Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS psicologia Mallorca torn lliure.
  Modificació composició tribunal CFS Psicologia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar.
  Publicació de la modificació del Tribunal Qualificador del cos auxiliar
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  Ajornament 1er exercici cossos facultatius superiors
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP INSPECCIÓ MÈDICA.
  Correcció d'error material convocatòria borsa extraordinària, inspecció mèdica
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos administratiu


  Cos administratiu. Informació/recordatori en relació amb la normativa en vigor per al desenvolupament dels exercicis del procés selectiu

  Data publicació: 10/02/2020

  El Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, informa/recorda que EL DESENVOLUPAMENT DELS EXERCICIS D'AQUEST PROCÉS SELECTIU S'HA D'AJUSTAR A LA NORMATIVA PUBLICADA en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Diari Oficial de la Unió Europea, EN LA DATA DE FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, això és, EN LA DATA DE 20 DE MAIG DE 2019, en què va finalitzar el període esmentat, encara que la normativa esmentada estigui en període de vacatio legis en la data de realització de les proves selectives (veure el segon paràgraf de la base 9.3 de les bases específiques de la convocatòria del procés esmentat aprovades per la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 que es va publicar en el BOIB núm. 57, de 30 d'abril de 2019).


  català . castellano