Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Realització del 1r exercici del cos subaltern reserva del 2%
 • PROCES SELECTIU 2017 (O.P.E. 2014-2017). Cossos generals. Cos subaltern. Cos subaltern Mallorca reserva de persones amb discapacitat. Cos subaltern Mallorca reserva de persones amb discapacitat intel·lectual o sordesa.
  Publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos subaltern, reserva de persones amb discapacitat intel·lectual o amb sordesa prelocutiva, i llocs vacants que s'ofereixen
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍST I C SOC, ESP OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA EXT. DEL CFT,ESC HUMAN. I C.SOCIALS,ESP TÈCNIC/A EN O. I MERCAT DE TREBALL, A L'ILLA DE MENORCA.
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2018. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP FORMACIÓ EIVISSA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos administratiu


  Cos administratiu. Informació/recordatori en relació amb la normativa en vigor per al desenvolupament dels exercicis del procés selectiu

  Data publicació: 10/02/2020

  El Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, informa/recorda que EL DESENVOLUPAMENT DELS EXERCICIS D'AQUEST PROCÉS SELECTIU S'HA D'AJUSTAR A LA NORMATIVA PUBLICADA en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Diari Oficial de la Unió Europea, EN LA DATA DE FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, això és, EN LA DATA DE 20 DE MAIG DE 2019, en què va finalitzar el període esmentat, encara que la normativa esmentada estigui en període de vacatio legis en la data de realització de les proves selectives (veure el segon paràgraf de la base 9.3 de les bases específiques de la convocatòria del procés esmentat aprovades per la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 que es va publicar en el BOIB núm. 57, de 30 d'abril de 2019).


  català . castellano