Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS psicologia Mallorca torn lliure.
  Modificació composició tribunal CFS Psicologia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Publicació de la modificació del Tribunal Qualificador del cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Ajornament 1er exercici cossos facultatius superiors
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  Correcció d'error material convocatòria borsa extraordinària, inspecció mèdica
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos administratiu


  Llista definitiva d'aprovats del 1r exercici del cos administratiu, i diligència del secretari del Tribunal sobre les respostes motivades a les al·legacions

  Data publicació: 10/03/2020

  Es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives convocades per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  Arran de les revisions efectuades pel Tribunal qualificador, s'han anul·lat les preguntes núm. 25, 28, 29 i 53 del qüestionari del torn lliure.

  També s'han anul·lat les preguntes núm. 27, 36 i 48 del qüestionari del torn de promoció interna vertical (corresponents respectivament a les preguntes núm. 28, 53 i 29 del torn lliure).

  S'adjunta, a continuació, la diligència del secretari del Tribunal sobre les respostes motivades a les al·legacions formulades a la llista provisional del primer exercici corresponent al torn lliure i els acords del Tribunal sobre les al·legacions.


  DILIGENCIA SECRETARI DEL TRIBUNAL


  català . castellano