Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Realització del 1r exercici del cos subaltern reserva del 2%
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern. Cos subaltern Mallorca reserva de persones amb discapacitat. Cos subaltern Mallorca reserva de persones amb discapacitat intel·lectual o sordesa.
  Publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos subaltern, reserva de persones amb discapacitat intel·lectual o amb sordesa prelocutiva, i llocs vacants que s'ofereixen
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA EXT. DEL CFT,ESC HUMAN. I C.SOCIALS,ESP TÈCNIC/A EN O. I MERCAT DE TREBALL, A L'ILLA DE MENORCA.
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos administratiu


  Llista definitiva d'aprovats del 1r exercici del cos administratiu, i diligència del secretari del Tribunal sobre les respostes motivades a les al·legacions

  Data publicació: 10/03/2020

  Es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives convocades per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  Arran de les revisions efectuades pel Tribunal qualificador, s'han anul·lat les preguntes núm. 25, 28, 29 i 53 del qüestionari del torn lliure.

  També s'han anul·lat les preguntes núm. 27, 36 i 48 del qüestionari del torn de promoció interna vertical (corresponents respectivament a les preguntes núm. 28, 53 i 29 del torn lliure).

  S'adjunta, a continuació, la diligència del secretari del Tribunal sobre les respostes motivades a les al·legacions formulades a la llista provisional del primer exercici corresponent al torn lliure i els acords del Tribunal sobre les al·legacions.


  DILIGENCIA SECRETARI DEL TRIBUNAL


  català . castellano