Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Cos administratiu


Llista provisional d'aprovats del 1r exercici del administratiu, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat

Data publicació: 25/02/2020

En data 25 de febrer de 2020, es fa pública la llista provisional de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives convocades per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, mitjançant fax (971 177 620) o el correu electrònic: oposicions@caib.es.

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió, en funció del nombre de sol·licituds presentades.


A continuació, podeu consultar el qüestionari de tipus test i les respostes del primer exercici:

QUESTIONARI 1R EXERCICI TLL
SOLUCIONARI 1R EXERCICI TLL

QUESTIONARI 1R EXERCICI PIV
SOLUCIONARI 1R EXERCICI PIV


català . castellano