Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS psicologia Mallorca torn lliure.
  Modificació composició tribunal CFS Psicologia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Publicació de la modificació del Tribunal Qualificador del cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Ajornament 1er exercici cossos facultatius superiors
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  Correcció d'error material convocatòria borsa extraordinària, inspecció mèdica
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos administratiu


  Indicacions sobre la normativa que s'admet utilitzar en el segon exercici del cos administratiu

  Data publicació: 10/03/2020

  El Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitats, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb la realització del segon exercici, informa que:
  - Els aspirants podran fer ús dels textos de normativa legal que creguin oportuns i que hi duguin, tenint en compte el que s'assenyala a continuació sobre les característiques dels textos normatius.
  - El Tribunal no facilitarà la posada a disposició als aspirants de cap tipus de normes legals en format electrònic.

  A més, el Tribunal informa que s'admetran els textos normatius que reuneixin les característiques següents:
  - Es poden utilitzar codis de textos legals originals (inclosos aquells que contenen anotacions, concordances i remissions), així com textos legals impresos o fotocopiats. Ara bé, no es permeten codis comentats amb doctrina i/o jurisprudència (tipus codi administratiu "Aranzadi").
  - Es poden utilitzar versions consolidades de la normativa.
  - Els textos poden estar subratllats però no poden dur cap anotació escrita.


  català . castellano