error advertit en la convocatòria
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  BORSES AGENTS COVID 2021


  Llista provisional de mèrits de les borses de funcionaris interins agents covid

  Data publicació: 06/10/2021

  En data de 6 d'octubre de 2021 es fan públiques les llistes provisionals amb les puntuacions en relació amb la convocatòria del procediment de constitució de dues borses de funcionaris interins d'agents covid (BOIB núm. 100, de 27 de juliol de 2021).

  Les persones aspirants disposen d'un termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional d'aquesta borsa.

  Es requereix a les persones aspirants que han al·legat la participació en un procés selectiu d'accés a la categoria de policia convocat per l'Ajuntament de Sa Pobla per tal que presentin, en el termini d' al·legacions, un certificat que acrediti la nota dels exercicis superats, atesa la impossibilitat de l'EBAP de recaptar-les d'ofici.
  Dins aquest termini, les persones interessades poden sol·licitar veure l'expedient de valoració.

  Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini o que hagin realitzat al·legacions , han d'avançar per email la corresponent sol·licitud (presentada en el Registre General de l'EBAP, en un altre Registre públic o mitjançant Correus) a la adreça formaciopolicial@ebap.caib.es i s'han de personar el dia 13 d'octubre de 2021 a les 09.00 h (revisió borsa preferent) i/o a les 09:30h (revisió borsa subsidiària) a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors,10,3r, Pol.de Son Rossinyol).

  Podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions tant en la seu electrònica com en la pàg web http://oposicions.caib.es, accedint al procediment corresponent.  català . castellano