Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Realització del 1r exercici del cos subaltern reserva del 2%
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern. Cos subaltern Mallorca reserva de persones amb discapacitat. Cos subaltern Mallorca reserva de persones amb discapacitat intel·lectual o sordesa.
  Publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos subaltern, reserva de persones amb discapacitat intel·lectual o amb sordesa prelocutiva, i llocs vacants que s'ofereixen
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA EXT. DEL CFT,ESC HUMAN. I C.SOCIALS,ESP TÈCNIC/A EN O. I MERCAT DE TREBALL, A L'ILLA DE MENORCA.
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos auxiliar


  RELACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE CORRECCIÓ D'ERRORS I DE MODIFICACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LES PROVES SELECTIVES DEL COS AUXILIAR CAIB

  Data publicació: 11/02/2020

  RESOLUCIONS DE CORRECCIÓ D'ERRORS:
  - Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 31/05/2019, de correcció d'errors advertits en la publicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25/04/2019 per la qual s'aproven la convocatòria, ... (BOIB 81, de 18/06/2019)
  - Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 19/08/2019, de correcció d'error advertit en la publicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25/04/2019 per la qual s'aproven la convocatòria,..(BOIB 116, de 24/08/2019)
  -Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 29/08/2019 mitjançant la qual es rectifica la Resolució de 19/08/2019, de correcció d'error advertit en la publicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria,... (BOIB 122, de 5/09/2019)
  - Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 12/11/2019, de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 31 d'octubre de 2019 per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses,.. (BOIB 158, de 21/11/ 2019)

  RESOLUCIONS DE MODIFICACIÓ DE COMPOSICIÓ TRIBUNAL:
  -Resolució de la consellera d' Administracions Públiques i Modernització de 30/07/2019, de modificació de la composició del Tribunal Qualificador establerta per la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25/04/2019 per la qual s' aproven la convocatòria,...(BOIB 109, de 8/08/2019)
  - Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 24/01/2020, de modificació de la composició del Tribunal Qualificador establerta per la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25/04/2019 per la qual s' aproven la convocatòria,...( BOIB 12, de 28/01/2020)  català . castellano